• $16,192
  • €17,4658
  • 965.283
  • 2438.84
14 Haziran 2011 Salı

Kimliğiniz kaybolursa...

Unutma, çalınma gibi nedenlerle kimlik kaybolduğunda beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Kimliğini unutan ya da kaybedenler genellikle, iki türlü davranışta bulunuyorlar. Birinci davranış şekli, 'nasıl olsa bir yerlerden çıkar' diye düşünüp eylemsiz kalınması. Biz bu davranışa 'geniş olam gam zamanı değildir' tarzı diyoruz.
İkinci davranış şekli ise 'bir ara yenisini çıkartırız' düşüncesiyle ifade edilen 'öteleme' veya 'sallama' tarzı. Kuşkusuz, anında gerekli işlemlerin yapılması yönünde düşünceye sahip olup bu yönde hareket eden 'pimpirikli' kişiler de var. Hangi davranışın doğru olduğuna geçmeden önce kimlik kaybının ortaya çıkarabileceği risklerden söz edeceğiz.
RİSKLER
Çalınan veya kaybolan kimliğin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda; ele geçirilen bu kimlikle şirket kuruluyor, vergi dairesine mükellefiyet tesis ettiriliyor, sahte fatura düzenleniyor, şirket adına çek koçanı alınıp kullanılıyor.
Sonra da dolandırıcılar ortadan kayboluyor. Yıllar sonra vergi borçları ve karşılıksız çeklerden dolayı hacizler, hapisler söz konusu olabiliyor. Kimliğini kaybeden de durumu, hakkında açılan davalar nedeniyle mahkemeden gelen yazıları görünce öğrenebiliyor...
Bu tür risklerle karşılaşmamak için kimlik kaybolduğunda derhal bir şeyler yapılması gerektiği açık. Bir yandan günlük yaşamın ortaya çıkardığı zaman sorunu diğer yandan da yol yordam bilinmemesi, kimliği kaybolanların istemeden de olsa bu riskleri almasına sebep olabiliyor.
NE YAPILMASI GEREKİYOR?
Kimliğin kaybedilmesi veya çalınması halinde, nüfus müdürlüğüne kayıp/çalıntı bildirimi yapılması gerekiyor. Kayıp/çalıntı bildirimi ile birlikte yeni nüfus cüzdanı talepleri, yerleşim yerinin (veya varsa diğer adresin) bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılır. Bu durumda çalıştığınız resmi kurum yetkilisi veya yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenmiş nüfus cüzdanı talep belgesi ibraz edilmesi yeterlidir. Yurtdışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus cüzdanı verilir.
Kaybedilen nüfus cüzdanları ile ilgili olarak gazeteye ilan vermek ve emniyet makamlarına bildirimde bulunmak ise zorunlu değil. Kaybedilen nüfus cüzdanının yerine yeni nüfus cüzdanı alındığında, kaybedilen nüfus cüzdanı hukuken geçersiz hale geliyor.
VERGİ YÖNÜNDEN TAM KORUMA VAR
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 5.3.2010 tarih ve 2010/1 sayılı Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi'ne göre, vergi dairesine başvurarak mükellefiyet tesis ettirmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilerin;
TC kimlik numaralarını vergi kimlik numarası olarak bildiren, mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketlerinin ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin ibraz ettikleri nüfus cüzdanının, mükellefiyet tesisi yapılmadan ve/veya dosya numarası verilmeden önce MERNİS/Kimlik Paylaşım Sisteminden kayıp veya çalıntı olup olmadığı sorgulanacak. Yapılan sorgulama sonucunda ibraz edilen nüfus cüzdanının kayıp/çalıntı olduğunun tespit edilmesi halinde nüfus cüzdanındaki kişi adına mükellefiyet tesisi yapılmayacak ve/veya dosya numarası verilmeyecek. İbraz edilen nüfus cüzdanı iade edilmeyip bir yazı ekinde ilgili nüfus müdürlüğüne, fotokopisi de yine bir yazı ile emniyet müdürlüklerine gönderilecek.

Miktar içeren ibra sözleşmesi
İbra sözleşmesi, varlığı tartışmasız olan bir borcun sona ermesine dair bir yoldur. Bu nedenle varlığı şüpheli veya tartışmalı olan borçların ibra yoluyla sona ermesi mümkün olmaz. Miktar içeren ibra sözleşmelerinde, alacağın tamamen ödenmesi durumunda borç ifa yoluyla sona ermiş olur. Kısmi ödeme hallerinde ise ibranamenin imzalanmış olmasının bir önemi olmayıp, ibraname yapılan ödeme bakımından bir 'makbuz' hükmündedir.

Başka kuruma gönderilen ihtiyaç fazlası belediye çalışanı buna itiraz edebilir mi?
Belediyede şoför olarak çalışıyorum. Beni ihtiyaç fazlası olarak başka kuruma göndereceklermiş. Buna itiraz hakkım var mı? Bir de atandığımız yerde kadro karşılığı mı çalışacağız, yani ben şoförüm bana başka iş verebilirler mi, buna da itiraz hakkım var mı? Adem Coşar
6111 sayılı Torba Yasa'nın 166. maddesinde, belediyelerin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçilerin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadroları ile sürekli işçi norm kadro dahilinde olmak üzere ihtiyacı bulunan mahalli idarelere atanabileceği hükmü yer alıyor. Atamanın kadro karşılığı yapılacağına ilişkin bir hüküm bulunmuyor.
Ataması yapılan işçilerin, atama emrinin tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine başlamaları gerekiyor. Bu süre içinde yeni kurumunda işe başlamayanların atama işlemleri iptal edilerek, iş sözleşmeleri İş Kanunu'nun 17. maddesine göre sona erdirilecek.
Buna göre, beş iş günü içinde yeni işinize başlamamanız halinde iş sözleşmeniz İş Kanunu'nun 17. maddesine göre sona erdirilir. Bu durumda çalışma sürenize veya varsa toplu iş sözleşmesine göre ihbar öneli verilir veya ihbar tazminatı ile kıdem tazminatı ödemesi yapılır.

GÜNÜN SÖZÜ
'Övülmek isterseniz alçak gönüllülüğü yem olarak kullanın.'
Lord Chesterfield

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 10.

150 yıl sonra dikilen ilk menzil taşı

7 bin yıllık buğday Diyarbakır'da boy gösterdi! Çiftçiler 'Buğday sorunu kalmayacak' dedi

Lamborghini Sian FKP 37 modeli İstanbul'da! LEGO'ları kullanarak yaptılar

Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan festivalde konuşma yaptı