• $15,5356
  • €16,2453
  • 907.859
  • 2390.79
9 Ekim 2011 Pazar

Defolsun resmileşen STK'lar

İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, İnternet sansürü yasası olarak bilinen 5651 sayılı kanunun değiştirilmesi ile ilgili yasa teklifi hazırladıklarını ve Meclis'e sunacaklarını açıkladı.
YouTube dahil on binlerce sitenin sansürlenmesine yasal zemin hazırlayan ve 2007'de TBMM'den yangından mal kaçırırcasına geçirilen 5651 sayılı yasanın değiştirilmesine yönelik bir taslağın hazırlanması çok olumlu bir gelişme. İşin ilginç yanı yasa değişikliği tasarısının, bizzat bu yasayla kurulmuş İnternet Kurulu tarafından hazırlanmış olması. Ancak değişiklik tasarısının da, tıpkı değiştirmeyi amaçladığı yasa gibi aceleye getirilme riski var. Özeren taslağı bir ay boyunca Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) da incelemesine açacaklarını ve STK'ların önerilerini aldıktan sonra taslağı Meclis'e sunacaklarını açıklamış.
Bir ay kuşkusuz çok yetersiz bir süre.
5651 sayılı yasayı, hazırlık günlerinden beri sürekli eleştirdiğim için yasa değişikliği girişimini gönülden destekliyorum. Öte yandan yasanın iyi bazı yönleri de var. Bu olumlu yönlerini görmek ve değişiklik sırasında kim vurduya gitmemelerini sağlamak gerek.
5651 sayılı yasanın ilk 7 maddesi İnternet'le ilgili getirdiği tanımlarla çok büyük bir boşluğu dolduruyorlar.
İnternet Kurulu'nca hazırlanan değişiklik taslağında bu maddelerde de çeşitli değişiklikler öngörülmüş ancak inceleyebildiğim kadarıyla bu değişiklikler yerinde ve olumlu. Yine de kanun değişikliği sırasında ilk 7 maddenin, İnternet'te yayınlanan içeriğin sorumlularını belirleyen, tanımlayan özünün değişmemesine çok dikkat etmek gerekiyor. Kaş yapayım derken göz çıkartmamak için özellikle 'Yer Sağlayıcı'nın yükümlülüklerini belirleyen 5. ve 'Erişim Sağlayıcı'nın yükümlülüklerini belirleyen 6. maddenin korunması şart.
Yasa değişikliği tasarısındaki en önemli eksik ise İnternet Kurulu'nun yapısıyla ilgili. 5651 sayılı yasa 2007 yılında Meclis'ten geçirilirken son anda eklenen bazı yamalarla İnternet Kurulu'na STK'lardan temsilcilerin girmesi sağlanmıştı. Bu son dakika eklemesinin nedeni ilgili STK'lara sus payı vermek, tahsis edilen koltuklarla 5651 sayılı yasaya muhalefetlerinin önünü kesmekti.
Plan çok iyi çalıştı. STK'lar anında hükümetin dümen suyuna girdi. Göstermelik birkaç cılız muhalefet kıyafeti giydirilmiş eleştiri dışında İnternet Kurulu'nda koltuk kapan STK'lardan ses çıkmaz oldu. Türkiye'nin en büyük bilişim STK'sı olan Türkiye Bilişim Derneği'ne (TBD) ise daha büyük bir sus payı verildi. TBD Başkanı, İnternet Kurulu Başkanı yapılarak, Türkiye'nin o güne kadar siyasette en aktif STK'sının sesi kesiliverdi.
Demokratik toplumlarda STK'ların görevi baskı grubu oluşturmaktır. Yasal düzenlemelere ve yasaların uygulanmasına adları üzerinde sivil kurumlar olarak müdahil olurlar. İnternet konusunda da STK'ların sağlıklı işleyebilmesi için bağımsızlıklarını yitirmemeleri şart. STK'ların yasayla İnternet Kurulu'na dahil edilmesi, bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum.
Dolayısıyla 5651 sayılı yasada en başta bu sakatlığın değiştirilmesi gerekiyor.

Yeni Sosyal Medya neonevar.naberler.com - www.twitter.com/yurtsan

<p><b style='font-size: 1.6rem;'>Röportaj: Yasemin İlan</p><p>Arabesk müziğin önemli tems

Ümit Yaşar'dan polemik yaratacak sözler... 'Veliaht yok, taklitler var'

Haftanın yalanları deşifre edildi! İşte haftanın yalanları

Yetkililer doğruladı! Atom bombasından daha büyük

Kargalar boş evdeki duşakabini bakın ne hale getirdi! Eve gelince gözlerine inanamadı