• $9,262
  • €10,7921
  • 526.391
  • 1409.56
18 Mayıs 2013 Cumartesi

Vergi gelirlerinde artış hızlandı

Bu hafta açıklanan Merkezi Yönetim verilerine göre nisan ayında bütçe 0.6 milyar TL fazla verdi. Bu rakam geçen yılın nisan ayında 1.5 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Yani bütçe fazlası yaklaşık bir milyar azalmış. İlk dört aylık toplamda ise geçen yıl 5 milyar TL olan açık bu yıl 0.3 milyar TL’ye gerilemiş. Yani ilk dört aylık uygulama sonucunda bütçe neredeyse denk denileblir.
Bütçe verilerinin detaylarına baktığımızda, vergi gelirlerinde bu yılın başından bu yana devam eden yüksek artış temposu dikkat çekiyor. Aşağıdaki grafikte vergi gelirlerinde görülen değişim hem nominal, hem de reel, yani enflasyon ayıklanmış olarak özetleniyor.Yukarıda tabloda da görüldüğü üzere, vergi gelirlerinde son iki yıllık görünümün aksine hızlı bir artış temposu var. Nisan ayında vergi gelirleri yıllık bazda nominal yüzde 21 ve reel yüzde 14 oranında artmış. İlk dört ayda ortalama artış oranı nominal yüzde 20, reel olarak da yüzde 12 seviyesinde. Çift basamaklı bu artış oranları içeride ekonomik faaliyette toparlanma olduğuna işaret ediyor. Aynı zamanda, hatırı sayılır bir vergi tahsilatı da ithalatta görülen artıştan kaynaklanıyor. İlk dört ay itibarıyla bütçenin nerdeyse denk hale gelmesinde de bu artışların önemli katkısı var.
Harcamalar tarafında ise, faiz giderlerindeki düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Geçen yılın ilk dört ayında 22 milyar TL faiz ödemesi yapılmış. Bu rakam bu yıl 18 milyar TL düzeyinde kalmış. Yani yaklaşık 4 milyar TL’lik bir tasarruf da borçlanma faizlerindeki düşüşle sağlanmış.

ÖDEMELER ARTTI
Faiz dışı harcamalarda nisanda en önemli artış yüzde 13’le cari transferlerde ve personel ödemelerinde (reel yüzde 9 artış). İlk dört ayda benzer bir tablo var. Cari transferler reel bazda yüzde 10 artarken personel ödemelerinde reel bazda yüzde 8 arttı. Toplam faiz dışı harcamalar nisan ayında yüzde 16, ilk dört ayda da ortalama yüzde 11 oranında artmış. Faiz dışı harcamaların da vergi gelirleri gibi çift basamaklı oranlarda artıyor olması önemli. Ancak vergi gelirlerindeki artışın daha kuvvetli olduğunu eklememiz gerek. Bununla beraber, vergi gelirleri haricindeki bütçe gelirleri hem nisan ayında, hem de 2013’ün ilk dört ayında geçen yıla göre azalmakta. Bu gelirler zaten geçen yıl da çoğunlukla bir defaya mahsus gelirler olarak toplanmıştı. Uzun zamandır özelleştirme gibi gelir kaynaklarında önemli bir hareket olmadığı için vergi dışı gelirlerde görülen düşüş şaşırtıcı değil. Özetlersek, bütçede vergi gelirlerinin artması ve faiz giderlerinde düşüşün sürmesi, harcamalardaki artışa rağmen bütçe tablosunu dengeliyor. Bütçe açığı tahmini GSYH verileriyle yaklaşık yüzde 1.6-1.7 civarında dengelenmiş gözüküyor. Bu tablo da, Avrupa’da kamu finansman krizleri devam ederken, Türkiye’nin uluslararası alandaki görünümüne olumlu bir katkıda bulunuyor.

<p>Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, 'Markar'ı çok erken kaybettik. Markar hayat, yaşam doluydu.

'Anıları ve geride bıraktıkları bize ışık tutacak nitelikte'

Fenerbahçe, Trabzon'a ayak bastı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (16 Ekim 2021)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi