• $13,6002
  • €15,2994
  • 793.777
  • 1951.17
2 Mayıs 2012 Çarşamba

Sosyal Medya demode, içerikle pazarlama moda

Sosyal Medya iletişiminin bir pazarlama stratejisi olarak kullanımının demode olmaya başladığının ipuçları daha ilk başladığı günlerden ortadaydı. Sorun aslında bir pazarlama mecrasından, bir pazarlama aracından fazla bir şey olmayan Sosyal Medya'ya şirketlerin olduğundan fazla bir güç atfetmesinden kaynaklanıyordu.
Örneğin dijital pazarlama uzmanı Anthony DelMonte, Ad Age Agency News'ta yayınlanan makalesinde beğen, takipçi ve pinlenme sayılarınızın yüksekliğine bakıp sosyal medya stratejinizin başarılı olduğu hallüsinasyonuna kapılmayın diyor şirketlere; 'Bunlar sadece 'sanal çak dostum' duygusallıklarıdır, anlamlı bir marka ilişkisi göstergesi değillerdir. Marka ya da ürün etrafında gerçek bir komünite yaratmak için çok daha derin ve kompleks bir çalışma gerekir'.
Dijital Pazarlama'yı, Sosyal Medya'dan ibaret görme yanılgısı sadece Türkiye'ye özgü bir hastalık değil tabii ki. Dijital Pazarlama'nın beşiği ABD'de bile, Dijital Pazarlama stratejisini salt Facebook 'beğen'isi, Twitter 'takipçisi', video 'paylaşıcısı' toplamaya dayandıran şirketler var... Fark şu ki Dijital Pazarlama'yı layıkıyla kullanan şirket sayısı Türkiye'de iki elin parmaklarının sayısını geçmezken, ABD'de büyük şirketlerin çoğunluğunu oluşturuyorlar. Öte yandan Sosyal Medya'nın dijital bir pazarlama aracı olarak Dijital Pazarlama'nın odağında olduğunu söyleyebiliriz. Daha doğrusu birkaç yıldır öyleydi. Oysa odak bir süredir İçerik Pazarlaması'na doğru kayıyor. Sosyal Medya'ya odaklanan pazarlama eğilimi hızla İçerik Pazarlaması'na yöneliyor.
İçerik Pazarlaması'nın kalbinde orijinal içerik yaratmak yatıyor. Bu şirket tarafından kendisi ya da ajansları tarafından yaratılan içerik olabildiği gibi kullanıcı tarafından, şirket için ya da şirketin yönlendirmesiyle ürettiği içerik de olabilir. Ardından bu içeriğin Sosyal Medya iletişimiyle paylaşılması ve daha da paylaşılmasının teşvik edilmesi geliyor. Amaç tüm bu süreç boyunca içerikle ilişkilendirilen marka imajı ya da pazarlama mesajlarını yaymak. Nihai amaç ise anlamlı içerik etrafında sadık bir komünite, topluluk kurmak.
Bunları başarmanın en verimli yolu ise İnternet kullanıcılarını şirket ve/veya marka ile ilintisi olan bir tema çerçevesinde toplayacak bir platform kurarak burada editörler ve kullanıcılar tarafından özgün içerik yaratmak, bu içeriği Sosyal Medya iletişimiyle paylaşıma açmak. Bunun en iyi örneklerinden birini Uzay Vakfı Ödülü'nü kazanan NASA Sosyal Medya ekibinin çalışmasında görebilirsiniz: http://1.usa.gov/JACYUM

Ugh! 'Data caps' de ne ola?
Bülent Arınç özel televizyonların özel dizilerini eleştire dursun, ABD senatosu medya ve teknoloji sektörünün önde gelenlerini çağırıp, online TV'nin geleceğini dinledi. Medya ve teknoloji sektöründen temsilciler Senato Komisyonu karşısında yaptıkları konuşmalarda İnternet videosu ve ücretsiz TV yayınlarının geleceğini tartıştılar. Senatonun sorguladığı başlıklar: 'data caps', 'net neutrality', ''online' ve mobil videonun regülasyon ihtiyaçları'. İnternet'i sansürlemekten başka bir şeye kafa yormayan bizim kurumlarımızdakiler duysa ne derlerdi sizce: 'Ugh!'

twitter.com/yurtsan - onkapak.com/yurtsan

<p> </p>

İBB karla mücadelede neden sınıfta kaldı?

Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Bizi böyle kandırıyorlarmış! Tüm hileleri ortaya çıktı

Çıngıraklı yılanın kuyruğunda bakın ne var!