• $9,5347
  • €11,0946
  • 546.661
  • 1455.42
23 Haziran 2016 Perşembe

Toplumsal muhalefet krizi

Hayır, Gezi’den bahsetmeyeceğim, Firüzağa’da yaşanan olaydan ya da liseli çocuklar üzerinden yapılmak istenenlerden de… Aslında bütün bu ve benzeri olaylar hakkında oluşturulmuş veya oluşturulmak istenen kanaatler, kamuoyunda şöyle bir kampanya sürdürmek üzere kullanılıyor: ‘Türkiye’de giderek otoriterleşen bir rejim var, gelin bununla mücadele edelim!’ Bu kampanyanın muhtelif bileşenleri var ama tahmin edileceği üzere başrolünde ‘yarı resmi El Ahram gazetesi’ ve etrafında toplananlar bulunuyor.

Burada temel meselenin toplumsal/sivil muhalefet krizi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de AK Parti’nin 14 yıllık iktidar dönemine rağmen böyle bir muhalefetin oluşamaması ciddi bir sorundur. Demokrasiler ancak siyasi ve toplumsal muhalefetle kendilerini yenilerler. Türkiye’de siyasi muhalefetin yetersiz olduğu biliniyor. Toplumsal muhalefetin eksikliği, yaşadığı kriz ise demokratikleşme sürecinde bulunan Türkiye için çok daha ciddi bir problemdir.

Neyin muhalefeti?

burada soru şudur; Türkiye’de toplumsal/sivil muhalefet neden gelişemiyor? Dikkat edilirse Gezi’den başlayarak bugüne kadar liseli çocuklar etrafında oluşturulmaya çalışılan dilin dayandığı yer ‘ideolojik iktidarın’ dilidir, bunun oluşum süreci aslında oldukça eskiye, İmparatorluğun içinde ‘tahakküm geleneğine’ kadar uzanmakta daha doğrusu ona dayanmaktadır.

Bu tahakküm geleneğine karşı ortaya çıkan toplumsal muhalefet sivildir. Bürokratik/militer zümrenin pozitivist aydınlanmacı anlayışının, devletin bütün baskı araçlarıyla sivil toplumsal alana yönelttiği baskıya karşı muhafazakâr/yerli bir tavra sahiptir. “O halde toplumsal/ sivil muhalefetin tarihsel kökleri Türkiye’deki egemen ideolojik iktidara karşı konumlanmış bulunmaktadır. Egemen iktidar ideolojisinin dili ise sivil/toplumsal alana karşı bütünüyle tahripkâr, müsamahasız, baskıcı zorba bir anlayışa sahiptir.” Türkiye’de sivil toplumsal muhalefet geleneği, iktidar ideolojisine karşı muhafazakâr bir karakterde oluştuğu, pozitivist/aydınlanmacı iktidar elitlerinin dili karşıtlığında şekillendiği için, farklı bir toplumsal muhalefetin ortaya çıkması, her şeyden önce yeni bir muhalefet dilinin/söyleminin üretilmesine ihtiyaç göstermektedir.

Eleştirel dil ve muhalefet

Bugün Türkiye’de toplumsal muhalefetin öncelikli sorunu; tahakküm geleneğine dayanan iktidar ideolojisinin parametreleri tarafından biçimlendirilmiş bulunan ideolojik dile hapsolmasıdır. Muhafazakâr bir iktidarın sahip olduğu dilin, kapsayıcı toplumsal/sivil talepleri devlete taşıyarak o ceberut yapıyı, anti-demokratik kurumsal mekanizmaları değişime zorlaması kolay olmamıştır. Aradan geçen uzun bir süreye rağmen, hala ciddi bir muhalefet üretilememiş olması, (üstelik iktidar süresi uzadıkça hangi parti olursa olsun, iktidar partisine karşı muhalefet yapma fırsatının artma ihtimaline rağmen) bunda yetersizlik yaşanması üzerinde tartışılması gereken bir konudur.

“AK Parti ik9tidarına karşı ortaya çıkmış muhalif veya en azından bu iddiayı taşıyan bütün toplumsal hareketler; açıkça Kemalist olanından, sosyalist olma iddiasına, hatta ayrılıkçı etnik harekete ve diğerlerine kadar hepsinin kullandıkları muhalefet kalıbı ‘egemen ideolojik iktidarın’ muhafazakâr, dindar ya da geleneksel kültürel kesimlere yöneltilen çok tanıdık eski suçlayıcı, üstenci, mahkûm edici olmanın ötesinde, yaşama hakkı tanımayan söylemin parametreleri etrafında üretilmiş bulunmaktadır.” Toplumsal/sivil muhalefet krizi dediğim olay tam da budur. Kriz, muhafazakâr yerli kültür geleneğine dayanan bir hareketin gerçekleştirmeye çalıştığı değişim problemlerinin ortaya çıkardığı veya bunları bazı açılardan kendileri için problem olarak tanımlayan kesimlerin tepkisini, hoşnutsuzluğunu, eleştirilerini sivil toplumsal bir muhalefete dönüştürememesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum ise AK Parti’nin dayandığı toplumsal/sivil zemini güçlendirmekten başka bir sonuç yaratmayacaktır.

<p>Verdiğiniz nefes aldığınız nefesle  karışmıyor. Akıllı maske telefonla kontrol ediliyor.</p><p>Ak

Akıllı maske nefes aldıracak

Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi uzaya fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Niğde'de 20 milyon yıllık fosil bulundu