• $16,5432
  • €17,5695
  • 971.454
  • 2529.26
28 Aralık 2010 Salı

Emlak vergisi bildiriminde son dört gün

2010 yılında ev, işyeri, arsa ve arazi alanların Emlak Vergisi Bildirimlerini, 31 Aralık 2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar vermeleri gerekiyor. Sadece gayrimenkul alanlar değil, yeni ev ve işyeri inşa ettirenler ile gayrimenkulleri üzerinde aşağıda sayılan değişiklikler olanlar da 31 Aralık Cuma akşamına kadar emlak vergisi bildirimi verecekler.

2010 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gayrimenkul alanlar ile diğer nedenlerle emlak vergisi bildirimi vermesi gerekenlerin ise söz konusu bildirimi gayrimenkulün alındığı veya bildirim verilmesi gereken durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren üç ay içinde vermeleri gerekiyor. Örneğin 25 Kasım 2010 tarihinde alınan bir evin emlak vergisi bildiriminin en son 25 Şubat 2011 tarihinde verilmesi gerekecek.
Geçici ve daimi muafiyetten yararlanılması halinde de emlak vergisi bildirimi verilmesi ve muafiyetin başlangıç yılının belirtilmesi gerekiyor.


KİMLER BİLDİRİM VERECEK?
Vergi değerini değiştiren ve emlak vergisi bildirimi verilmesini gerektiren durumlar;

l Yeni bina inşa edilmesi, mevcut binaya ilaveler yapılması, asansör veya kalorifer konulması,

l Binanın yanması, yıkılması veya diğer nedenlerle harap olması, mevcut kalorifer veya asansörün kaldırılması,

l Binanın veya bağımsız bölümün kullanış tarzının değiştirilmesi, örneğin işyerinden konuta; konuttan dükkan, mağaza, depo gibi işyerine dönüştürülmesi, 

l Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi,

l Arazinin fidanlandırılması, ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi ya da fidanlı, ağaçlı ve kütüklü arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi,

l Tarım yapılan arazinin tarıma elverişsiz hale gelmesi ya da tarım yapılmayan arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi,

l Binanın tamamlayıcısı durumunda olan arazinin tamamlayıcılık durumundan çıkması ya da bir arsa veya arazinin binanın tamamlayıcısı durumuna girmesi,

l Bina veya arazinin taksim, ifraz edilmesi, kamulaştırılması veya mükellefinin değişmesi,

l Birden fazla arsa ve arazinin tek bir arsa veya arazi haline getirilmesi ya da birden fazla hisseye ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi.

BİLDİRİMİN İÇERİĞİ
Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden birine bağlı olarak verilmesi gereken emlak vergisi bildiriminin, gayrimenkulün bulunduğu yerdeki belediyeye verilmesi gerekiyor.
Emlak vergisi bildiriminde; mükellefin kimlik ve adres bilgileri ile gayrimenkule ait adres ve tapu bilgilerinin yanı sıra, vergilendirmeye ilişkin bilgilere yer veriliyor. Örneğin, bina için verilecek emlak vergisi bildiriminde, vergilendirmeye ilişkin olarak; binanın arsasının alanı, binaya ait arsa payının oran ve metrekaresi, inşaatın türü (betonarme karkas, yığma-yarı yığma gibi) ve sınıfı (lüks, birinci, ikinci gibi), kullanılış şekli (mesken, işyeri, depo vs.), inşaatın bitim tarihi, iktisap tarihi, varsa kısıtlılık hali veya muafiyetin başlangıç tarihi, bina hisseli ise hisse nispeti, binanın dıştan dışa yüzölçümü, kaloriferli veya asansörlü olup olmadığı gibi bilgilere yer veriliyor.
Bina, arsa veya arazinin emlak vergisi de bildirimde yer alan bilgilere göre ilgili belediye tarafından hesaplanıyor.


Doğum borçlanması emekli yaşımı dört yıl geri çeker mi?
22.01.1968 doğumluyum. 11.04.1988 tarihli sigorta girişliyim ve 67 gün çalışmam var. İşten ayrıldıktan sonra ilk doğumumu 1990, ikinci doğumumu 1994 yıllarında yaptım. 27.11.1997 tarihinde memuriyete başladım ve halen memur olarak çalışmaktayım. İki çocuk için doğum borçlanması yaptığım taktirde emekli yaşımı dört yıl geriye çeker mi, çekerse ne zaman emekliliği hak ederim? Zeynep Kaya
4/a (SSK) sigortalılığınızın sona erdiği tarihten sonra, memuriyet başlangıcından önce gerçekleşen iki doğum için ikişer yıldan toplam dört yıl doğum borçlanması yapabilirsiniz. Ancak dört yılın tamamını borçlanmanıza gerek yok. 3,5 borçlanma yapmanız halinde emeklilik yaşınız dört yıl geri gelir ve 54 yaş yerine 50 yaşınızı doldurduğunuzda emekliliğe hak kazanırsınız.


AKLINIZDA BULUNSUN
Emlak vergisi bildiriminde bulunulmaması
EMLAK vergisi bildirimini süresinde vermeyen mükellefler adına emlak vergisi, idarece (belediyece) tarh ediliyor. Belediye tarafından yapılacak tarhiyatta vergi ziyaı söz konusu olacağından, tarh edilecek vergiye vergi ziyaı cezası uygulanıyor. Bildirimin süresinde yapılmamış olması nedeniyle ayrıca ikinci derece usulsüzlük cezası kesiliyor. Ancak mükellefiyetin başladığı yıl için vergi ziyaı cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından miktar itibariyle fazla olanı, diğer yıllar içinse sadece vergi ziyaı cezası kesiliyor.
Diğer yandan, emlak vergisinde Vergi Usul Kanununun 371. maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanılamıyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalmaktan ve ezilmekten yakınmamalıdır.'(Kant)


<h2><span style='font-size: 1.6rem;'>Yonca-Onuk Tersanesi<span style='font-weight: normal;'> ve </sp

ULAQ VE SALVO'NUN ARDINDAN DENİZLERDEKİ YENİ GÜÇ SANCAR!

Gökten buz kültesi düştü! Çoban 'bomba patladığını zannetti

Lise öğrencileri 40 günde yaptı! Tek şarjla 70 kilometre yol yapabiliyor

35 ton etil alkol ele geçirildi! Ankara'da sahte içki baskını