• $16,7161
  • €17,4396
  • 972.73
  • 2401.96
8 Ağustos 2012 Çarşamba

Kuran'ın dışında vahiy yoktur

ALLAH, akla destek olsun diye vahiy göndermiştir. Vahiy, esas itibarıyla Allah ile Peygamber olarak seçtiği insanlar arasındaki özel bir iletişim kanalıdır. Allah, insanlara ulaştırmak istediği mesajı hızlı, gizli bir şekilde ve sadece peygamberlere özgü bir tecrübe olarak, bilinçliyken, Peygamber'e iletir. Kuran, kendisinin Allah katından Hz. Muhammed'e indirildiğini belirtir. Hz. Muhammed de, bilinçli bir şekilde Allah katından gelen bilginin vahiy olduğunu, açık seçik bilir ve insanlara duyurur. Peygamber'in ashabı da, herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak bir tarzda hangi sözün Allah Kelamı, hangi sözün Hz. Peygamber'in kendisine ait beşer sözü olduğunu bilir. Hz. Peygamber, kendisine ait hiçbir sözü dikte ettirmediği gibi, vahiyle karışır endişesiyle sözlerinin yazılmasına da pek sıcak bakmamıştır.
İNSANLIĞIN KOŞULU ADALET
Kuran, insanlık tarihinde bir dönüm noktasını belirlemektedir. Artık öğrenmeye / bilgiye açık bir insan, insana açılmaya hazır bir olay ve olgular dünyası vardır. Artık mucize ve keramet dönemi bitmiştir. Artık, aklın önündeki bütün engeller kaldırılmıştır. Artık insanın hiçbir mazereti kalmamıştır. Yüce Allah şöyle buyurur: 'Allah, indirdiği vahiy ile hakikati ortaya koymuş; böylece insana bir terazi / ölçüt vermiştir.' (42 / 17) İnsan bu ölçüt sayesinde hem iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan daha kolay ayırabilecektir hem de insanca yaşayabilmenin olmazsa olmaz koşulu olan adaleti sağlayacak ve yüksek güven kültürünü yaratabilecektir.
SEZGİ İLHAMDIR, VAHİY DEĞİL
Kuran'ın dışında vahiy olup olmadığı sorusuna iki açıdan cevap aramak gerekmektedir: Birincisi, Hz. Muhammed'e gelen ancak Kuran'a girmemiş vahyi bilgi var mıdır? İkincisi, peygamberlerin dışındaki sıradan insanlara vahiy gelir mi?
İkinci sorunun cevabını hemen verelim: Hemen herkese gelen ya da geldiği zannedilen, bir tür sezgi denilebilecek bilginin adı ilhamdır. İlham herkese gelebilir. Tanrı'dan gelip gelmediği konusunda belirsizlik söz konusudur. İslam uleması ilhamı bilgi kaynağı ve delil olarak kabul etmemiştir. İlham, bireyseldir, sadece bireyi ilgilendirir ve bağlayıcılığı yoktur. Hz. Muhammed'e gelen ve Kuran'da yer almayan vahyi bilgiden söz etmek, Kuran'a aykırıdır. Çünkü, Hz. Muhammed'in esas görevi 'tebliğ' yani Allah'tan almış olduğu vahyi insanlara ulaştırmaktır. Kuran'da pek çok ayette bu gerçek açıkça ifade edilmiştir: 'Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah kafirlere yol göstermez.' (5 / 67) 'Peygamber'in görevi sadece tebliğden ibarettir.' (5 / 99) Dolayısıyla, Hz. Muhammed'in Allah'tan gelen vahyi herhangi bir şekilde gizlemesi, özel kişilere aktarması mümkün değildir.
Bu hususla ilgili bazı ayetleri hatırlatabiliriz:
'Ey insanlar! Rabbinizden size açık bir delil geldi, size apaçık bir nur, Kuran indirdik. Allah kendisine inananları ve Kitab'ına sarılanları rahmetine ve bol nimetine kavuşturacak, onları Kendisine götüren doğru yola eriştirecektir.' (4 / 174-175)
'Ayetlerimiz onlara açık açık okununca, bizimle karşılaşmayı ummayanlar, Muhammed'e: 'Bundan başka bir Kuran getir veya bunu değiştir' dediler. De ki: '0nu kendiliğimden değiştiremem, ben ancak bana vahyolunana uyarım. Ben Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım'. Ey Muhammed, de ki: 'Allah dileseydi ben onu size okumazdım, size de bildirmemiş olurdu. Daha önce yıllarca aranızda bulundum, hiç düşünmüyor musunuz?.' (10 / 15-16)
'Kuran'ı durup düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok aykırılıklar bulurlardı.' (4 / 82)
'Bu Kuran, Allah'tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekini doğrular ve O Kitab'ı açıklar. Alemlerin Rabbinden geldiğinde şüphe yoktur. Ey Muhammed! senin için, 'onu uydurdu mu?' diyorlar. De ki: 'Onun surelerine benzer bir sure meydana getirin, iddianızda samimi iseniz, Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın.' (10 / 37-38)
'Senin için; 'onu uydurdu' diyorlar, öyle mi? De ki:'Öyleyse onun surelerine benzer uydurma on sure meydana getirin, iddianızda samimi iseniz, Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın.' (11 / 13)
HZ. MUHAMMED'İN SÖZLERİ BEŞERİDİR
Bu, Kuran'ın bir meydan okumasıdır. Kuran, ön yargısız olarak kendisine yaklaşan her insanın kendisinin Allah kelamı olduğunu kolayca anlayabileceği kanaatindedir. Bu yüzden meydan okur ve akla güvenir. Yeter ki insanlar verilere /delillere dayalı düşünsünler; bir şekilde doğruyu bulabilirler. (40 / 35)
Elimizdeki Kuran, Hz. Muhammed'e Allah katından gelen vahyi içermektedir. Hiç bozulmadan, değişmeden; hem yazılı, hem sözlü olarak bize ulaşmıştır. Bugün Müslümanların elinde mevcut olan Kuran, Hz. Muhammed'e gelen vahiylerdir. Bu sebepten, Kuran'ın dışında herhangi bir bilgiye vahiy muamelesi yapmak Kuran'a aykırıdır. Hz. Muhammed'in söz ve fiilleri de beşeri bilgi kategorisindedir. Nitekim sahabe de, zaman zaman Hz. Peygamber'e 'Ey Allah'ın elçisi bu konuda vahiy mi var?' diye sorarak Hz. Peygamber'in kendi söz ve fiilleri ile vahyi birbirinden ayırt etmiştir. Hz. Peygamber de, peygamberlik hayatı boyunca vahiy ile kendi sözlerini birbirinden ayrı tutmuştur. Kısaca tekrar edelim: Kuran'ın dışındaki her türlü bilgi beşeri bilgidir.

<p class='MsoNormal'>Erkekler uzun parkurda genel klasman birincisi Gökhan  Uzuntaş olurken, kısa pa

Turkcell GranFondo İstanbul Yarışı Beykoz'da gerçekleşti

Marmaris'te ormanı yakan şüphelinin olaydan önceki son görüntüsü

İşte haftanın yalanları! Hepsi tek tek deşifre edildi

Çölün altında Türk mucizesi! Neredeyse Çin Seddi kadar uzun...