• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
15 Ocak 2014 Çarşamba

Kadın istihdamında artış erkeği katladı

Türkiye’de toplumsal hayatta son yıllarda ağırlıkları artan kadınlar işgücü piyasasında da ağırlıklarını hissetirmeye başladı.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi “Betam” araştırmacıları Dr. Seyfetttin Gürsel, Dr. Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar tarafından hazırlanan “Kadın İçgücü Piyasasında Çarpıcı Gelişmeler” adlı araştırma sonuçlarında görüldüğü üzere TÜİK tarafından yayımlanan çeyreklik işgücü istatistiklerinde 2005 yılından 2012 yılına kentlerde kadın istihdamı toplamda yüzde 56 oranında yani 1,5 milyon kişi arttı.

Son 4 yılda büyük yükseliş var
Bu artışın büyük bölümü son dört yılda gerçekleşti. İstihdam artışına paralel olarak kadın işgücünde de yüksek artışlar gerçekleşti. 2005’ten 2008’e kent işgücüne katılım oranı yılda ortalama 0,7 yüzde puan artarken 2008 sonrasında ivme kazanarak artış yılda yüzde 1,3 puana yükseldi.
İşgücüne katılım oranı dört yılda yaklaşık yüzde 21’den yüzde 26’ya sıçradı. Kadın işgücünde ve istihdamında denk artışlar söz konusu olduğundan kent kadın işsizlik oranında sınırlı da olsa azalma oldu.
İstihdam artışlarının özellikle ücretli ve kayıtlı işlerde olması kadın istihdamı açısından önemli bir gelişmedir.

Kadın istihdamı 7.3 milyona çıktı
Eğitim durumu ve yaş grubu bazında yapılan incelemeler özellikle eğitim seviyesi düşük (lise altı eğitim düzeyine sahip) ve orta yaşlı ev kadınlarının işgücü piyasasına girdiklerini ortaya koymaktadır. Bu yeni ve çarpıcı bir gelişmedir. Kadın işgücü ve istihdamında son yıllarda gözlemlenen artışlar devam ettiği takdirde Türkiye kadınların çalışma yaşamına katılımı açısından gelişmiş ülkeler ile arasındaki mevcut uçurumu daha hızlı azaltabilir ve ekonomik büyümesine önemli bir destek sağlamış olur.
Verilere göre 2005 yılında toplam işgücü 2005 yılında 22.4 milyonken, bu rakam 2012 yılında 4.8 milyon artışla 27.3 milyona çıkmış bulunuyor. İstihdam aynı dönemde 20 milyondan 24.8 milyona yükseldi.
Verilere göre 2005 yılında 14.9 milyon olan erkek istihdamı 2012 yılında yüzde 17.1 artarak (2.5 milyon kişi artış) 17.5 milyona ulaştı.
Kadınlarda ise 5.1 milyonluk kadın istihdamı ayni dönemde (2.2 milyon kişi artarak) yüzde 43.1 artışla 7.3 milyona çıktı.

Kayıtdışı oranı da geriliyor
2005 yılında kentlerde çalışan 2 milyon 685 bin kadından 1 milyon 105 bini yani yüzde 41’i kayıt dışında çalıştırılmakta idi. Ücretli çalışanlar arasında da kayıt dışılık oranı yüzde 30 oranında idi. Bu oranlar 2012 yılında sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 20 oranına geriledi. Yedi yılda kadın istihdamındaki kayıt dışılıkta yüzde 10 puanlık iyileşme sağlanmış oldu.
Toplam 11 sayfalık araştırmanın detayları “Betam” sitesinden elde edilebilir!

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Yeni varyant hızla yayılıyor... Kovid geçirip, tat ve koku kaybı

Beynimizin parmak izi, hastalıkları veya kişileri tanımak için kullanılabilir mi?

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!

Sosyal medyayı sallayan en ilginç illüzyonlar