• $9,262
  • €10,7921
  • 526.391
  • 1409.56
18 Ağustos 2015 Salı

Tarım dışı işsizlikte mayıs ayında artış başladı

Bilindiği gibi TÜİK işsizlik ve istihdam verilerini üç ayın ortalaması olarak almaktadır. BETAM yani Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal araştırmalar Merkezi de çok dalgalanan tarım verilerini dışarıda bırakarak sadece daha güvenilir olan tarım dışı istihdamı ve işsizliği izlemektedir.
BETAM Araştırmacıları Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz tarafından özetlenen bilgilere göre 17 Ağustos itibarıyla işsizlik artışı başlamış bulunuyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Mayıs 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,3 puan artarak yüzde12,3'e yükselmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış aylık veriler tarım dışı istihdamda 90 binlik bir artış kaydedilmesine rağmen işgücündeki artışın 184 bine yükseldiğini, böylelikle işsiz sayısının 94 bin arttığını ortaya koymaktadır. Bu dönemde istihdam sanayide 78 bin, hizmetlerde 50 bin artarken, inşaatta 37 bin düşmüştür.
Betam'ın kullandığı işsizlik tahmin modeli, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin artmaya devam edeceğini tahmin etmektedir. Haziran 2015'teki seçimlerden beri süregelen belirsizliğin firmaların istihdam kararlarını olumsuz etkileyeceği ve siyasi görünümün yapısal reformlar için uygun olmadığı göz önünde bulundurulduğunda işsizliğin önümüzdeki dönemlerde de artması beklenmektedir.

Tarım dışı işsizlik yıllık olarak arttı

TÜİK’in açıkladığı işgücü verilerine göre Mayıs 2015 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, tarım dışı işgücü 838 bin (yüzde 3,6), tarım dışı istihdam 580 bin (yüzde 2,8), tarım dışı işsiz sayısı ise yıllık 258 bin kişi artmıştır. Söz konusu dönemde tarım dışı istihdamda azımsanamayacak bir artış olmasına rağmen işgücündeki artışın daha kuvvetli olmasına paralel olarak, işsiz sayısında da artış kaydedilmiştir.

Sanayide istihdam arttı

Mevsimsellikten arındırılmış sektörel verilere göre Mayıs 2015 döneminde Nisan 2015 dönemine göre inşaat sektörü hariç diğer tüm sektörlerde istihdam artmıştır. İstihdam sanayi sektöründe 78 bin, hizmetlerde 50 bin, tarımda ise 15 bin artmıştır. Buna karşılık, inşaat sektöründe 37 binlik bir istihdam azalışı kaydedilmiştir.

Önümüzdeki ay tarım dışı işsizlikte artış bekleniyor

Betam'ın hazırladığı tahmin modelinde Kariyer.net verilerinden ilan başına başvuru sayısı kullanılmaktadır. Verilerle yapılan tahminde mayıs dönemi için tarım dışı işsizlik oranında 0,1 puanlık azalma öngörmüştük. Bu yanılma Kariyer.net verilerindeki ilan başına başvuru sayılarındaki azalıştan kaynaklanmıştır. Gelecek ay verisinde yani Haziran 2015 dönemi için, Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0,1 artarak yüzde 12,4 olacağını tahmin etmektedir.

<p>Şişli Ermeni Kabristanındaki anmaya Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Kült

Markar Esayan'a vefa... 'Bugüne kadar geri adım atmadı, Markar yalnız değildir'

Fenerbahçe, Trabzon'a ayak bastı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (16 Ekim 2021)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi