• $28,9919
  • €31,2252
  • 1866.62
  • 7913.76
21 Ağustos 2023 Pazartesi

Sıradan ve sürüden olmayanlar

Dünya sisteminde yaşanan büyük değişimler neticesinde imparatorluğumuzu kaybetmiş olmanın yarattığı psikolojik ve toplumsal yıkım en başta da elitlerde büyük bir travmaya sebep olmuştu. Bu travma elitlerimizi önce büyük bir aşağılık kompleksi sonra da ciddi anlamda bir kimlik bunalımı ile karşı karşıya bıraktı. Cemil Meriç'in "ayna" metaforunda bahsettiği gibi elitler düzeyinde aynada gördüğünden yani kendisinden, kimliğinden nefret eden bir mankurtlaşma süreci yaşandı. Bu Batı'nın kültürel vesayeti altına girmek demekti.

Bir milletin toplumsal, ekonomik ve siyasal taşıyıcısının elitler olduğu düşünüldüğünde elitlerin Batı'nın küresel kültürel hegemonyası altına girmiş olması Türkiye'yi millî mücadele kazanmış olmasına rağmen bu kültürel bağımlılık ilişkisinin parçası yaptı.

İşte benim sık sık kültürel hegemonya çerçevesinde ele alıp tartıştığım bu konuda inisiyatif alıp meseleyi bir kültür ve medeniyet davası olarak sahiplenenlerden de bahsetmek gerekiyor. Bilhassa da bir ilim, fikir ve devlet adamı olarak bu kültür ve medeniyet davasını bayraklaştıran ve bunu kendi deyimiyle bir "millî kültür mücadelesi" olarak görüp somut politikalar geliştiren birisinden... Prof. Dr. Haluk Dursun hem bir akademisyen ve fikir adamı olarak bunu teorik düzeyde ele almış hem de Kültür Bakan Yardımcılığı başta olmak üzere bulunduğu görevlerde teoriyi eyleme dönüştürmüş bir aksiyon adamı olarak bu mücadelede büyük izler bırakıp bundan tam 4 yıl önce aramızdan ayrıldı.

Haluk Hoca ardında çok eser bıraktı lâkin ben bugün en çok önem verdiğim bir tanesinden bahsedeceğim. Hoca millî kültür mücadelesinin ancak nitelikli millî kültürel elitlerin ortaya çıkarılması ile yapılabileceğini bilen biri olarak Kültür Bakan Yardımcısı olduğu dönemde Türkiye'nin seçkin liselerinden en nitelikli öğrencilerin ilmi ve manevi olarak yetiştirilmesini amaçlayan Anadolu Tarih ve Kültür Birliği projesini başlatmıştı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen seçkin öğrencilerle Türkiye'nin tarihsel ve sembolik özellikleriyle ön plana çıkan şehirlerinde dersler ve etkinlikler düzenledi. Öğrencilerin seçilmesi aşamasından, eğitim sürecinde görev alacak hocaların belirlenmesine; musiki etkinliklerinden şehir ve tarih incelemelerine kadar imparatorluğumuzun devlet adamı yetiştiren temel müessesesi olan Enderun geleneğini canlandırmaya çalışmıştı.

Bunların fikri altyapısını daha Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken yazdığı "Kültür emperyalizmi ve Batı'nın Yeniçerileri" adlı makalesinde oluşturmaya başlamıştı. Batı'nın küresel düzeydeki ve Batıcıların da yerel düzeydeki self-kolonyal (öz-sömürgeci) kültürel hegemonyalarının etkisiyle Batılı olmak, yaşamak, davranmak, hissetmek için çırpınan ve Müslüman-Türk kimliğinden yani aynadakinden rahatsız olan genç nesillerin ortaya çıkarılması çabalarına karşı büyük bir meydan okuma başlatıyordu. "Sıradan ve sürüden olmayın" diye anlatıyordu o gençlere. "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız" diye açıkça Batı'nın taşeronu terör örgütü PKK ve onun kültürel, ideolojik uzantılarına meydan okuyordu.

Projede çok büyük işler yapıldı, Türkiye'nin pek çok yerinden çok sayıda pırıl pırıl genç, bir millî elit yetiştirme şuuru ve stratejisiyle yetiştirildi. Lâkin bu kutlu mücadele elim bir hadiseyle noktalandı. Bizim bu topraklardaki bin yıllık hikâyemizin başladığı o ilk noktada, hocanın da çok önem verdiği Ahlat'ta bir faaliyet için bulunduğu sırada yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybeden Haluk Dursun Hoca tam da kültür mücadelesi verirken Hakk'a yürüyor, vefatıyla bile ders veriyordu.

Ama bugün aramızda hayatına dokunduğu, Anadolu Tarih ve Kültür Birliği projesi neticesinde hitabetiyle, bilgisiyle, karakteriyle, millî bilinciyle istikbale model olabilecek yetişmiş pek çok pırıl pırıl genç var. Anadolu Tarih ve Kültür Birliği projesinde ve tüm kültür mücadelesinde Haluk Dursun Hoca'ya yoldaşlık etmiş Doğan Güngör'ün öncülüğünde kurulmuş, ismini ve misyonunu projeden alan Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Derneği'nin Çanakkale'de düzenlediği panelde de bu gençleri dinlediğimde hocanın mücadelesinin, emeğinin nasıl büyük bir netice verdiğini bir kez daha anlamış oldum.

Bu millî kültür mücadelesinde, medeniyet davasında Haluk Hoca'nın bıraktığı misyonu devam ettirenlere, bu kutlu vazifede sancağı taşıyanlara, sıradan ve sürüden olmayanlara selam olsun. Haluk Dursun hocamıza rahmet olsun.

<p>Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.</p><p>Barış Mahal

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı

BİM 12 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

Gazze güneş batmadan karanlığa gömülüyor... İşgalci İsrail'in durmayan vahşeti

İşgalci İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı