• $16,3517
  • €17,5745
  • 973.803
  • 2450.84
2 Nisan 2021 Cuma

Nerden mi çıktı?

Bilmem...

Hani; Mustafa Kemal'e atfedilen bir söz var ya;

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" diye.

Bağlamına oturtarak bakarsak;

"Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir."

Bu metinde iki şeyin altını çizmek gerekir, anlamını çözebilmek için; 'dünyada her şey', 'en hakiki'...

Açıkça ifade etmeliyiz ki;

'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' ifadesi, önermesi bilimsel değildir.

Çünkü bilimsel bilginin temel özelliği göreceli olmasıdır; tarihsel ve mekânsal olmasıdır. Orada doğru olan burada doğru olmayabilir. Dün gerçek kabul edilen bugün gerçeklikten uzak mütalaa edilebilir.

Böyle olunca;

Bilimsel 'bilgi'yi 'en hakiki' diye tanımladığımızda sanki kendinizi -büyük harfle- 'Hakikat'a ulaşmış olarak görüyorsunuz ve hatta başkaca hiçbir yolla bu 'Hakikat'a ulaşmanın mümkün olmadığını söylüyorsunuz demektir.

Bu, kelimenin tam anlamıyla, bilimin vazettiği şekliyle tam bir 'dogma'dır.

'Dünyadaki her şey'i 'bilim ve fen' ile açıklamaya kalkmak, soyutlamayı, sezgiyi, hatta düşünmeyi hayatın dışına itmek; başka yol ve yöntem arayışlarını 'cahillik, gaflet ve dalalet' olarak damgalamak;

Kendini, bilginin ve hakikatin tek vazedeni olarak görmek demektir ki bu hal ancak 'absürt'lük olarak nitelenebilir.

Ya da; 'merhaba paganizm, hoş geldin pozitifizm' diye geçip gitmek var.

<p> </p>

TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINDAN KİMLER RAHATSIZ?

Diş taşlarına karşı doğal çözüm! İşte mucize yöntem

Nesli tükenmek üzere! Komodo ejderinin yumurtadan çıkış anı böyle görüntülendi

Elini sokan yılanla hastaneye koştu