• $28,9208
  • €31,485
  • 1924.11
  • 8026.27
25 Eylül 2023 Pazartesi

Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), resmi olarak Türk Devletleri arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile 2009 yılında kurulmuştur. Teşkilat, 2010 tarihli zirveyle resmen kuruluşu ilan edilen "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi-Türk Konseyi'nin" adının ve kurumsal yapısının değiştirilmesi sonucunda yapılandırılmıştır.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'dir. Daha sonra Özbekistan tam üye, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise gözlemci statüsü ile teşkilata katılmışlardır.

Teşkilatın temel amacı, Türk Devletleri arasında kapsamlı işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmaktır. Ülkelere arasında var olan ortak tarih, kültür, kimlik ve dil birliğinin oluşturduğu dayanışmayı her alanda sürdürme niyeti var. Bu birlikteliğin somut çıktılarından birini yakın zamanda sendikal alanda yapılan çalışmalarda gördük. Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kurulması noktasında yakın zamanda önemli adımlar atıldı.

Bu konuda ilk adım 29 Temmuz 2023 tarihinde Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde atıldı. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin sendikaları "Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nı" kurmak için bir araya geldi. Ülkemizden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın katıldığı toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sendika başkanları da katılmıştı.

Teşkilatın kurulmasına yönelik ikinci adım ise 22 Eylül 2023 tarihinde Özbekistan'ın Semerkant şehrinde atıldı. İlk toplantıya katılan ülkelerin sendika başkanlarının katıldığı bu toplantıda Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nın tüzüğü onaylandı, teşkilatın konsey oluşumuna karar verildi, teşkilatın geçici başkan ve yöneticileri seçildi. Toplantıda verilen önemli kararlardan biri de Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nın merkezinin Ankara olarak belirlenmesidir. Geçici yönetimin belirlendiği Teşkilat'ın kongresi ise 29 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da yapılacak. Bu adımın Türk Devletler Teşkilatı, uluslararası sendikal hareket ve ülkemiz açısından çok önemli olduğunu bilelim. Şayet iyi bir kurumsal yapı kurulursa ve sistem iyi işletilirse çalışma hayatına ve sendikal harekete önemli katkılar sağlayacaktır.

TDT üyesi ülkelerin sendikaları arasında tecrübe paylaşımı yapmak, çalışanların haklarının geliştirilmesini sağlamak ve sendikaların güç birliğini temin edecek bu teşkilatın uluslararası sendikal hareket açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu da belirtelim. Zira uluslararası sendikal kurumların emperyalist ülkelerin politikaları doğrultusunda hareket ettiklerini görüyoruz. ITUC, ETUC, EPSU ve PSI gibi uluslararası sendikal yapılar sendikal ilkelere göre değil, ülkelere göre karar veriyorlar. Bu yapıların yönetimlerinde Batılı ülkelerin emperyalist politikalarını destekleyen yöneticilerin çoğunlukta olduğu biliniyor. Bu nedenle emek sömürüsünü yapanlar Batılı ülkeler olunca onları görmezden geliyorlar. Türkiye'yle ilgili olarak ise sürekli siyasi konularda eleştirilerde bulunuyor, yanlış bilgilerle çalışma hayatımıza ilişkin kara propaganda yapıyorlar. Teşkilat, gerek ülkemize gerekse üye ülkelere yönelik bu tür kara propagandaları engelleme amacını da yerine getirmelidir. Uluslararası sendikal hareketin emperyalist ülkelerin çıkarlarına hizmet ettiğine ilişkin eleştirilerin yoğunlaştığı bir dönemde Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı emeğin ve emekçilerin sesi olarak adını tarihe yazdırabilir.

<p>Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl J

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Filistinlilerin kefenleri Beyaz Saray önünde

70 bin TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte adeta kapış kapış giden otomobiller

Tokat'ta bir garaj alev alev yandı! 4 araç kullanılamaz hale geldi