• $13,4726
  • €15,2894
  • 793.592
  • 2011.16
16 Şubat 2013 Cumartesi

İşsizlik yeniden canlanmayla düşer!

Bu nedenle de işsizlik oranının 0.3 puan artışla 11.57'e çıkmış. 15-24 yaş grubunda ise işsizlik oranı yüzde 18.8 oldu. 
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi 'betam' işsizlik istatistiklerine tarım dışı istihdama fokus ederek bakmakta. Çünkü tarım sektörünün genelde aile işi olması nedeniyle tarım itihdamı sayıları durumu tam aksettirmez. 
Aşağıda Dr. Seyfettin Gürsel, Dr. Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar tarafından hazırlanan tarım dışı işsizlik ve istihdam analizinin özetini aktarıyoruz.      
'Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlar, tarımdışı işsizliğin Ekim 2012'de yüzde 11,6'dan Kasım 2012 döneminde yüzde 11,8 seviyesine yükseldiğini gösteriyor. Tarımdışı istihdamda artışa rağmen tarımdışı işgücünün daha hızlı artmış olması tarımdışı işsizlikte artışa yol açıyor. Bu kalemdeki işsizlikte Şubat 2012'den beri gözlemlediğimiz yavaş ama istikrarlı artış eğilimi Kasım 2012'de devam ediyor. 
İşgücü piyasasının yapısal özelliklerine dair yaptığımız analizde ise büyüme ve istihdam ilişkisi sektörel bazda inceleniyor. Yapılan analiz büyüme ve istihdam ilişkisinin sanayi ve hizmetlerde oldukça sıkı olduğunu gösteriyor. Her iki sektörde de kriz dönemini müteakip, emek verimliliğinin arttığı gözlemleniyor. Ancak inşaat sektöründe kriz döneminde katma değerin kesintisiz düşmesine karşın istihdamda azalma yok. Krizi takip eden dönemde ise katma değer ve istihdam paralel olarak artıyor. Diğer deyişle inşaatta krizde oluşan negatif verimlilik şoku kalıcı görünüyor. Bu durum inşaat sektöründe bir ölçüm problemine işaret ediyor olabilir. 
İşgücü verilerine göre Kasım 2012 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre tarım dışı işgücü 1 milyon 188 bin (yüzde 5,8) tarım dışı istihdam 987 bin kişi (yüzde 5,4) artmış, tarım dışı işsiz sayısı 201 bin artarak 2 milyon 553 bine ulaşmış. İstihdam artışı kuvvetli olmasına karşın tarım dışı işgücü artışının 1 milyonun üstüne çıkması işsiz sayısını artırmış.
Kasım dönemi ekim dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 169 bin artarak 21 milyon 784 bine yükseldi. Tarım dışı istihdam ise 107 binlik bir artışla 19 milyon 221 bine ulaşmıştır. Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsiz sayısı 62 bin artmış, tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 11,6'dan yüzde 11,8'e yükselmiştir.'     
Aşağıdaki grafikte Kariyer.net tarafından açıklanan açık pozisyon başına başvuru sayısı verileri önümüzdeki dönemde tarım dışı işsizlikteki artış eğiliminin Aralık 2012 döneminde de devam edeceğine işaret ediyor. Çünkü canlanma tam ivme kazanmış değil. Ama işsizlik oranı 2013 yılında düşer!

<p> </p>

'İBB Engelleniyor' algısı neden yapıldı?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (15 Ocak 2022)

Almadan önce etiketteki detaya dikkat! Peynir sahtecilik nasıl yapılıyor

Bear Grylls herkesi böyle kandırdı! Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı