• $16,5616
  • €17,5787
  • 970.79
  • 2529.26
20 Temmuz 2015 Pazartesi

Syriza çözüm değil felaket oldu!

Yunanistan Troyka ile bir kere daha ile anlaştı, 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü de bankaları yeniden açabilirler diye düşünülüyor. Ancak aşağıda finansal konuları iyi bilen bir iktisatçı H.Schmieding tarafından yapılmış bir durum değerlendirilmesi özeti var.

Der ki Yunanistan’ın temel sorununun yüksek borç olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Ama dünyanın yarısı da Yunanistan’ın borcundan başka bir şey ne düşünüyorlar ne de konuşuyorlar. Ülkemizde ise “Troyka kendi bankalarını kurtardı” gibi komik bir tez var, bazıları da “Düyunu Umumiye’den” bahsediyorlar. Biz objektif iktisadi gerçeklere bakalım.
Birincisi, Yunanistan borçlu, çünkü Avrupa milliyetçilikten vazgeçmediği için Avrupa Birliği bir Federal hükümet sahibi değil. AB’de Merkezi Federal bütçe yok ve bu durumda para transferi, ya bağış ya da borçlandırma şeklinde olabilir. Bu AB ve euro sistemi kurulurken en başlangıçtaki sorun. Yani Avrupa ‘da ekonomik birlik var ama siyasi birlik yok. Bu nedenle de Federal Hükümet yok, bu nedenle de karşılıksız yardım yok. Bu durumda bağış çok az, borç ise Allahın emri. Halbuki ABD’de her yıl eyaletler batar ama Federal vergilerden bağış yapılır ve borç sorunu ortaya çıkmaz.

IMF borç verince geri alır

İkincisi, borç affı yan bir konu. Esas konu değil. IMF zaten kendi borç verdiklerini de geri kurtarmak zorunda, çünkü kendi kural ve kanunları var. Bu nedenle biz işin esas temeline bakalım. Önemli olan Yunanistan’da uygulanan ekonomi politikalarıdır. %15 kamu bütçe açığı / GSYİH oranı olan ülkede Keynesyen mali harcama politikası zaten yapılamaz, olsa olsa kemer sıkma yapılır. Yunanistan ancak pozitif büyüme ve de azalan finansman borçlarıyla kurtulabilir. Bu da kredibilite ile gerçekleşebilecektir.

Üçüncüsü, Yunanistan 2010 yılındaki ilk krediden sonra 2012 yılında Şubat ayında önemli boyutta borç silinerek (halihazır değeri yüzde 40 kadar indirilerek ve özel sektöre olan borçların alacaklılar tarafından gönüllü olarak silinmesiyle) rahatlatılmaya çalışılmıştı. Borçların faizi de yüzde 1.5 düzeyine indirilmişti. Geçen yıl (2014 ) Yunanistan’ın borç yükü/GSYİH oranı yüzde 177 düzeyine inmişti. 2016 yılında yüzde 162 boyutuna inmesi konuşuluyordu. Bütçe açığı/GSYİH da yüzde 3.5 düzeyine inmişti. Enflasyon düzeltmesi yapıldığında da 2014 yılının ilk üç çeyreğinde pozitif büyüme yaşayan Yunanistan’ın dokuz aylık büyümesi yıllık pozitif yüzde 2.3 oranına gelmişti. 2015 yılında da Yunanistan’ın aynen İspanya gibi pozitif yüzde 3 büyümesi tahmini yapılıyordu. 2014 yılı sonuna gelinirken Yunanistan’da istihdam da yüzde 2.4 büyür hale gelmişti. Bankalar da durumlarını düzeltmeye başlamışlardı.

Boş vaatler 6 ay kaybettirdi

Dördüncüsü, işte bu noktada bir ideolojik-siyasi cinayet işlendi. İdeolojik ve acemi bir siyasetçi grubu,Tsipras ve Syriza partisi elemanları, vatandaşları boş ve plansız vaatler ile kandırdı. 6 ay ziyan edildi. Sonuçta 2015 yılında bütçe açığı yüzde 5 üzerine çıkmış olacak, büyüme pozitif değil, eksi 3 negatif olarak gerçekleşecek. Bu durumda da Yunanistan’ın borçluluk oranı yüzde 187 düzeyine çıkmış olacak. Ülke de yeniden resesyona girdi ve tüm verilerde düzelme 2016 yılına kaldı da denilebilir. Bankaları yeniden sağlam sermayeli duruma getirmek için de 25 milyar euro gerekecek. Bu da eklenirse borçluluk oranı yüzde 201 düzeyine çıkmış olacak. Yani Yunanistan’ın borçluluk oranı 35 puan artmış oldu. Eğer daha önceki politikalar Syriza tarafından ortadan kaldırılmasa, Yunanistan’ın borcu 35 puan azaltılabilirdi.

Beşincisi, bugün Tsipras, arkadaşları ve Parlamento Troyka’nın tüm reform taleplerini yerine getirmeye evet dediler. Ama büyüme ve yeniden yatırım ve istihdam artışı 2016 sonrasına kalmış oldu. Yani altı ay sonrası! Bu 2 yıl daha kaybedilmiş oldu demek!

<p>AKŞAM  TV'den Can Yıldız anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan Beykoz Belediye  Başkanı Murat

PEDALLAR SAVAŞ MAĞDURU ÇOCUKLAR İÇİN ÇEVRİLDİ

Gökten buz kültesi düştü! Çoban 'bomba patladığını zannetti

Lise öğrencileri 40 günde yaptı! Tek şarjla 70 kilometre yol yapabiliyor

35 ton etil alkol ele geçirildi! Ankara'da sahte içki baskını