• $13,4726
  • €15,2894
  • 793.592
  • 2011.16
13 Ocak 2011 Perşembe

Kıdem tazminatı tavanı 2 bin 623 lira

2010 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon artışı, aynı dönem için memur maaşlarına yapılan zammın yüzde 0,21 oranında altında kalınca, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yılın ilk yarısı için belirlenen memur maaş katsayıları, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlendi. Aylık katsayısı (0,061954), taban aylık katsayısı (0,82656), yan ödeme katsayısı ise (0,019638) oldu (5.1.2011 tarih ve 27806 sayılı Resmi Gazete).
Yeni katsayılara göre en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 2.623,23 TL oldu. Buna bağlı olarak 2011 Ocak ayından itibaren uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da arttı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Kıdem tazminatı, işçinin hizmet sözleşmesinin devam etmiş veya aralıklarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen çalışma süresinin her tam yılı için 30 günlük ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıldan arta kalan süre için de aynı oran üzerinden ödeme yapılıyor.

Söz konusu 30 günlük süre, bireysel hizmet sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilmekle birlikte, işçi lehine yapılabilecek bu değişiklik sınırsız değil.
Bir çalışma yılı için ödenecek kıdem tazminatı tutarının, en yüksek Devlet memuruna 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği İş Kanununun emredici hükmü (1475 sayılı İK Md.14).

Dolayısıyla, bir çalışma yılı için ödenecek kıdem tazminatının hesabında üst sınır olarak, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarı esas alınıyor.
Buna göre, 31 Aralık 2010 tarihinde 2.517,01 TL olan, bir çalışma yılı için ödenebilecek kıdem tazminatının tavanı 106,22 TL artışla, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 2.623,23 TL oldu.


TAVANI AŞARAK TAZMİNAT ÖDENEBİLİR Mİ?
Yasa hükmüne göre, bir çalışma yılı için ödenecek kıdem tazminatı tutarının, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emeklilik ikramiyesini aşmaması gerekiyor. Ancak 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi hariç, diğer maddeleri 4857 sayılı (yeni) İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılınca, kıdem tazminatının yasa ile belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanıp ödenmemesi halinde uygulanacak cezayı düzenleyen madde de yürürlükten kaldırılmış oldu.

Böylece, tavan tutarını aşan miktarda kıdem tazminatı ödenmesi halinde uygulanacak müeyyide de ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla kıdem tazminatı tavanı üzerinde hesaplama yapılması ve ödenmesi halinde ceza uygulanması söz konusu değil.
Diğer yandan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 25. maddesi ile 1475 sayılı Kanuna göre ödenen kıdem tazminatı vergiden müstesna tutulmuş olduğundan, tavanı aşarak kıdem tazminatı ödenmesi halinde, tavanı aşan kısmın gelir vergisine tabi tutulması gerekiyor.

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi
ÖĞRETİM görevlisi olarak 20 yıl bir vakfın eğitim merkezinde çalıştım. Emekli aylığı bağlanması için 15 Ekim 2010 tarihinde işten çıkarıldım. Bugüne kadar benim tazminatım verilmedi. Tazminatın ödenmesi için işverene yasal olarak bir süre tanınmış mı? Tazminatım ödenmezse ne kadar süre içerisinde dava açmam gerekiyor? Davayı eğitim merkezinin bulunduğu şehirde mi yoksa vakfın merkezinin bulunduğu şehirde mi açmam gerekiyor? Şu anda beni sosyal güvenlik destek primi ödeyerek yeniden işe aldılar, eğer dava açarsam işten ayrılmam gerekecek mi? İsmi saklı
Kıdem tazminatının ödenmesi için yasayla belirlenmiş bir süre yok. Kıdem tazminatınızın ödenmesi gereken tarih, emekli aylığı bağlanması için işten çıkarıldığınız tarihtir.

Ödenmeyen kıdem tazminatı için dava açma süresi on yıldır. Davanın, vakfın merkezinin bulunduğu yerde açılması gerekiyor. Dava açmanız halinde işten ayrılmanız gerekmiyor.

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi nedeniyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre, mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder.


AKLINIZDA BULUNSUN
Aynı işyerinden ikinci kez alınacak kıdem tazminatı

İŞVERENİN daha az kıdem tazminatı ödemek amacı ile işçiye belli aralıklarla kıdem tazminatı ödemiş olması halinde, kıdem tazminatı ödenmiş olan süreler de birleştirilerek tüm çalışma süresi için kıdem tazminatı hesaplanır ve daha önce yapılan ödemeler, son hesaplanan tazminat tutarından mahsup edilir. Ancak emeklilik nedeniyle işten ayrılan ve kendisine kıdem tazminatı ödenen işçinin, aynı işyerinde çalışmasını sürdürmesi ve hizmet sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermesi halinde, sadece emeklilik sonrası çalışma süresi için kıdem tazminatı ödenir.

GÜNÜN SÖZÜ
'Çıktığın kapıyı hiçbir zaman hızla çarpma; sonra geri dönmek isteyebilirsin.'  Don Herold

<p class='MsoNormal'>Top ustası bu sevimli köpeği mutlaka 'GÖRMELİSİN'</p>

Top ustası sevimli köpeği GÖRMELİSİN

Karın ağrısı ile doktora gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İşte kilo verdiren besinler! İşte listede yer alan yiyecekler...

Simpsonlar'ın kehanetleri şok etkisi yarattı! Koronanın bitiş tarihini verdi