• $9,262
  • €10,7921
  • 526.391
  • 1409.56
8 Aralık 2010 Çarşamba

ABD'de işsizlik oranı yeniden yükseldi

Son dönemde Avrupa ekonomileri derin ekonomik problemlerle uğraşırken ABD'den gelen ekonomik veriler olumlu bir tablo ortaya koyuyordu. Amerikan ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme oranı resmi tahmini iki hafta önce yüzde 2'den yüzde 2.5'e revize edildi. Revizyonun kaynağı özel tüketim, yatırım ve net ihracat kalemlerinde tahminlerin daha olumlu seviyelere yükselmesiydi.

Son iki haftada açıklanan diğer olumlu verilere kısaca bakarsak, üçüncü çeyrekte verimlilik artışının yüzde 2.3 oranında gerçekleşmesi, imalat dışı sektörlere ilişkin ISM endeksinin 55.0'a yükselmesi gibi örnekleri sıralayabiliriz. Ancak geçen hafta cuma günü işsizlik ve istihdam gelişmelerine ilişkin açıklanan veriler ABD'deki olumlu tabloyu bir miktar gölgeledi.

Üç aydır yüzde 9.6 oranında duran ve kasım ayında da değişmemesi beklenen işsizlik oranı yeniden yüzde 9.8'e yükseldi. İşsizlik oranı en son mayıs ayında yüzde 9.9'dan yüzde 9.7'ye, bir ay sonra da yüzde 9.5'e düşmüştü. Ancak yaz aylarında görülen bu düşüşlerin gerisinde 2010 nüfus sayımı nedeniyle yapılan geçici kamu istihdam artışının rol oynadığını hatırlatmamız gerekiyor.

ABD'de işsizlik oranında kasım ayında görülen yükseliş aslında, istihdamın azalmasından değil, büyük oranda işgücü piyasasının genişlemesinden kaynaklanmış. Toplamda istihdam bir önceki aya göre 50 bin kişi, tarım dışı istihdam ise 39 bin kişi artmış. Daha önceki iki aya ilişkin tarım dışı istihdam verileri de toplamda 55 bin kişi yukarıya revize edilmiş. Ancak beklentiler kasım ayında tarım dışı istihdamın 150 bin kişi civarında artması yönündeydi.
"tablo.jpg"

Aslında, yaklaşık 130 milyon kişi civarında tarım dışı istihdamın var olduğu Amerikan ekonomisinde aylık 30-40 bin kişilik değişiklikler genel durum açısından çok da önemli değil. İşsizlik ve istihdam verilerini yayınlayan ABD Çalışma Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre de, 100 bin kişinin altındaki veriler istatistiki olarak anlamlı değil. Çünkü bu veriler tahmin yoluyla oluşturuluyor ve istatistiki hata olabilir. Son dönem verilerinin toplu bir değerlendirmesi yapılırsa, ABD ekonomisinin büyüdüğünü, ancak büyümenin istihdamı hızlı bir şekilde artırmak için yeterli seviyelerde olmadığını söyleyebiliriz. Mesela, aylık dalgalanmaları düzeltip son on iki aylık ortalamaya baktığımızda tarım dışı istihdamda aylık değişim olarak 70.2 bin kişi civarında artış görüyoruz. Sadece nüfus artışından gelen işgücü piyasasındaki genişlemeyi karşılamak için, yani işsizlik oranının sabit kalması için bu ortalamanın 100 bin kişinin üzerinde olması gerekiyor.

ABD ekonomisindeki gelişmeleri özetleyen iki grafik, Amerikan ekonomisindeki toparlanmanın devam ettiği, ancak bu toparlanmanın işsizlik oranlarında hızlı düşüşleri sağlayacak kadar yüksek olmadığı tezini destekliyor. Azalan da büyük çapta kamu istihdamı.

<p>Sosyal medyada viral olmuş haftanın en eğlenceli videolarını 'GÖRMELİSİN'!</p>

Saklambaç Ustası Bu Tarla Faresini 'Görmelisin'

Fenerbahçe, Trabzon'a ayak bastı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (16 Ekim 2021)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi