• $16,133
  • €17,3467
  • 967.339
  • 2375
30 Haziran 2011 Perşembe

Mali tatil yarın başlıyor

20 Temmuz 2011 Çarşamba akşamına kadar devam edecek olan Mali Tatil yarın başlıyor.
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna göre, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içinde (1-20 Temmuz tarihleri arasında) kalan ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi, resim ve harç beyannamelerinin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacak.
Yine aynı Kanuna göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona erecek.
Buna göre, beyanname verme süresinin son günü 1-20 Temmuz tarihleri arasında kalan vergi, resim ve harç beyannameleri ile 27 Temmuz akşamına kadar verilmesi gereken beyannameler, 27 Temmuz Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar verilebilecek. İsteyen mükellef, beyannamelerini 27 Temmuz'u beklemeden daha önce de verebilecek.
Örneğin, 23 ve 24 Temmuz tarihlerinin hafta tatiline denk gelmesi nedeniyle 25 Temmuz akşamına kadar verilmesi gereken Haziran 2011 dönemine ait Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajlarına ilişkin muhtasar beyannameler, KDV beyannamesi ve damga vergisi beyannamesi, 27 Temmuz Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar verilebilecek.
Mali tatil nedeniyle verilme süresi uzayan beyannameler ile mali tatil nedeniyle verilme süreleri uzamayan beyannameler, 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde açıklanmıştır (Bkz. www.yaklasim.com).    
ÖDEME SÜRESİ
Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor.
Buna göre, kanuni verilme süresi 1-20 Temmuz ve mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün (21-27 Temmuz)  içinde kalan beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz'da sona erecek.
İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlara ilişkin olup vadesi 1-20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi de 27 Temmuz Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacak.
UZLAŞMA VE İNDİRİM TALEPLERİ
Talepte bulunma süresinin son günü 1-20 Temmuz tarihlerine rastlayan ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara ilişkin olarak, 27 Temmuz günü mesai saati bitimine kadar uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulabilecek.
DAVA AÇMA SÜRESİ
İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olan dava açma süresi, mali tatil süresince işlemiyor.
Buna göre, dava açma süresinin mali tatile rastlaması nedeniyle mali tatil süresince işlemeyen süreler,  20 Temmuz sonrasına eklenecek. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca çalışmaya ara verme (adli tatil) süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzayacak.

Vergi levhanızı yazdırmayı unutmayın!
Vergi levhası tasdik ettirme ve asma zorunluluğu kaldırıldı. Artık vergi levhasını duvara asmak gerekmiyor. Ancak işletmede bulundurmak, sorulduğunda ibraz etmek, bunun için de vergi levhasını internet vergi dairesinden yazdırmak gerekiyor.
Gelir vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) 1 Nisan'dan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri ise 1 Mayıs'tan itibaren, 31 Mayıs günü sonuna kadar vergi levhalarını yazdıracaklar. Ancak sistem değişikliği nedeniyle bu yıla özgü olarak vergi levhaları 30 Haziran 2011 tarihine kadar yazdırabilecek (Ayrıntılar 408 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde, Bkz. www.yaklasim.com). Dolayısıyla vergi levhasının yazdırılması için bugün son gün. Aman unutmayın, 170 lira özel usulsüzlük cezası var!...

Torba Yasa'da ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor
Kamuoyunda 'Torba Yasa' olarak bilinen 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi ve prim borçları, pişmanlıkla beyan edilen vergiler ile gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımı, katma değer vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi artırımına ilişkin ilk taksit ödeme süresi bu akşam sona eriyor.
Yapılandırılan borç taksitlerinin süresinde ödenmemesi halinde aylık yüzde 1,40 oranında gecikme zammı uygulanacak. Yılsonuna kadar ikiden fazla taksitini süresinde ödemeyenlerin yapılandırması bozulacak.
Matrah artırımında durum farklı. Taksitlerin süresinde veya hiç ödenmemesi halinde de matrah artırımının sağladığı koruma kalkanından yararlanılacak. Ancak geciktirilen taksitler için aylık gecikme zammının iki katı oranında (yüzde 2,80) gecikme zammı uygulanacak.
STOK AFFI
l İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların beyan ve hesaplanan KDV'nin ödenmesi,
l Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan (hayali) kasa mevcutları ile ortaklardan olan alacakların beyanı ve yüzde 3 oranındaki verginin ödenmesi,
l Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan mallara ilişkin faturanın düzenlemesi için de bugün son gün.
DİĞER KAMU BORÇLARI
Vergi ve sigorta prim borçları dışında kalan ve Torba Yasa kapsamında yapılandırılan diğer kamu borçları için de ilk taksit ödeme süresi bu akşam sona eriyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Birisine çamur atmadan önce sizin ellerinizin de kirleneceğini unutmayın.' Tolstoy

<p>Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

'ABD'nin teröre yapmış olduğu destek kök salmadan bir an önce yıkılmalı!'

Vahşi doğanın en acımasız canlıları! İşte korkutucu özellikleri

NASA tarih verdi! Dünya'ya doğru hızla yaklaşıyor

Sadece ormandaki malzemeleri kullanarak yaptı! Her anını kaydetti