• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
23 Aralık 2010 Perşembe

2011 defterlerinin tasdiki için son günler!

Bakkal, kasap, manav, zücaciyeci, konfeksiyoncu, mobilyacı gibi ticaret ve sanat erbabı; avukat, doktor, mühendis gibi serbest meslek erbabı; limited, anonim ve kolektif şirket gibi ticaret şirketleri; iktisadi kamu müesseseleri; dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ile gerçek usulde vergilendirilen çitçiler, defter tutmak zorundalar.
Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile kazançları basit usulde tespit edilenler; kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müessesleri ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ise defter tutmak zorunda değiller.

Defterler hesap dönemi itibarıyla tutulur. Hesap dönemi normal olarak 1 Ocak'tan başlayıp, 31 Aralık'ta sona eren dönemdir. Ancak takvim yılı dönemi, faaliyet ve işlemlerinin mahiyetine uygun olmayanlar için, başvuruları halinde Maliye Bakanlığı'nca 12'şer aylık özel hesap dönemi belirlenebiliyor.


TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER
Defter tutma bakımından tüccarlar iki sınıfa ayrılıyorlar. Birinci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre; ikinci sınıf tüccarlar ise işletme hesabı esasına göre defter tutarlar.
Bilanço esasında tutulacak defterler; yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri olup; işletme hesabı esasında sadece işletme defteri; çiftçiler tarafından çiftçi işletme defteri; serbest meslek erbabı tarafından serbest meslek kazanç defteri; bazı işletmeler tarafından ayrıca kanunda sayılan özel defterler tutulur.


TASDİKİ ZORUNLU DEFTERLER
Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye ve envanter defteri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri ve serbest meslek kazanç defteri ile bazı işletmeler için belirlenen özel defterler Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre tasdiki zorunlu defterlerden olup; defteri kebir, VUK'ta tutulması zorunlu defterler arasında sayılmakla birlikte tasdiki zorunlu defter değil. Ancak VUK'a göre tasdiki zorunlu olmayan defteri kebir, Türk Ticaret Kanunu'na göre tasdike tabi. 


DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI
Öteden beri işe devam etmekte olan mükelleflerin, bir sonraki yılda kullanacakları defterleri, içinde bulunulan yılın son ayında tasdik ettirmeleri gerekiyor.
Buna göre, öteden beri işe devam eden mükelleflerin 2011 yılında kullanacakları defterleri içinde bulunduğumuz aralık ayının sonuna kadar tasdik ettirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla zaman daraldı! Cezalı duruma düşmemek için, defterlerin süresinde tasdik ettirilmesine özen gösterilmesi gerekiyor.


DEFTERLERİ TASDİK ETTİRMEMENİN CEZASI
Defterlerin tasdik işleminin yaptırılmamış olması, VUK'un 352/I-8. maddesine göre birinci derece usulsüzlük cezasını gerektiriyor. 2010 yılı için birinci derece usulsüzlük cezası; Sermaye şirketleri için 90 TL, sermaye şirketleri dışında kalan bilanço esasına göre defter tutan tüccarlar için 57 TL, serbest meslek erbabı için 57 TL, işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 28 TL.
Ancak tutulması mecburi olan defterlerin tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olması re'sen takdir sebebi sayıldığından, cezalar iki kat olarak uygulanıyor.


Emeklilik için ne kadar prim ödemem gerekiyor?

Akşam gazetesi okuruyum. Bu köşeyi hazırlayıp bizleri aydınlattığınız için öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Benim sorum şu olacak. Ben Bağ-Kur sigortalısı esnafım. Bağ-Kur giriş tarihim 28.04.1986. Yeni çıkan yasaları ve afları tam olarak bilmiyorum. Ne zamana kadar prim ödemem gerekir ve ne zaman emekli olabilirim? H.A.
Bağ-Kur sigortalılığınız 28.04.1986 tarihinden bu yana aralıksız devam ediyorsa, devredilen Bağ-Kur'dan emeklilik için 25 tam yıl prim ödemiş ve 49 yaşınızı doldurmuş olma şartlarına tabisiniz. 25 yıllık sürenizin dolacağı 28.04.2011 tarihine kadar prim ödemeniz gerekiyor. Bu tarihte 49 yaşınızı da doldurmuş olursanız bu tarihte, doldurmamış olursanız 49 yaşınızı doldurduğunuz tarihte emekliliğe hak kazanırsınız.
Mecliste görüşülmekte olan af yasası ile birikmiş Bağ-Kur prim borçlarının da gecikme cezası ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranına göre hesaplanacak tutar ile birlikte 36 aya kadar taksitle ödemesine imkan sağlanıyor. Prim borcunuz varsa, bu imkandan yararlanabileceksiniz.

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Yeni varyant hızla yayılıyor... Kovid geçirip, tat ve koku kaybı

Beynimizin parmak izi, hastalıkları veya kişileri tanımak için kullanılabilir mi?

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!