• $13,4555
  • €15,3785
  • 785.942
  • 2085.76
18 Ocak 2011 Salı

Aile, doğum ve ölüm yardımları

Aile yardımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesine göre Devlet memurunun çalışmayan ve her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için ödeniyor.
Yine Devlet memurlarına, dünyaya gelen çocukları için doğum yardımı; memur olmayan eşinin veya çocuğunun ölümü halinde ölüm yardımı yapılıyor. Ölüm yardımı, memurun ölümü halinde hak sahiplerine ödeniyor.

Söz konusu yardımlar memur maaş katsayılarında gerçekleşen artışa göre de yılda iki kez artıyor.
2011 yılının ilk yarısı için belirlenen memur maaş katsayılarının çocuk parasına yansıması aylık 63 kuruşluk, çalışmayan eş için ödenen aile yardımına yansıması ise 3 lira 76 kuruşluk artış olarak gerçekleşti.

AİLE YARDIMI

Devlet memurunun, herhangi bir şekilde menfaat karşılığı çalışmayan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık almayan eşi için 1500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenen aile yardımı tutarı 1 Ocak’tan itibaren 92,93 lira oldu.

ÇOCUK YARDIMI

Devlet memuruna 250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenen çocuk yardımı tutarı 15,49 lira oldu.
72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için ödenecek yardım tutarı ise 30,98 lira. Önceleri en fazla iki çocuk için ödenen çocuk yardımında çocuk sayısı sınırlaması bulunmuyor.

DOĞUM YARDIMI

Yeni katsayılara bağlı olarak 1 Ocak 2011’den itibaren uygulanacak doğum ve ölüm yardımları da değişti.
Devlet memurlarına, dünyaya gelen çocukları için 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenen doğum yardımı, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 154,89 liraya yükseldi.

ÖLÜM YARDIMI

Devlet memurunun memur olmayan eşinin veya çocuğunun ölümü halinde ödenecek ölüm yardımı 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 588,56 lira, memurun ölümü halinde hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ise 1.177,12 lira oldu.

İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞANLAR

Devlet memurları için yukarıda açıkladığımız tutarlar, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanlar için bazı farklılıklar gösteriyor. Örneğin İş Kanunu kapsamında bulunanlara bu tutarların ödenmesi yasal bir zorunluluk değil. Bu yardımların ödenmesi ancak bireysel veya toplu iş sözleşmeleri ya da işverenin iradesine bağlı olarak söz konusu olabiliyor.
Bu bağlamda, Devlet memurlarına ödenen çocuk yardımı tutarlarını aşmayan çocuk yardımları gelir vergisinden müstesna tutuluyor. Eş için ödenen aile yardımının ise tamamı vergiye tabi.
Doğum yardımının, ücretlinin iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar olan kısmı; eş veya çocuğunun ölümü halinde çalışana, çalışanın ölümü halinde hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımının ise herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın tamamı gelir vergisinden müstesna.

***

GÜNÜN SÖZÜ

“Özür dilemek haksız olduğunuz anlamına gelmez; karşınızdaki insana verdiğiniz değerin egonuzdan yüksek olduğunu ifade eder.” Sigmund Freud
***

AKLINIZDA BULUNSUN

Düşük bedelli taşınmaz satışlarının iptali
İşlem anında verilen şeyin değerine göre pek aşağı fiyat verilerek gerçekleştirilen devir ve satış işlemleri bağışlama sayılıyor. Taşınmazın gerçek değeri ile satış değeri arasında bir misli ve daha fazla fark, fahiş olarak kabul ediliyor. Bu durumdaki işlemler uyuşmazlığa konu olmaları halinde bağışlama olarak değerlendirilebiliyor.
Bağışlamaların ve bağışlama sayılan tasarrufların iptal edilebilmesi için, 3. kişinin iyi niyetli olması ya da borçlunun alacaklısından mal kaçırmak kastıyla hareket ettiğini bilip bilmemesi önemli değil. (Yrg. 17. H.D. E: 2010/1693, K: 2010/3947)
***
SORULAR VE CEVAPLAR
Kasko değeriyle kıyaslamadan verginizi ödemeyin!

4 Ocak 2011 tarihli yazınızda “Kasko değerinin yüzde 5'i ile aracınızın motorlu taşıtlar vergisini kıyaslayın. Kasko değerinin yüzde 5'i tarifedeki vergi tutarından düşük ise aynı yaş grubundaki bir alt kademeden vergi ödemeniz mümkün olacak.” diyorsunuz. Ben bunu kontrol ettim ama sigortacım yüzde 6 olduğunu söyledi. Vergi dairesi öyle demiş. Bunu bir de siz sorgulasanız sevinirim. Bir türlü doğru bilgi alamıyorum. Emin Dinç
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin son fıkrasında, “(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 6’sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı yüzde 4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu” hükmü yer alıyor.
Bakanlar Kurulu bu yetkisini 14.12.2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Kararıyla (31.12.2004 tarihli ve 25687 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) kullanmış ve söz konusu oran 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 5 olarak belirlenmiştir.
Buna göre kasko değeri kıyaslamasında 01.01.2005 tarihinden itibaren yüzde 5 oranı esas alınmaktadır.

<p>Programda öne çıkan başlıklar:</p><p>AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı:  CHP'nin tüm yandaşla

Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta

Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretler...

Gece yarısı çocuk kamerasına takıldı! İşte o anlar

Sosyal medyayı sallayan köpek balığı deneyi! Yürekleri ağızlara getirdi