• $9,5508
  • €11,0826
  • 550.708
  • 1509.2
14 Kasım 2016 Pazartesi

Trump ne yapar ne yapamaz?

Önce anlaşılması gereken olay ABD de neyin yaşandığıyla ilgilidir. Anketçilerin, seçim öncesi ve sonrası sonuçlara bakarak yaptıkları değerlendirmelerindeki çelişkileri dikkate alırsak, bunlardan fazla bir şey anlama şansımız olamaz, aksi takdirde Alaska’da seçimi Trump kazanırken, Hawaii’de Clinton’ın kazanmasını soğuk ve sıcak iklimli yerlerde yaşayanların siyasi tercihlerindeki farklılaşmayla açıklanabileceğini gibi bir fikre ulaşırız!

Neredeyse tek bir seçimi sonucunu dahi doğru tahmin edemeyen bazı anketçilerin benzeri yorumları, yarım yamalak ABD bilgileriyle bu ülke için de mevzubahis etmelerine hayran olmamak zordur, bu sebeple onların ABD seçim sonucunu tahminlerinde kendileriyle tutarlı olacak şekilde yanılmalarına da şaşmamak gerekir. Bu yüzden ABD de ne olup bittiğine başka bir nokta-i nazardan bakmak gerekir.

Demokrasi krizi

ABD seçimlerinde düşük katılım oranı önemli bir meseledir. Bu durum sadece bu seçimle ilgili olmayıp yapısal bir sorun olarak bütün Batı dünyasında varlığını devam ettirmektedir. Bunun açık ifadesi ABD yurttaşlarının yarıya yakın bir kısmının oy verme davranışına girmemesi veya siyasete katılmayı reddetmesidir. Bu problemle ilgili hemen akla gelen ilk cevap ‘insanların durumdan memnun olması, statükonun devam etmesini istedikleri için siyasete uzak durmaları oy verme davranışına katılmamalarıdır’ şeklinde olabilir. “Sanayi çağı boyunca bu yorumun büyük ölçüde geçerli olduğu yaygın olarak kabul edilmiştir fakat sorunlar artıp mevcut sistemin değişmesi gerektiği ortaya çıktığında, siyasete katılma motivasyonunun zayıflaması ciddi bir konudur.”

Bunu şöyle de açıklamak mümkündür; ABD yurttaşları mevcut siyaset etme tarzıyla bir şeyleri değiştirebileceğine inancını kaybettiği için seçime katılmamaktadır. Bu durumun iki sonucundan bahsedilebilir. Birincisi demokrasiye inancın zayıflamasıdır; ikincisi ise, siyasete yabancılaşmadır. Her ikisi de ciddi sorunlardır ki böyle bir tablonun sadece ABD de değil Avrupa ülkelerinde de hemen hemen ayni eğilim gösterdiğini biliyoruz.

Burada üzerinde düşünülmesi gereken husus Batı siyasal sistemlerinde bu sorunun giderek derinleştiğini göstermektedir. “Olayın bir boyutu, modern dönemde siyasal süreçlerde ağırlıklı rol oynayan sınıfsal yapıların zayıflaması, siyasetin yeni orta sınıflaşma eğilimleriyle bağ kuramamasıyla ilgilidir. Meselenin diğer boyutu da kapitalistleşme sürecinde ortaya çıkan kurumsallaşmış ‘bürokratize olmuş’ dev kuruluşların finansal yapıların, tröstlerin medya ve iletişim üzerinden kurdukları hegemonya ile toplumsal muhayyileyi şekillendirme, siyasal partileri yönlendirme konusunda daha etkin hale gelmelerinin sonucudur.”

ABD’de iktidar kimin?

Bu sürecin, partilerin kitlesel tabanın zayıflamasına, ideolojik politik akımların güçsüzleşmesine yol açmasının neticesi olarak, dev kapitalist komplekslerin siyaseti denetleme ve belirleme imkânını artırdığını özellikle ‘bireyin güçsüzleşmesine’ yol açtığını söyleyebiliriz ki, bu durumun siyasette yabancılaşmaya sebebiyet verdiği biliniyor. Kısaca, Batı ülkelerinde bahsedilen bu olayların yapısal karaktere sahip olduğunu, bunun da giderek bu ülkelerde derinleşme eğiliminde olan bir ‘demokrasi krizine’ yol açması tehlikesi doğurduğundan bahsedilebilir.

ABD seçimlerinde Trump’ın kazanmasını hazırlayan, başka yapısal sebeplerinden de ayrıca bahsetmek gerekecektir. “ABD’nin yerleşik düzenini oluşturan sanayi çağının toplumsal/siyasal düzenin ‘iktidar elitleri bloğunu’ oluşturan kompozisyon ‘sanayi-askeri-finansal komleks’ siyaseti belirlemeye devam ederken, siyasal yabancılaşma yaratıp ‘demokrasi krizine’ sebep olurken, bu düzenin çözemediği toplumsal sorunlara, dış politik meselelerin sebep olduğu ‘sosyal tedirginliğe’ karşı siyasi bir çözüm ortaya konulamamaktadır.” Trump’ın popüler söylemi, onun piyasa duyarlılığına sahip olan yaklaşımı işte bu süreçte karşılık bulmuştur. Bu durum aslında Trump’ın neyi yapıp yapamayacağının da sınırlarına işaret etmektedir.

<p>Ankaralılar AKM Millet Bahçesi'nde yeşille  buluşacak. Başkent'e yeni soluk getirecek millet bahç

AKM Millet Bahçesi açılıyor

Kepçe ile yol kapatıp drift yaptılar

Muğla'daki fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı

''UÇBEY''in ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist vuruldu