• $15,9018
  • €16,8127
  • 939.092
  • 2380.51
1 Temmuz 2011 Cuma

Kriz öncesine göre %7 büyüdük

Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşarak yıllık bazda yüzde 11 oranında büyüdü. İlk çeyrekteki büyüme oranı dünya genelinde Türkiye'yi en hızlı büyüyen ekonomilerden biri yaptı. Örneğin Çin'de ilk çeyrek büyüme oranı yüzde 9.7 olmuştu. Hindistan ise ilk çeyrekte yüzde 7.8 oranında büyüdü. Latin Amerika'nın ilk çeyrekte en hızlı büyüyen iki ekonomisi olan Arjantin ve Şili'de ise büyüme oranı yüzde 9.9 ve 9.8 olarak gerçekleşmişti. Avrupa'da en hızlı büyüyen ekonomiler ise yüzde 8.5 ile Estonya ve yüzde 6.9 ile Litvanya oldu. Kronik Türkiye kötümseri 'The Economist' dergisinin her sayısında son sayfada yer alan uluslararası verilere göre Türkiye ilk çeyrek büyüme oranlarına göre ilk sırada.
İlk çeyrekte büyüme oranının beklentileri aşması yılsonu tahminlerini de yukarıya çekecek.  Diğer yandan merakla beklediğimiz mevsimselliğe ve tatil günlerine göre düzeltilmiş GSYH verileri de, ilk çeyrek büyüme temposunun güçlü olduğuna işaret ediyor. Düzeltilmiş verilere göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.4 oranında büyüdü. Bu oranın zaten güçlü bir büyüme performansının sergilendiği dördüncü çeyreğin ardından gerçekleşmiş olması daha önemli. Bir önceki çeyrekte yüzde 3.6 gibi oldukça yüksek bir oran kaydedilmişti. Dünyadaki diğer ekonomiler hala kriz öncesi seviyeleri yakalamaya çalışırken, Türkiye ekonomisi kriz öncesine göre kümülatif bazda yüzde 7 oranında büyümüş durumda.
Aşağıdaki grafikte son dönem büyüme temposunu daha önceki kriz dönemleri ile karılaştırdık. Toparlanma temposunun daha önceki dönemlere göre bir miktar daha kuvvetli olduğunu görebiliyoruz.
 Büyüme verilerinin detaylarına baktığımızda, üretim tarafında en önemli katkının sanayi ve ticaret sektörlerinden geldiğini görüyoruz. Daha önce açıklanan sanayi üretim endeksi verilerine göre sanayi sektörü ilk çeyrekte yüzde 15 oranında büyümüştü. GSYH verilerinde bu oran yüzde 12.2 olarak düzeltilmiş. Bu da toplam büyümeye 3.4 puan katkı yapmış. Yüzde 16 oranında büyüyen ticaret sektörünün katkısı ise 2.3 puan olmuş. Yani sadece sanayi ve ticaret sektörlerinin büyümeye katkısı 5.7 puanı bulmuş. İnşaat, ulaştırma ve haberleşme gibi sektörlerde de çift basamaklı yüksek büyüme oranları söz konusu. Toplamda hizmet sektörlerindeki üretim artışı GSYH büyüme oranını 6.5 puan yukarıya çekmiş. Tarımdaki büyüme yüzde 4.1'de kalmış ancak zaten tarım sektörünün ilk çeyrekte toplam ekonomideki payı sadece yüzde 4. 
Harcamalar tarafında ise özel kesim yatırım ve tüketim harcamalarının büyümeye en fazla katkıyı yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Özel kesim yatırım harcamaları ilk çeyrekte yüzde 38.3 gibi oldukça yüksek bir oranda artmış. Bir önceki çeyrekte de yüzde 49 oranında artış söz konusu idi. Özel kesim tüketim harcamalarındaki artış da yüzde 12'ye ulaşarak 2005 sonrasında çeyrekler bazında en yüksek seviyeye ulaşmış.

"denis.20110630224558.jpg"
Harcamaların detayında, ev eşyası, mobilya, dayanıklı tüketim malları, giyim ve ayakkabı, ulaştırma ve haberleşme gibi kalemlerde çift basamaklı artış oranı söz konusu. Bu harcama kalemlerinin ortak özelliği ise tüketici açısından ileriye yönelik olumlu beklentileri yansıtıyor olması. Kimse ileriye yönelik karamsar beklentilere sahip olup evine yeni mobilya almaz. Kredileri arttıran da bu tür harcamalar! 
Yarın Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi 'betam'da Dr. Seyfettin Gürsel, Arda Aktaş ve Barış Soybilgen tarafından yapılan 2011 birinci çeyrek değerlendirmelerini ve 2011 ikinci çeyrek tahminlerini aktaracağız.

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak