• $15,7867
  • €16,8756
  • 938.049
  • 2380.9
4 Mart 2014 Salı

Telgraf tellerinden twitter‘a siyaset

Siyaset artık meydanlar kadar twitter'da yapılıyor.
Politik alanda etkisini yoğun olarak ilk kez Arap Baharı'nda hissettiğimiz, Gezi olayları sırasında iyice hayatımıza giren, 17 Aralık sürecinde de tam ortasında dolaştığımız bir siyaset meydanı sosyal medya.
Her sabah kalktığımızda bir ritüel edası içinde orada siyasetin ayak izlerini takip ediyoruz.
Son günlerde ise, siyaset mi onu dönüştürüyor, o mu siyaseti, meçhul!
İletişim teknolojilerinin siyasete etkisi bugüne has bir durum değil. Telgrafın Osmanlı'ya girişi de siyaseti benzer şekilde etkilemiş, yerleşik birtakım alışkanlıkları değiştirmişti.
İletişimciler telgrafı internetin atası olarak kabul ediyorlar. Çünkü telgrafla ilk defa ulaşım ile iletişim birbirinden ayrıldı. Yani iletişim ulaşım şartına bağlı olmaktan çıktı. Böylece ucuz ve hızlı iletişimin kapıları açıldı. Hatta kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda bile global iletişimin imkanı doğdu. Zira İngiltere ve Amerika'da telgraf yoluyla satranç tutkunları maç yapabiliyordu.
Dünyadaki ilk kullanımından 18 yıl sonra, 14 Eylül 1855'te Osmanlı topraklarında da ilk kez telgraf çekildi. Bu telgrafta, Paris ve Londra'daki Osmanlı sefirlerine Kırım'daki Sivastopol'un düştüğü haberi veriliyordu. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı boyunca da telgraf yaygın şekilde kullanılmaya devam etti. Öyle ki bu süreçte Avrupalı devletler, telgrafla haberleşmenin getirdiği konfora kısa sürede alıştıkları için Osmanlı yönetiminin çeşitli konulardaki cevabını acilen bekler olmuştu. Oysa Babıali, kolektif tartışma ve mutabakatla temkinli kararlar vermeye alışmış bir yönetim makamı olarak bu hız talebinden hoşnut olmuyordu.
Osmanlı topraklarına telgraf, demiryolu ile birlikte girmesine rağmen demiryoluna oranla çok daha hızlı yayıldı. Devlet işleri öncelikli olmak üzere pek çok kişi yaygın şekilde telgraf kullanmaya başladı. Çünkü telgraf sistemi kurmak demiryolu yapmak gibi zahmetli değildi, direk dikmek ve tel çekmekten ibaretti. Edirne'de ilk telgraf ofisinin açılışı yapıldığında 87 kelimelik bir telgraf Edirne'den İstanbul'a 11 dakikada gönderildi. Savaş yıllarında gazetelerin ana haber malzemesini telgraflar oluşturuyordu. Bugünkü bazı medya gündemlerinin twitter mesajları üzerinden şekillenmesi gibi.
Sultan Abdülhamid'in çalkantılı siyasi hayatı boyunca telgraf siyasetin en önemli aracı olmuştu. Keza İstiklal Savaşı sırasında da siyaset telgraf mesajlarıyla şekillendi. Hatta Mustafa Kemal Paşa'ya savaşı nasıl kazandığı sorulduğunda 'telgrafın telleriyle' cevabını verdiği rivayet edilir. Çünkü bu süreçte telgrafın bir ucunda hep Mustafa Kemal Paşa olur, cepheleri buradan yönlendirirdi.
Telgraf pek çok açıdan Osmanlı'nın yavaş tempolu ve dingin yaşamını değiştirmekle kalmadı, Osmanlı'nın son dönemlerinde merkezi hükümetin elinde güçlü bir kontrol aracı olarak kullanıldı.
Ülkedeki telgraf sistemi ilk 20-30 yılda yeni bir bürokrasi oluşturmuştu. Telgraf istasyonları, telgraf okulu, telgraf fabrikası, teftiş sistemi, yeni kanun ve yönetmelikler ihdas edilmiş, etkisi diplomaside, batılılaşmaya sürecinde ve Fransızcanın artan kullanımında hep kendini hissettirmişti.
Tıpkı bugün twitter'ın hayatımıza etkileri gibi Osmanlı'da da telgrafla birlikte ticaretten, gazeteciliğe, demiryolu işletmeciliğinden sivil haberciliğe pek çok şey değişip, dönüştü.
Fakat muhtemeldir ki siyaset hiçbir zaman bugün olduğu gibi hızlı akmadı.
(Kaynak: Roderic Davidson)

<p>CATS, İnsansız  Hava Araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı  h

İnsansız hava araçlarının gözü 'CATS'

doğanın güldüren yüzü! Onları daha önce hiç böyle görmediniz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (23 Mayıs 2021)

Gıda Komitesi enflasyon için toplanıyor! Yeni teşvikler devreye giriyor