• $13,5205
  • €15,2869
  • 795.629
  • 1910.29
20 Ocak 2011 Perşembe

İşten ayrılan kız çocukları sağlık yardımına kavuşuyor

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yarattığı mağdurlardan biri de ana veya babaları üzerinden sağlık yardımı alan kız çocukları.

1 Ekim 2008 öncesinde erkek çocuklar öğrenimlerinin devam etmesine bağlı olarak 25 yaşını dolduruncaya kadar; kız çocukları ise öğrenim ve yaş şartı olmaksızın, çalışmadıkları ve evlenmedikleri sürece ana veya babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımı alabiliyorlardı.

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren kız çocuklarının eğitime devam etmemeleri halinde 18 yaşından sonra, eğitime devam etmeleri halinde ise 25 yaşından sonra ana veya babaları üzerinden sağlık yardımı almalarına son verildi.

1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla ilgili kanunlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Kanunu) göre ana veya babası üzerinden sağlık yardımı almakta olan kız çocukları için ise geçici bir düzenleme yapılarak, bunların sağlık yardımı almalarının devamı sağlandı. Ta ki durumlarında değişiklik oluncaya kadar. Durumlarında değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden belirleniyor.

ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN ESKİYE DÖNEMİYOR
5510 sayılı SS ve GSS Kanunun geçici 12. maddesine göre, 1 Ekim 2008 tarihinde ilgili kanunları (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Kanunu) gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları, 5510 sayılı Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor.
Ancak durumlarında değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden belirleniyor.
Buna göre, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde, ana veya babaları üzerinden almakta oldukları sağlık hizmeti sona eriyor. Yeni durumlarına göre kendi sigortalılığına bağlı olarak sağlık yardımı alıyorlar.

Aynı şekilde evlenmeleri halinde de ana veya babaları üzerinden almakta oldukları sağlık hizmeti sona eriyor. Yeni durumlarına göre eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımı alıyorlar.

Tekrar işten ayrılmaları veya boşanmaları halinde ise artık ana veya babaları üzerinden sağlık yardımı alamıyorlar. Sağlık hizmetinden yararlanma koşulları 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden belirleniyor. Sağlık yardımı alabilmeleri için gelir testi yaptırmaları, gelir testi sonucuna göre yeşil kart kapsamında veya genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık yardımı almaları mümkün olabiliyor.

MAĞDURİYET GİDERİLİYOR
Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan Torba Tasarı'da yer alan bir maddeyle, durum değişikliği ortadan kalksa da tekrar ana veya babası üzerinden sağlık yardımı alamayan kız çocuklarının mağduriyeti gideriliyor. 1 Ekim 2008 öncesinde olduğu gibi ana veya babaları üzerinden sağlık yardımı almalarına imkan sağlanıyor.

Tasarının aynen yasalaşması halinde, kız çocuklarının durum değişikliğinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaklar ve yaşları ne olursa olsun tekrar ana veya babaları üzerinden sağlık yardımı alabilecekler.

Düşük bedelli taşınmaz satışlarının iptali
İşlem anında verilen şeyin değerine göre pek aşağı fiyat verilerek gerçekleştirilen devir ve satış işlemleri bağışlama sayılıyor. Taşınmazın gerçek değeri ile satış değeri arasında bir misli ve daha fazla fark, fahiş olarak kabul ediliyor. Bu durumdaki işlemler uyuşmazlığa konu olmaları halinde bağışlama olarak değerlendirilebiliyor. Bağışlamaların ve bağışlama sayılan tasarrufların iptal edilebilmesi için, 3. kişinin iyi niyetli olması ya da borçlunun alacaklısından mal kaçırmak kastıyla hareket ettiğini bilip bilmemesi önemli değil. (Yrg. 17. H.D. E: 2010/1693, K: 2010/3947)

Daireleri aile bireylerine devredebilir miyiz?
Hisseleri bana ve kızıma ait olan limited şirketimiz var. Şirkete ait arsa üzerinde 10 daireli bir apartman yaptık. İki yılda ancak 2 daire satabildik. Dairelerin büyüklüğü 150 metrekareden fazla. Dairelerin ne zaman satılacağı belli değil, birçok harcama yapıyoruz. Şirketi tasfiye etmek istiyoruz. Daireleri aile bireylerine devredebilir miyiz? Vergi ve ilgili mevzuat yönünden şirketi kapatmanın en uygun tarzı konusunda bilgilerinizi rica ediyorum.
Vedat Kahraman
Limited şirketinizi ancak tasfiye yoluyla sona erdirebilirsiniz. Şirket envanterine kayıtlı daireleri aile bireylerine emsal bedeli ile satabilirsiniz. Bu durumda satış bedeli üzerinden KDV hesaplamak ve çıkacak kazancın kurumlar vergisini ödemek durumundasınız.

<p class='MsoNormal'> </p>

Galatasaray kötüye gidiyor

Hurdalıktan alınan arabanın muhteşem değişimi

Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar! Gerçek oldukları iddia ediliyor

Kendisi küçük etkisi çok büyük! Kansere savaş açıyor