• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
9 Aralık 2010 Perşembe

Ricardo konuştu sanayiciler dinledi!

Dünyanın en saygın kalkınma iktisatçılarından biri olan Dr. Ricardo Hausmann İstanbul'da Sanayi Odası'nın 9. Sanayi Kongresi'nde konuştu. 1997'de fizik ve mühendislik lisans diploması alan ve 1981'de doktorasını tamamlayan Hausmann şu anda Harvard Üniversitesi Kennedy School'da öğretim üyesi ve Uluslararası Kalkınma Enstitüsü Direktörü olarak görev yapıyor.

Doktorasını Cornell Üniversitesi'nde ekonomi dalında tamamlayan Prof. Hausmann, 1994-2000 yılları arasında Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı için faaliyet gösteren 'Inter-Amerikan Kalkınma Bankası'nın başekonomisti olarak görev almış ve bankanın araştırma bölümünü de kurmuştur. Dr. Hausman 1992-1993 arasında da Venezüella Planlama Bakanı ve Venezüella Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı. Ayrıca IMF-Dünya Bankası Kalkınma Komitesi'nde başkanlık yapmıştır.

Prof. Hausmann son araştırmalarında, ülkelerin büyüme süreçlerinde üretim modellerindeki değişime ve bunun politik yansımalarına odaklanmıştır. Ülkelerin kalkınma sorunlarını tespit etmeye yönelik bir metodolojinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

Prof. Hausmann Dünya Bankası, IMF, Inter-Amerikan Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi birçok uluslararası finansal kuruma ve otuzdan fazla ülke hükümetine danışman olarak hizmet vermiştir.

Ricardo Hausmann, dünyadaki ekonomik büyüme biçimini ve Türkiye'nin bu biçimde kendisini nasıl konumlandırması gerektiğini konu alan konuşmasında genel düzenin ayrışmadan birleşmeye doğru bir geçiş şeklinde olduğu üzerinde durdu ve bunun Türkiye'ye etkilerinden bahsetti.

Adam Smith'in Ülkelerin Zenginliği kitabını yazdığı dönemde zengin ülkenin en fakirden dört kat zengin olduğunu, şimdiyse bu oranın 387'ye çıktığını belirten Hausmann, bunun nedenlerini irdeledi.

Artık çok daha fazla ülkenin ABD'den daha hızlı büyüdüğünü ve Çin'in birinci sırada geldiğini belirtirken Türkiye'nin bazen hızlı büyüme gösterdiğini ama bunun da bedelini ödediğini kaydetti. Bunlar arasında kurdaki artış, cari açıklar oluşması ve devalüasyonun meydana gelmesini saydı.

Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelerin eskiden Türkiye'den daha zengin olduğunu belirten Hausmann, ihraç edilen ürünlerin yapılarına ve ihracat yaptığı ülkelere de değindi. Burada Türkiye açısından önemli soruyu Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin en fazla ihracat yaptığı ülkelerin ithal ettiği ürünlerle ne kadar uyumlu olduğu şeklinde ifade etti. En fazla ihracatı yaptığımız Almanya'nın bizim sattıklarımızdan farklı ürünler ithal ettiğini, oysa Hindistan ile bu konuda büyük uyum gösterdiğimizi, bu nedenle de örneğin Hindistan'a yoğunlaşmamız gerektiğini belirtti. Yakınlaşmanın Türkiye için bir fırsat olduğunu ama bazı değişiklikler gerektirdiğini ifade eden Hausmann, bu fırsattan yararlanabilmek için daha karmaşık ürünler için gerekli yetkinliklerin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiği üzerinde durdu. Fakir ülkelerin zenginleşmesinin yolunun aynı üründen daha fazla üretmek değil, daha çok çeşitli ürün üretmek olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin daha karmaşık ürünler üretmeye başladığını kaydeden Hausman, gelecekte daha fazla yetkinliğe sahip olacağımızı, dolayısıyla daha çeşitli ve az sayıda ülke tarafından üretilen ürünler üreteceğimizi belirtti. Bunun ülkelerin yetkinlikleri düzeyinde büyüdüğü kuramını doğruladığını ifade etti.

Türkiye'nin şehirlerinin de ürettikleri ürünler açısından farklılık gösterdiğini ve zenginlik ve fakirlik ilişkisinin burada da görüldüğünü kaydeden Hausmann, Türkiye'nin başka ürünlere atlama konusunda çok büyük avantaja sahip olduğunu ifade etti.
Yetkinlik ve ürün çeşitliliğini, tavuk ve yumurta meselesine benzeten Ricardo Hausmann bu noktada belirlenmesi gereken stratejiye değindi ve yetkinlik ve ürün çeşitliliği meselesinin özel sektör ve kamunun işbirliğiyle çözülebileceğini ve bu noktada iletişim ve karşılıklı güvenin büyük önem taşıdığını, bu alanda başarılı olunması halinde sürdürülebilir rekabete ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Yeni varyant hızla yayılıyor... Kovid geçirip, tat ve koku kaybı

Beynimizin parmak izi, hastalıkları veya kişileri tanımak için kullanılabilir mi?

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!