• $9,5325
  • €11,0885
  • 549.226
  • 1509.2
3 Kasım 2016 Perşembe

Kemalizm’den FETÖ’cülüğe nasıl geçilir?

Kemalist ideolojiden FETÖ’cülüğe geçmek bu kadar kolay mıdır? İnsan düşünmeden edemiyor. Türk ordusu gibi köklü bir tarihi olan, üstelik yarım yüzyıldan daha fazla bir süredir bütünüyle eğitiminden, hayat tarzına, davranış biçimine kadar her şeyi Kemalizm ile izah etmeye çalışan, eğitim sistemiyle bunu endoktrine etmeye özen gösteren bir kurumda FETÖ yapılanması nasıl bu kadar geniş bir yayılma fırsatı bulabilir? Siz bakmayın bu konuda FETÖ’nün devlet içine sızmasında, bir ağ gibi her yere sirayet etmesinde suçlu arayıp, nihayetinde AK Parti hükümetlerini suçlu gösterme çabalarına…

Elbette bu yapının hastalık yayan bir mikrop gibi üremesinde devleti yönetenlerin, bu örgütün herhangi bir cemaat olmadığını tespit etmesindeki gecikme ciddi bir sorundur; fakat hiç kimse hiçbir hükümeti FETÖ’cülerin orduya sızmasından sorumlu tutamaz. Böyle geri bir ideolojik söyleme dayanan (Kâinat imamının, bütün evrenin bilgisine sahip olduğu ve insanüstü yetenekleri bulunduğu inancı, altın neslin yönetime el koymasıyla her şeyin düzeleceğine yani elitist anti-demokratik düşünce biçimi gibi irrasyonel, safsatalar) bir hareketin orduda yer bulması nasıl izah edilebilir?

Faşizmin bir başka yüzü

Herhalde kimse kalkıp ne yapalım Kemalistler artık fikir değiştirdiler FETÖ’cü oldular diyemez eğer böyle denilirse Kemalistlerin inandıkları ya da savundukları fikirlerin FETÖ yapılanması mensuplarının savunduğu abuk sabuk hezeyanlardan daha zayıf olduğu söylenmiş olmayacak mıdır? Kemalizm’in tarihsel bir şahsiyet olarak Mustafa Kemal Paşa’nın kimliğinden istifade ederek bürokratik elitlerin otoriter rejim kurma girişimlerinin ideolojisi olarak icat edildiği dikkate alınırsa, onun demokratik değerler açısından eleştirilmesi elbette önemlidir, fakat FETÖ yapılanmasının hem tarihsel hem çağdaş ideolojik söylemlerle mukayese edilemeyecek geriliği ve yetersizliği göz önünde tutulunca, onu Kemalizm’le karşılaştırmak dahi haksızlık olacaktır.

Bu açıdan bakıldığında Kemalist çevrelerle FETÖ yapılanmasının muhtelif unsurları arasında kurulan ilişkilerin mantıksal ve ideolojik olarak da problemli olduğu ortaya çıkacaktır. Nitekim kendisini Kemalist hatta sosyal demokrat ya da solcu diyen tanımlayan muhtelif kimlik mensuplarının bu yapılanmayla kurdukları bağın, rasyonel bir açıklamasını yapacak kimseye de rastlanmadığına göre burada iki meseleden bahsedilebilir. Bunlardan biri, FETÖ yapılanmasının dış bağlantıları yani yabancı servislere uzanan boyutları olabileceği gibi; diğeri de ideolojiden ziyade bu yapılanmanın sağladığı imkânlar veya maddi desteklerle açıklanabilir. Elbette her ikisinin de bir arada olması gibi bir üçüncü ihtimal de söz konusudur.

Demokrasi katilleri

Meselenin bir boyutu ise bütün bu ihtimallerle birlikte Türk siyasal hayatında siyasi kültür olarak militarizmin ağırlığıyla ilgilidir. Türkiye’de militarizmin köklerinin hangi tarihsel zeminlere uzandığını imparatorluğun siyasal dengelerinin bozulması ve batılılaşma süreciyle ilişkilerini sık sık sorgulamaya çalışıyorum.

Kurumsal olarak sivil-siyaset-ordu ilişkilerinin dahası devlet içinde ordunun konumunun militarist anlayışla nasıl tahrip edildiğini anlamak bakımından neredeyse demokrasiye doğru ilk adımın atıldığı 1950’den sonra her on yılda bir yapılan askeri darbelere bakmak yeterli olacaktır. Öyle ki 15 Temmuz darbe girişimini hazırlayan FETÖ yapılanması bu militarist kültürü içselleştiren faşizan bir organizasyon olarak, aynı parametreler içinde hareket eden bir zihniyetle ortaya çıkarak, uzun bir süre askeri bir darbe hazırlamak maksadıyla sinsice çalışmıştır. Bir anlamda militarizm kültürü demokrasi karşıtı bütün unsurların davranış biçimini düzenleyen bir etki alanına sahiptir.

Netice olarak diyebiliriz ki; Kemalistlerin FETÖCÜ olması, Kemalist kurumlara sızması belli bir siyasal kültür içinde anlaşılabilir fakat bu kendi başına olacak bir iş değildir. Bu sadece bir sızma operasyonu olarak değil, ancak bu kurumları NATO sürecinde avucunun içi gibi bilenlerin sızdırma teknikleri sayesinde mümkün olabilir.

<p>Yere yatırıp yumrukladılar. Polis  şiddetinin görüntüleri çevredekiler tarafından kaydedildi. Sos

Polis şiddeti tepki çekti

Kepçe ile yol kapatıp drift yaptılar

Muğla'daki fosil alanında yeni buluntulara ulaşıldı

''UÇBEY''in ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist vuruldu