• $16,5147
  • €17,5728
  • 967.957
  • 2529.26
12 Şubat 2014 Çarşamba

İstikrara saldırmak

Memlekette neler oluyor dersiniz? Bütün bu gürültü ve tartışmaların, paralel devlet, muhtelif operasyonlar, seçime iki aydan az bir süre varken giderek sertleşen üsluplar, kutuplaşmalar, "PKK'yı yeniden teröre ikna çabası" içinde olanlar, Türkiye'ye "dış baskı uygulanması beklentisinde bulunanlar", müzmin bir halde ekonomide kriz çıkmasını ümit edenler neyin nesidir? Türkiye'ye karşı bu düşmanca tutumun sebebi "politik düşünce farkları" olabilir mi? Değilse eğer bütün bu olayların sebebi nedir?
Türkiye sıkıştırılmış bir alandan, 30 yıllık kâbustan kurtulmaya çalışıyor ve bundan çıkmasını istemeyen birçok ülke, çıkar grubu, gizli servis adeta Türkiye'nin burada tutulması hususunda, ortak bir noktada buluşup, ülkemize karşı ortak bir tavır almış bulunuyorlar.

Neler oluyor?
Ortadoğu bölgesinde, başta ABD olmak üzere bütün Batılı servislerin çeşitli terör yapıları üzerinden nüfuz alanı oluşturarak, bölge politikaları için bunlardan faydalandıklarını gösteren birçok örnek bulunmaktadır. ABD'nin Irak işgalinden sonra "terör örgütü" üzerinden Türkiye'ye yönelik bir baskı uygulayarak, ülkeyi bu vasıtayla istikrarsızlaştırıp kendi çıkarları doğrultusunda tavır almaya zorlayan bir yaklaşımı benimsedikleri görülmektedir. Bilhassa, Arap coğrafyasında başlayan "bahar devrimleri" sürecinde Türkiye'nin bu bölgede hissedilebilir hale gelen "politik ağırlığı" hem bölge ülkelerindeki antidemokratik yönetimlerde, hem de uluslararası güç merkezlerinde Türkiye konusunda endişeli tutuma yol açmıştır. Bu durumda, elindeki en etkin araç olarak terör yapılanmasına yönelmeleri kaçınılmaz bir alternatiftir.
Türkiye'nin terörü çözmeye dönük atığı son adım, ülkenin kendi gücüyle ve aklıyla bulduğu yöntem olan "çözüm süreci" etkili olunca, Türkiye'ye karşı bu kirli iktidarın ellerindeki silahı kaybetmenin telaşına girdikleri ortaya çıkmıştır.
Unutmamak gerekir ki Türkiye, Batı açısından herhangi bir ülke değildir. Demokratikleşme süreciyle halkıyla bütünleşen devlet, sadece ülke içinde değil dışarıda da bütün Türk ve İslam dünyasından entegre edici bir güç kaynağı olarak algılanmaktadır. Bu gelişmelerden rahatsız olanların başında, yaklaşık iki yüz yıllık hâkimiyeti ve sömürgecilik pratiğinin sağladığı imkânları kaybetme tehlikesini fark eden batı sistemi ve bölge ülkelerinde kendi halklarına düşman olan rejimler gelmektedir.

Özgürlüğü savunmak
Türkiye'nin milli bir stratejiyle terörü çözmesini sadece bir örgütün tasfiyesi olarak görmek eksik ve yetersizdir. Türkiye büyük yürüyüşünün önündeki engelleri tek tek aşarak ilerlemeye çalışmaktadır. Ülke bir taraftan terör yapılanmasından kurtulurken, diğer taraftan devlet içinde "millet iradesine karşı örgütlenmiş yapıları" etkisiz kılıp temizlemeye çalışıyor. Bir yandan soğuk savaşın tortularını yok etmeye çalışırken, öbür yandan devletin militer anlayışla yapılanmış kurumlarını demokratize etmeye uğraşmaktadır.
Uluslararası sistemin Türkiye'nin değişimine ve demokrasinin bu ülkeye kazandırdıklarına saygı duyması, ancak istikrar içerisinde büyümesini sürdürmesiyle ve bunda kararlı olduğunu göstererek dışarıdan gelen müdahaleleri etkisiz kılmasıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle ülkenin istikrarını demokrasinin kurumsal olarak yerleşmesini sağlamak için öncelikle yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak gerekmektedir.
Terör ne kadar demokrasiyi tehdit ediyorsa, bireysel hak ve özgürlükleri ihlal etmekte o kadar tehlikeli ve tehditkârdır. Son yapılan düzenlemelerle başta internet olmak üzere "yeni medya ortamlarında" bireysel hak ve özgürlükleri yok etmeye, saldırmaya yönelik tutumlara karşı tedbir almak, çok önemli bir adımdır. Bu düzenleyici adımlara "sansür" diyerek karşı çıkmak, bireysel hak ve özgürlüklere karşı saldırılarını devam ettirmek isteyenlerin, Türkiye'nin istikrarını hedef aldıklarını görmek bakımından önemlidir. Kısacası toplum ve devlet arasında ilişkilerin normalleştirilmesi, bu ülke üzerinde operasyon yapma hesaplarını da bozacak en uygun yoldur.

<p class='MsoNormal'>Erkekler uzun parkurda genel klasman birincisi Gökhan  Uzuntaş olurken, kısa pa

Turkcell GranFondo İstanbul Yarışı Beykoz'da gerçekleşti

Gökten buz kültesi düştü! Çoban 'bomba patladığını zannetti

Lise öğrencileri 40 günde yaptı! Tek şarjla 70 kilometre yol yapabiliyor

35 ton etil alkol ele geçirildi! Ankara'da sahte içki baskını