• $13,5411
  • €15,3397
  • 798.343
  • 1910.29
16 Ocak 2011 Pazar

Adresinizi güncellemeyi unutmayın

Bir süredir uygulanan adres kayıt sistemi; kişilerin yerleşim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, TC Kimlik Numarasına göre kişiler ile ikamet adreslerinin eşleştirildiği bir uygulama niteliğinde.
Sisteme göre, adres değişikliği yapanların 20 işgünü içerisinde yeni adres bilgilerini bağlı bulundukları ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmeleri gerekiyor. Bu süre içinde adres değişikliği beyanında bulunmayanlar para cezası ile karşılaşıyor.

Ancak, bu süre içinde bilgi vermeyenlere para cezası hemen kesilmiyor. Boşaltılan eve bir başkası taşınarak kayıt yaptırmak istediğinde ev dolu gözüktüğü için, taşınma beyanının gerçek olup olmadığının anlaşılması amacıyla muhtarlıklar ve polisten tahkikat talep ediliyor. Muhtar ve polis, o evde kimin yaşadığını tespit ediyor. Eve yeni taşınan kişinin beyanı doğruysa bilgileri kayıt altına alınıyor. Evi boşaltan ise sistemde şüpheli duruma düşüyor. O kişi, ikametgahı ile ilgili belge almak istediği anda sistem otomatik olarak lira para cezası kesiyor.

TEBLİGAT KONUSU
Adres kayıt sisteminde gerekli bildirim ve güncellemenin yapılmaması halinde 2011 yılı itibarıyla kesilecek idari para cezası 354 TL. Ancak, artık olay bununla da sınırlı olmayacak. Adres kayıt sistemindeki adresle gerçek adresin farklı olması, çok daha ciddi sorunlar ortaya çıkarabilecek. Bunun nedeni, Tebligat Kanunu'nda yapılan değişiklikler.
TBMM'de kabul edilen ve adres kayıt sistemini de tebligatın esaslı unsuru kabul eden değişiklikler özetle şunlar:
'Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.'
'Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.'
'Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.'

NE ANLAMA GELİYOR?
Bu değişiklilerin para cezasından daha ciddi sonuçlar ortaya çıkarabileceği konusuna vurgu yapmıştık. Şimdi, 'Ne olabilir?' sorusunu yanıtlayalım. Başka yere taşındığı halde adresini değiştirmeyen bir kişi hakkında icra takibi yapıldığında, kişiye ulaşılamayınca kayıt sistemindeki adresine tebligat yapılacak. Bu adresle kişinin bağlantısı olmadığı için bilgisi olmadığı halde tebligat yapılmış sayılacak. Dolayısıyla süreye bağlı olan itirazlarda itiraz süresini kaçıracak.

Somutlaştıracak olursak, bir alacağın takibi için icra dairesinden gönderilen ödeme emrine karşı 7 gün içinde itiraz veya mal bildiriminde bulunamayacağı için hem borç kesinleşecek (gerçekte olmasa bile), hem de mal bildiriminde bulunulmadığı için tazyik hapsi ile karşı karşıya kalınabilecek.

Aynı durum, vergi ve sigorta işlemleri için de geçerli. Yani, özellikle bir hakkın kullanılması için kanunlarda belli süre öngörülen işlemlerde süre tebliğle başlıyor. Tebliğ yapılacak kişinin bulunamaması halinde, yeni değişikliklere göre adres kayıt sistemi devreye girecek. Bu nedenle, adres kayıt sistemine gerekli bildiririm ve değişikliklerin yapılması artık çok daha önem kazanmış durumda. Bizden uyarması...

Ne zaman emekli olabilirim?
06.01.1964 doğumluyum. İşe giriş tarihim 01.07.1987 ve halen çalışmaktayım. 01.10.1984-24.09.1986 tarihleri arasında askerliğimi yaptım (20) ay ve 600 gün olarak borçlanıp, bedelini ödedim. Ne zaman emekli olabilirim? Latif  Kırçiçek
Askerlik borçlanmasıyla 01.11.1985 tarihine geri gelen sigorta başlangıcıyla, devredilen SSK'dan emeklilik için 25 yıllık sigortalık süresi, 49 yaş ve 5300 prim günü şartlarına tabisiniz. 5300 gün prim ödemiş olmak koşuluyla, 49 yaşınızı dolduracağınız 06.01.2013 tarihinde emekliliğe hak kazanırsınız.

Kaçak su kullanımında sorumluluk
Kaçak su kullanılmış olduğunun tespit edilmesi durumunda, kullanım bedelleri ve cezalardan, kaçak su kullanan kişiler sorumludur. Taşınmazı kiraya verenin, kiracının haksız eyleminden doğan zararlardan sorumlu tutulması mümkün değildir. Dolayısıyla kiralanmış bir taşınmazda kaçak su kullanılmış olması halinde, kiraya verenin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Uyuşmazlık doğduğunda bu husus yargılamanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi, mahkemelerce de kendiliğinden dikkate alınması gerekir. Yargıtay 6. H.D. E: 2009/6977, K: 2010/680)

GÜNÜN SÖZÜ
'Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar.' (Maurice Dueverger)

<p>Ezgi Aşık soruyor, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yanıtlıyor</p><p><

İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

Hurdalıktan alınan arabanın muhteşem değişimi

Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar! Gerçek oldukları iddia ediliyor

Kendisi küçük etkisi çok büyük! Kansere savaş açıyor