• $15,9029
  • €16,8419
  • 943.765
  • 2389.14
25 Ekim 2012 Perşembe

İngiltere değişemediği için sürünüyor!

Dünyayı tartışırken kriz ortamına göre oldukça iyi giden Çin ve Hindistan vitrine çıkıyor. Sorunlu ülke dediğimiz zaman da büyük ekonomilerden İspanya, İtalya konuşuluyor. Ben bugün size önce iyi durumdaki Asya ülkesi Endonezya'dan bahsedeceğim ama esas Avrupa'nın uzun vadeli sorunlu ülkesi İngiltere'yi gündeme getireceğim.
İngiltere Avrupa Birliği içinde ama euro dışında! Ama İngilizler bugün geldikleri ekonomik anlamda problemli noktayı Euro Bölgesi'nin ve Avrupa genelinin ekonomik sorunlarına bağlamaktalar. Hatta bugün İngiliz politikacıları Avrupa'dan tamamen boşanmaktan bahseder oldular! Peki bu tez doğru mu? Dört yıldır resesyon yaşayan ve dört yıldır küçülmeye devam eden İngiltere 2011 yılı sonunda ekonomik büyüklük olarak örneğin Brezilya'nın da altına indi. İngiliz GSYİH sayısı 2431 milyar dolara düşerken, Brezilya GSYİH sayısı 2493 milyar dolara çıktı. Peki  İngiltere'yi Avrupa mı aşağıya çekti?
İngilizler her zaman kendi paralarına sahip olmanın bir avantaj olduğunu ortaya atarlar ve bu avantaj nedeniyle de tam üyeliğe girmediklerini vurgularlar. Bu söyleme göre İngiltere parasını kendi gereksinmelerine göre devalüe etmek şansına sahip bir ülke idi, gariban İspanya ise euro sistemine girdiği için bu şansı kaybetmişti.
2000-2007 arasında İngiliz parası sterling dış ticaret ağırlıklı bir hesaplamayla ortalama yüzde 17 değer kaybetmiş durumda idi. Sterlingin devalüe olmuş olmasına rağmen 2008 yılının ilk çeyreğinden bu yana, yani krizde İngiltere'nin ihracatı sadece yüzde 0.1 artmış, yani artmamış! Aynı 2008 ilk çeyreği sonrası kriz döneminde ise İspanya'nın ihracatı yüzde 7.4 artmış.
Tabii hem İngiltere hem de İspanya'da kriz zortamında iç talep çok zayıf. Hanehalkı aşırı doz kemer sıkmakta, kamu bütçe açıklarını hızla daraltmakta ve şirketler yatırım yapmamakta!
İspanya'nın dış ticaret açığı iç talebin çöktüğü ortamda önemli ölçüde küçülmüş. İngiltere'nin dış ticaret açığı ise yeniden büyümüş. Hatta İspanya son iki ayda cari denge fazlası bile vermiş.
İngiliz politikacıları herhalde varsaymışlar ki paraları değer kaybedince otomatik olarak devalüasyon ekonomilerini ihracata doğru döndürür. Bu tabii doğru bir görüş değil. Balon patladığı zaman gereken aslında yapısal değişim ve reform!
Her iki ülkede de önemli olan finans ve konut piyasası krizle çöktüğü zaman, ülkeler finans dışı hizmetlere ve daha yüksek düzeyli imalat sanayii ihracatına dönmek zorundalardı. ABD durgunken ve klasik ihracat pazarları olan Avrupa da teklerken, her iki ülke de yeni ihracat pazarları aramak ve daha iyi durumdaki gelişen ülke piyasalarına dönmek zorunda idiler.
Ancak Britanya'nın gelişen ülkelere mal ihracatı diğer AB ülkelerinden (Yunanistan'dan bile!) daha küçük boyutta. Britanya'nın büyüyen ve gelişen ülkelere mal ihracatı GSYİH 'sının yüzde 3.5 kadarı. İspanya'nınki ise yüzde 5 değerinden fazla! Britanya için hizmet ihracatı daha önemli ama o da daralmış durumda! Finansal hizmetler Batı'da düşmekte ve finansal hizmetler de gelişen ülkeler ithalatının çok küçük bir kısmı.
Yani devalüasyon otomatik olarak Britanya'nın yapısal değişimini sağlamıyor. Britanya'nın  politika belirleyicileri ihracata dayalı büyüme için bir çaba göstermemişler. İspanya şirketleri ise (Britanya  kıpırdamayıp, sadece düşen kur nedeniyle daha yüksek kar marjları toplarken) yeni piyasalar aramaya koyulmuşlar ve çok daha başarılı olmuşlar.
Bu durumda Birleşik Devletler yöneticileri dört yıldır yaşadıkları resesyon için Avrupa ve Euro Bölgesi'nin sorunlarını bahane olarak kullanacaklarına, ülkelerinin neden yerlerde süründüğünü doğru analiz etmek zorundalar.
Son iki yılda Euro Bölgesi ekonomisi toplamda yüzde 1.1 büyürken, Britanya sadece yüzde 0.2 büyümüş. Bu durumda kim Avrupa'nın sorunları Britanya'yı aşağıya çekti diyebilir ki? Üstelik Britanya şanslı çünkü İspanya'nın savaşmak zorunda olduğu yüksek kamu borçlanma faizleri ve sermaye kaçışını yaşamadı! Britanya'nın mali açıdan kemer sıkma gereksinmesi de  İspanya'dan daha düşük idi ! Bu duruma rağmen Britanya ekonomisi 2008 ilk çeyreğinden bu yana yüzde dört daha küçük durumda! Britanya'nın durumu İspanya'dan az biraz daha iyi ama Euro Bölgesi genelinden de daha kötü!
Kimse kimseyi suçlamasın, kendisinin yaptığına ve yapmadığına baksın!

<p> </p>

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Doğu Karadeniz'in zorlu yolları havadan görüntülendi! Yolculuk yapmak cesaret ister