• $13,5506
  • €15,2937
  • 803.506
  • 1966.31
11 Ocak 2011 Salı

Borçlanma primi günlük 8,5 lira oldu

2011 yılının ilk altı aylık (1 Ocak-30 Haziran) döneminde uygulanacak asgari ücretin işçi ve işverene yansımalarını daha önce yazmıştık.
Yeni asgari ücrete bağlı olarak, başta sigorta primine esas kazanç sınırları, borçlanma primleri ve idari para cezaları olmak üzere, sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin birçok parametre de değişti.


PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI
5510 sayılı SS ve GSS Kanununa göre, prime esas kazanç alt sınırı asgari ücret; üst sınırı ise asgari ücretin altı buçuk katı.

Buna göre, 1 Ocak-30 Haziran 2011 tarihleri arasında alt sınır günlük 26,55 TL, aylık 796,50 TL; üst sınır ise günlük 172,58 TL, aylık 5.177,40 TL olarak uygulanacak.
16 yaşından küçüklerin asgari ücretleri (679,50 TL), prime esas kazancın alt sınırının (796,50 TL'nin) altında kaldığı için asgari ücretleri ile prime esas kazanç alt sınırı arasındaki farkın sigorta primi işçi payları da işveren tarafından ödenecek.

ÇIRAKLARIN SİGORTA PRİMİ
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sigorta primleri, bunların yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 50'si üzerinden ödeniyor.

Buna göre 2011 yılının ilk yarısında sigorta primleri, 16 yaşından büyükler için günlük 13,28 TL, aylık 398,25 TL; 16 yaşından küçükler için ise günlük 11,33 TL, aylık 339,75 TL üzerinden hesaplanacak.

BORÇLANMA PRİMLERİ
Başta doğum, askerlik ve yurtdışı hizmet borçlanması olmak üzere borçlanma primleri, prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak üzere, sigortalının kendisi tarafından belirlenen prime esas kazanç üzerinden yüzde 32 oranında hesaplanıyor.
Buna göre 1 Ocak-30 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılacak borçlanmaların her bir günü için ödenecek prim tutarı en az 8,50 TL, en fazla 55,23 TL olacak.
Örneğin; bir çocuk için iki yıllık (720 gün) doğum borçlanması yapmak isteyen kadın sigortalı en az 6.120 lira borçlanma primi ödeyecek. İki çocuk için dört yıl (1440 gün) borçlanılması halinde ise ödenecek prim tutarı 12.240 lira olacak.


İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ
İsteğe bağlı sigortalılar da prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak üzere, kendileri tarafından belirlenen prime esas kazanç üzerinden yüzde 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12 genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam yüzde 32 oranında prim ödüyorlar. Asgari ücretteki artışa bağlı olarak 2011 yılının ilk yarısında ödenecek isteğe bağlı sigorta primi, sigortalının tercihine göre aylık 254,88 TL ile 1.656,77 TL arasında olacak.


BAĞ-KUR'LULARIN (4/b'li) PRİMLERİ
4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının primleri de prime esas kazanç sınırları arasında olmak üzere beyan ettikleri gelir tutarı üzerinden ödeniyor. Buna göre Ocak-Haziran/2011 aylarında ödenecek sigorta primleri için beyan edilecek aylık gelir tutarı 796,50 TL ile 5.177,40 TL arasında olacak. Ancak yanlarında sigortalı çalıştıranlar, çalıştırdıkları sigortalılardan ücreti en yüksek olan sigortalının ücretinden az gelir beyan edemeyecek.


EN DÜŞÜK SGK İDARİ PARA CEZASI 79,65 TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanununda belirlenmiş olan fiiler için uygulanacak idari para cezaları, fiilin gerçekleştiği tarihte 16 yaşından büyükler için geçerli olan aylık asgari ücret esas alınarak belirleniyor. 2011 yılının ilk yarısında işlenen fiiller için uygulanacak idari para cezaları da 796,50 TL olan aylık asgari ücrete göre hesaplanacak.
Buna göre, asgari ücretin onda biri olan en düşük ceza 79,65 TL; agari ücretin oniki katı olan en yüksek ceza ise 9.558 TL olacak.


AİLE, ÇOCUK VE YEMEK YARDIMI
1 Ocak-30 Haziran 2011 tarihleri arasında sigortalılara nakit olarak ödenen;
- Yemek yardımının (günlük) 1,59 TL'si,
- Çocuk yardımının çocuk başına (en fazla iki çocuk için aylık) 15,93 TL'si,
- Aile yardımının (aylık) 79,65 TL'si,
üzerinden sigorta primi hesaplanmayacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar, gelir durumlarına göre aylık 31,86 TL ile 191,16 TL arasında genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilecekler. Konunun detaylarını önümüzdeki günlerde ele alacağız.

Yönetim kurulunun görev süresinin bitmesi
Türk Ticaret Kanunu'nun 435. maddesine göre; anonim şirketlerin yasal zorunlu organlarından birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanamaması halinde, paydaşlardan veya şirket alacaklılarından birinin yahut bakanlığın talebi üzerine mahkeme tarafından tanınacak uygun süre içinde durumun düzeltilmemesi halinde şirketin feshine karar veriliyor.

Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, yenileri seçilinceye kadar devam eder. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin bitmesi, şirketin organsız kaldığı anlamına gelmez. (Yrg. 11. H.D. E: 2009/5463, K: 2009/6666)

<p>İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uzmanı  Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı araç içinde

Yolda kalan sürücüler araç içinde ne yapmalı?

256 yaşında ölen adamın sırrı açıklandı!

Rusya'nın en korkutucu köyü! Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Akbabalar evcil köpeklerin peşine düştü! Korku dolu anlar