• $15,9572
  • €16,902
  • 945.054
  • 2393.61
28 Haziran 2011 Salı

İşveren, çifte prim desteğiyle sevindi

Ülkemizde yıllardır yatırımların ve istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması, kayıt dışı istihdamın önlemesi, düzenli prim tahsilatının sağlanması için çeşitli kaynaklardan finanse edilen ve işverenin de prim yükünü azaltan birden fazla istihdam teşviki uygulanıyor.
Ancak yakın zamana kadar, aynı andan birden fazla teşvikten yararlanılamıyordu. İşverenler durumlarına uyan teşviklerden sadece birini tercih etmek durumundaydılar. 6111 sayılı Torba Kanun'la yapılan değişikliklerle, çeşitli Kanunlarla sağlanan teşviklerden aynı anda yararlanılmasına olanak sağlandı.
Buna göre, beş puanlık prim desteğinden yararlanan işveren, diğer kanunlarla sağlanan sigorta prim desteklerinden aynı dönem için ve mükerrer olarak yararlanabilecek. Ancak bu imkan diğer kanunlarla sağlanan desteklerin tümünü kapsamıyor.

AYNI ANDA YARARLANILABİLECEK PRİM TEŞVİKLERİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunun 81. maddesi kapsamında beş puanlık prim desteği ile birlikte:
l 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7. maddesi kapsamında işe alınan 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçükler ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınların ve geçici 9 ile geçici 10. maddeleri kapsamında işyerinde çalışan sigortalı sayısına ilave olarak yeni işe alınan sigortalıların sigorta primi işveren hisselerinin işsizlik sigortası fonundan karşılanması
l 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi kapsamında istihdam edilen özürlülerin sigorta primi işveren hisselerinin hazinece karşılanması
l 5510 sayılı Kanununun ek 2. maddesi kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar çerçevesinde teşvik edilen yatırımlara bağlı olarak istihdam edilen sigortalıların sigorta primi işveren hisselerinin hazinece karşılanması
l 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5. maddesi kapsamında münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştırılan işçilerin sigorta primlerinin işveren hissesinin hazinece karşılanması
l 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesi kapsamında çalıştırılan personelin sigorta primi işveren hisselerinin Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanması, desteklerinden aynı anda yararlanılabilecek.
Bu durumda, öncelikle beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak, ardından belirtilen kanunlarda öngörülen desteklerden, işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi üzerinden ilgili kanunlarda öngörülen oranlar üzerinden yararlanılabilecek.

AYNI ANDA YARARLANILAMAYACAK PRİM TEŞVİKLERİ
Beş puanlık prim indirimi desteğiyle ilgili düzenlemede yer alan kısıtlama kaldırılmış olmakla birlikte, 5084 sayılı Kanunun ile 4447 sayılı Kanunun 50. maddesinde yer alan birden fazla teşvikten aynı anda yararlanılamayacağına ilişkin kısıtlama kaldırılmadığından;
l 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanunun 4. maddesi kapsamında çalıştırılan işçilerin sigorta primlerinin işveren hissesinin hazine tarafından karşılanması
l 4447 sayılı Kanunun 50. maddesi kapsamında işe alınan işsizlik ödeneği alanların, kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası priminin işsizlik sigortası fonundan karşılanması desteklerinden, beş puanlık prim indirimi desteği ile birlikte yararlanılamayacak.

Stok affı ve hayali kasa mevcutları için son üç gün!
Torba Yasa'nın son ayağı olan stok ve stoksuzluk affı ile hayali kasa mevcutlarının ve ortaklardan olan alacakların düzeltilmesinde son üç güne girildi.
l İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınması,
l Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan mallar için fatura düzenlenerek fiili durumun kayıtlara uygun hale getirilmesi,
l Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan (hayali) kasa mevcutları ile ortaklardan olan alacakların düzeltilmesi, için başvuru süresi 30 Haziran 2011 Perşembe günü sona eriyor.
Fırsatı kaçırmayın. Özellikle hayali kasa mevcutlarının ve ortakların şirkete olan borçlarının ortadan kalkmasına imkan sağlayan bu fırsat bir daha çok zor gelir.

Ödenmesi gereken cari dönem primleri hangi aydan başlıyor?
SOSYAL Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarını yapılandıranlardan cari dönem primlerini ödemeyenlerin yapılandırması bozulacak. Taksit ödemeleri Haziran döneminden itibaren başladığı için cari dönem Haziran ayından itibaren mi başlayacak yoksa Ocak ayından itibaren mi? Feyzullah Demiröz
6111 sayılı Torba Yasanın 14/3. maddesinde, prim borçlarını yapılandırmak için başvuran borçluların 'taksit ödeme süresince' tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecekleri belirtilmiştir.
Buna göre, sizin deyiminizle ödenmesi gereken cari dönem primleri, taksit ödeme süresi içinde kalan, dolayısıyla ilk taksit ödeme başlangıcı olan Haziran 2011 ayından başlayan dönemi ifade etmektedir.

GÜNÜN SÖZÜ
'Ulaşamayacağınız kadar yüksekte sandığınız kişiler, eğilemeyeceğiniz kadar alçakta olabilirler.'  Freud

<p> </p>

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Doğu Karadeniz'in zorlu yolları havadan görüntülendi! Yolculuk yapmak cesaret ister