• $15,968
  • €17,0456
  • 951.631
  • 2380.9
14 Temmuz 2011 Perşembe

Vergi denetiminde birlik

Geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile vergi denetimi ile görevli bulunan birimler tek çatı altında toplandı. Denetim birimlerinin birleşmesi konusu uzun süredir gündemdeydi. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü gerçekleştirilemiyordu.
Konu, lağvedilen denetim örgütlerinin özellikle eski mensupları tarafından çeşitli yönleriyle eleştiriliyor. Bu tür eleştiri ve övgülerin bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Mantık olarak doğru bulduğumuz bu düzenlemenin nasıl sonuçlar doğuracağını tahmin etmek için henüz çok erken. Bu nedenle, konuyla ilgili yorum yapmak yerine yeni yapılanmayı kısaca tanıtmayı uygun bulduk.
KALDIRILAN UNVANLAR
Kararname uyarınca; maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü ve vergi denetmeni unvanları kaldırıldı. Halen kaldırılan unvanları taşımakta olanlar, bu unvanların yerine vvergi müfettişiv unvanını kullanacaklar.
Kararnameye göre; halen Başmüfettiş, Başhesap Uzmanı, Başkontrolör olanlar, bundan böyle 'vergi Başmüfettişi' unvanını kullanacaklar. Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve vergi Denetmeni olanlar, 'vergi Müfettişi' unvanıyla çalışacaklar.
Halen müfettiş yardımcısı, hesap uzmanı muavini, stajyer kontrolör ve vergi denetmen yardımcısı olanlar ile bu alanlarda açılan sınavları kazananlar 'vergi müfettişi yardımcısı' unvanını kullanacaklar.
DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Kararname ile vergi incelemelerinin tek elden yapılması, uzmanlaşmanın sağlanarak daha etkin politikalar geliştirilmesi için vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kuruldu. Kurul, doğrudan bakana bağlı olarak başkan, başkan yardımcıları, grup başkanları ve vergi müfettişlerinden oluşuyor.
Kurula verilen görevlerin etkin olarak yerine getirilmesini sağlamak üzere, uzmanlaşma ve iş bölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde başkanlığa bağlı olmak üzere grup başkanlıkları kurulabilecek.
Kurulması planlanan grup başkanlıkları; Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Organize vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı olarak belirlenmiş durumda. Bu başkanlıklar ihtiyaca göre birden fazla sayıda kurulabilecek.
KURUL BAŞKANLARI MÜŞAVİR OLDU
Lağvedilen denetim örgütlerinin başkanları olan; Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanı kadrolarında bulunanların bu görevleri sona erecek. Bu kadrolarda bulunanlar özlük hakları korunarak 'bakanlık müşaviri' kadrosuna atanacak. Görev süreleri dolduktan sonra yerlerine yeni atama yapılmayacak. Daha önce denetim birimleri arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla kurulmuş olan, vergi Denetim Koordinasyon Kurulu kaldırıldı.
DENETMENLERDE PERFORMANSA GÖRE GEÇİŞ
Kararnameye göre, daha önce vergi denetmeni kadrosunda bulunanlar Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nda göreve başlayacak. Burada gösterilen performans, lisansüstü çalışmaları, mesleğe girişte alınan puan, yazılan raporlar ve rapor değerlendirme komisyonlarının değerlendirmeleri dikkate alınarak diğer grup başkanlıklarına geçiş yapılması mümkün olabilecek.
Zergi denetim sistemi açısından son derece önemli bulduğumuz bu düzenlemenin sonuçları zamanla ortaya çıkacak. Bazı kimselerin peşinen yaptığı gibi düzenlemenin yanında ya da karşısında yer almak için erken olduğunu düşünüyoruz. Gelinen bu noktada, duygusallıktan uzak bir anlayışla bekleyip ortaya çıkacak sonuçları görmekte yarar var.

AKLINIZDA BULUNSUN
Hafta tatilinin kullandırılması
İşçinin belirlenmiş iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla yedi günlük zaman dilimi içinde 24 saat dinlenme hakkı bulunmaktadır. İşçi, hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanır.
Hafta tatili izni 'kesintisiz' 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun hafta tatili izni kullanıldığından söz edilemez. Ayrıca, hafta tatili bölünerek kullanılamaz. Hafta tatilinin kesintisiz 24 saatten az kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır.

Yedek subaylık dönemi için ikramiye alabilir miyim?
Son yazınızda bahsettiğiniz düzenleme (Emekli ikramiyesinde son tango) ve Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği kanunları okuyunca 16 aylık yedek subaylık yaptığım ve Emekli Sandığına bağlı olarak çalıştığım dönemin de (1995-1997) bu bahsi geçen emekli ikramiyesine sayılabileceği anlamını çıkarabilir miyim?
Yedek subaylıktan önce özel bir bankada çalıştım yine o bankanın sandığına kesinti yapılmaktaydı. Askerlik döneminin ardından bir başka bankada SSK'lı olarak çalıştım. ve en son 2000 yılından bu yana da Garanti Bankasında yine bankanın özel emekli sandığına kesinti ödemesi yaparak çalışmaya devam ediyorum. Bir kaç sene önce SSK, daha önceki çalıştığım bankanın sandığı ve yedek subaylık dönemine ait Emekli Sandığı dahil tüm çalışmışlıklarımı Garanti Bankası Emekli Sandığında hizmet birleştirmesi yaptım. Atilla Yılmaz
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına göre, birleştirilmiş hizmet süreleriniz üzerinden emekli olduğunuzda, Emekli Sandığına tabi olarak geçen yedek subaylık döneminize ilişkin emekli ikramiyesini alma hakkınız olacak.
Emekli olduktan sonra SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına başvurarak yedek subaylık yaptığınız döneme ilişkin emekli ikramiyesini talep edebileceksiniz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın, kadın karşısında bozulmayan erkek kalitelidir.' Maksim Gorki

<p>Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

'ABD'nin teröre yapmış olduğu destek kök salmadan bir an önce yıkılmalı!'

doğanın güldüren yüzü! Onları daha önce hiç böyle görmediniz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (23 Mayıs 2021)

Gıda Komitesi enflasyon için toplanıyor! Yeni teşvikler devreye giriyor