• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
6 Ocak 2015 Salı

Gerçek Batı’nın gerçek değerleri

İçinde yaşadığımız yerküre 3 asırdan beri bir dünya sistemi içindedir. Ülkelerin tümü artık bu sisteme dâhildir. Çok basit bir örnekle, Arjantin’den gelen hamsi, İtalya’dan gelen sirkede, Bulgaristan imalatı cam kavanozlarda, Karadenizli hanımlar tarafından konserve yapıldıktan sonra dünyanın dört bir yanında satılıyor. Ancak sadece ekonomik sistem söz konusu değildir. Ekonominin üzerine oturduğu değerler, değer belirleyen ölçütler, kültürel kodlar ve siyasal mekanizmalar da bir bütünlük oluşturmaktadır.

Dünya sistemi bugün Doğu’yu da kapsıyor ama merkez Batı’da kalmak kaydıyla. Bugünkü sistemin temeli kapitalizmdir. Sonu gelmez biçimde kapital oluşturma yani sermaye birikimi yaratma sistemidir. Zenginlikleri insanın hizmetine sunmayıp insanı üretimin hizmetine koyan bu sistem büyüme olmazsa çöker. Bugün yaşanan da bir çöküş sürecidir, bazı merkezlerde kısmen görülen büyümenin karşılığı yoktur ve sadece geleceğe borçlanmaktan ibarettir.
Sistemin özü bu iken biçimi ise Batı egemenliğidir. Sistem merkezin çevreye egemenliği esasına dayanır. Sistemin ortaya çıktığı ilk büyük ülke olan İngiltere ve onun yerine geçen ABD başından beri bir üstünlük hiyerarşisi oluşturmuş ve bunu korumaya çalışmışlardır. Bir yandan kapitalist sistemin tüm dünyaya yayılmasını isterlerken, bir yandan da dengelerin bozulmasını engellemişlerdir. Bu onların çelişkisidir. Hem çevre ülkeler üzerinde, hem de yarı merkez-yarı çevre özelliği taşıyan ülkeler üzerinde denetimlerini korumuşlardır. Başlangıçtan beri oluşturulmaya çalışılan egemenlik sistemi İngiliz/ABD merkezli beyaz Hıristiyan egemenliğidir. Daha 19’uncu yüzyılda sarı ırka işçi, siyah ırka köylü kendilerine de yönetici rolü biçmişlerdir. Beyazlar içinde de Katolik Latin dünyasını aşağı, Ortodoks Slav dünyasını daha aşağı gören bir vizyonları vardır. İslam dünyasını ise sistemin dışına atmaya çalışırlar.
Tarihten örnekler verelim. Modernleşmeciler Fransız Devrimi’ni kapitalizmin gelişmesinde önemli bir aşama sayarlar. Haklıdırlar da ama işte Fransa’dan daha önce kapitalistleşen İngiltere bu devrimi boğmak için elinden geleni yapmıştır. Daha sonra İngiltere ve Fransa Almanya’nın gelişimini sabote etmişlerdir. Sonra hepsi birden diğer çevre ülkelerin (örneğin Rusya’nın) merkez haline gelme çabalarını baltalamışlardır. Gorbaçev 1980’lerde Doğu Avrupa’dan Batı ile anlaşarak çekilmek ve Fransa-Almanya-Rusya üçgeninde bir birliktelik oluşturmak istediğinde ABD hegemonyasını tehlikeye sokabilecek bu proje imha edilmiştir. Sovyet döneminde Çin’in sonradan izleyeceği yolu daha o zamandan başlatarak büyük bir sanayi atılımı yapmak isteyenler vardı. Fakat sistem AB+Rusya formülü yerine ABD+Çin formülünü kendine daha uygun gördü.
ABD ve İngiltere, 1980’lerde dünya egemenliklerini koruyabilmek için Thatcher önderliğinde büyük bir ideolojik saldırı kampanyası başlattı. O zamanlar bazı Türk aydınları bu kampanyanın bir unsuru olarak ‘reel sosyalizm’ diye bir kavram uydurmuşlardı. Demek istiyorlardı ki ‘sosyalizm kitapta güzel olabilir, bir de realiteye bakın’. Haklıydılar da ama aynı şekilde Batı değerlerini, liberal yalanları anlamak için de realiteye, reel kapitalizme bakmak gerekmez mi? İnsan hakları bildirgeleri, nutuklar, toplantılar çok parıltılı ama reel kapitalizmde başka gerçekler var: Katledilen milyonlarca Müslüman, Guantanamo, Ebu Guraib zindanları, Mısır ve Ukrayna’da olduğu gibi darbe tezgahları, Ortadoğu’da ateş çemberi, harap edilen Afganistan, yok edilen Somali, Libya...
Küresel kapitalizm şimdi de bundan 80 yıl önce olduğu gibi Avrupa’da aşırı sağı körükleyip, para ve medya gücüyle büyütmektedir. Amaçları yine Almanları Rusların üzerine sürmektir. Bir taşla iki kuş. Arada Müslümanlar büyük darbe yerse onlar için bu da kârın maksimilize edilmesidir. Büyümeyi sağlayamayınca savaş çıkarmak dışında başka çözüm bulamayan Batı, bilinen senaryonun bu son tekrarında kendine oyuncu arıyor. Ama işi zor gibi, çünkü uyanan bir Doğu ve savaştan bıkmış Batı halkları var.

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Yeni varyant hızla yayılıyor... Kovid geçirip, tat ve koku kaybı

Beynimizin parmak izi, hastalıkları veya kişileri tanımak için kullanılabilir mi?

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!

Sosyal medyayı sallayan en ilginç illüzyonlar