• $15,9143
  • €16,8835
  • 944.609
  • 2372.35
3 Temmuz 2011 Pazar

Yeni asgari ücret işçi ve işverene nasıl yansıyacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2010 yılı sonunda aldığı karar gereği, 2011 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi.
2011 yılının ikinci altı aylık döneminde uygulanacak brüt asgari ücret;
l 16 yaşından büyükler için günlük  27,90, aylık 837 lira,
l 16 yaşından küçükler için ise günlük 23,85, aylık 715,50 lira oldu.
31 Aralık 2011 tarihine kadar uygulanacak asgari ücrete göre, 16 yaşından büyüklerin cebine girecek aylık 29 lira artarken, işverenin cebinden çıkacak para 49 lira artacak.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ELİNE NE GEÇECEK?
Asgari ücret üzerinden yapılacak yasal kesinti tutarları; 16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler ile kapıcılar için Tablo'da verilmiş olup, aylık net asgari ücret 16 yaşından büyükler için 29 lira artışla 599,21 lira, 16 yaşından küçükler için 25,77 lira artışla 512,22 lira olacak.
Ancak bu tutarlara, asgari ücretlinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişen asgari geçim indirimi tutarları ilave edilecek.
Ücretlilerin asgari geçim indirimi (AGİ) hesaplamasında, yılın başında geçerli olan asgari ücretin yıllık tutarı esas alındığından, yeni asgari ücret, yılbaşından bu yana uygulanmakta olan asgari geçim indirimi tutarlarında artış sağlamayacak.
 Ancak kesilen gelir vergisinin artması nedeniyle, 2011 yılının ikinci yarısında asgari geçim indirimi uygulaması ile sağlanacak vergi avantajı, ücretlinin medeni durumuna göre 59,74 lira ile 106,72 lira arasında olacak. 
AGİ ile birlikte net asgari ücret tutarı; bekar asgari ücretli için 658,95 lira olurken, eşi çalışmayan evli asgari ücretli için çocuk sayısına göre 705,93 liraya kadar ulaşabilecek. Dört çocuklu asgari ücretliye kadar AGİ eklenmiş net asgari ücret tutarları Tablo'da verilmiştir.

KAPICI ÜCRETİ NET 711 LİRA
Kapıcı ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilmiyor. Sadece yüzde 14 sigorta primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesiliyor. Buna göre, kapıcıların eline geçecek aylık net tutar yılın ikinci yarısında 34,43 lira artışla 711,45 lira olacak. Kapıcı ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için asgari geçim indirimi uygulanmıyor ve net asgari ücret tutarı değişmiyor.

ÇIRAKLAR VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ÜCRET
3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu uyarınca aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret, yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan az olamıyor.
Buna göre yılın ikinci yarısında 16 yaşından büyüklere günlük 8,37, aylık 251,10 liradan az; 16 yaşından küçüklere ise günlük 7,16, aylık 214,65 liradan az ücret ödenemeyecek.  

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
İşveren, asgari ücret üzerinden, işin tehlike sınıfına göre yüzde 19,5 ile 28 arasında sigorta primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi ödüyor.
Buna göre işveren, 16 yaşından büyük asgari ücretli için 2011 yılının ikinci yarısında aylık 163,22 lira sigorta primi, 16,74 lira da işsizlik sigortası primi ödeyecek. Asgari ücretlinin işverene maliyeti de en az 1.016,96 lira olacak.
Ancak aylık prim ve hizmet belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na düzenli olarak verip, primlerini de düzenli olarak ödeyerek beş puanlık sigorta primi indiriminden yararlanan işverenlere asgari ücretlinin maliyeti 975,11 lira olacak.

İŞTE KALEM KALEM YASAL KESİNTİLER (TL)
01.07.2011-31.12.2011  16 Yaşından  16 Yaşından  Konut
Dönemi Büyükler  Küçükler Kapıcıları
Brüt Asgari Ücret 837,00 715,50 837,00
SSK Primi İşçi Payı (%14) 117,18 100,17 117,18
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) 8,37 7,16 8,37
Gelir Vergisi Matrahı 711,45 608,17                  -
Gelir Vergisi (%15) 106,72 91,23                  -
Damga Vergisi (%06) 5,52 4,72                  -
Kesintiler Toplamı 237,79 203,28 125,55
Net Asgari Ücret 599,21 512,22 711,45

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (TL)
Medeni  Asgari   AGİ Dahil
Durum Geçim  Net 
 İndirimi Asgari
 Tutarı Ücret
Bekar 59,74 658,95
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 71,69 670,90
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 80,65 679,86
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 89,61 688,82
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 95,58 694,79
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 101,55 700,76
Evli eşi çalışan ve çocuksuz 59,74 658,95
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 68,70 667,91
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 77,66 676,87
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 83,63 682,84
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 89,61 688,82

AKLINIZDA BULUNSUN
Sigorta primlerinin ödenmemesi haklı fesih sebebi
İŞÇİNİN ihtarına rağmen işverenin sigorta primlerini ödememesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi anlamına gelir. Böyle bir durumda işçi açısından haklı fesih nedeni ortaya çıkar. Sigorta primlerinin ödenmemesi nedeniyle işçinin haklı fesih yoluna gitmesi durumunda işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

GÜNÜN SÖZÜ
'Mey biter saki kalır, her renk solar haki kalır. Diploma insanın cehlini alsa da; hamurunda varsa eşeklik, baki kalır.'  Fuzuli

<p>CATS, İnsansız  Hava Araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı  h

İnsansız hava araçlarının gözü 'CATS'

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak