• $13,4697
  • €15,399
  • 788.493
  • 2092.75
13 Şubat 2012 Pazartesi

İhracat siyasetten çok etkilenmedi!

Betam, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi araştırmacısı Barış Soybilgen 2011 ihracat verilerini inceledi. İncelemesinin sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye'nin ihracatı 2010 yılına göre yüzde 18,5 artarak 113,9 milyar dolardan 134,9 milyar dolara ulaştı 2011 yılındaki siyasi krizlerden pek etkilenmedi. Araştırma notunun (12/126) detayları Betam'dan elde edilebilir.  Özetle, beklenenin tersine geçen yıl ihracata darbe vurabilecek en önemli iki olay, Arap Baharı ve Avrupa Borç Krizi pek aşırı etki yapmadı.  2011 rakamlarına göre Avrupa Borç krizi ihracatı neredeyse hiç etkilemedi, Arap Baharı'nın etkileri ise  sınırlı kaldı.
AB'nin Türkiye'nin ihracatındaki payı 2007 yılından önce yüzde 56 civarında iken, 2011 yılına  kadar geçen sürede payı 10 puan düşerek yüzde 46,2'ye kadar gerilemişti. Buna karşın 2007 yılında Yakın ve Ortadoğu'ya yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 14 iken, 2011 yılına gelindiğinde toplam ihracattaki payı yüzde 20,7'ye kadar yükseldi. 2007 yılında toplam ihracattaki payı yüzde 3,8 olan Kuzey Afrika'nın, 2009 yılında payı  yüzde 7,3'e çıktı ama son iki yılda özellikle 2011'de Arap Baharı'nın da etkisiyle yüzde 5'e kadar geriledi. 2007 yılından sonra toplam ihracat içinde önemi artan diğer ülke ve ülke grupları ise diğer Asya, diğer Afrika, Rusya ve Çin oldu.  
Türkiye'nin ihracatı açısından Arap Baharı en fazla Libya ve Suriye'ye yapılan ihracatı etkiledi. Kuzey Afrika bölgesi 5 ülkeden oluşuyor. 2010 yılında Türkiye bu bölgeye 7 milyar dolarlık ihracat yapmışken, 2011 yılında bu rakam 6,7 milyar dolara düştü. Kuzey Afrika'nın Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı da 2010 yılında yüzde 6,2 iken 2011 yılında yüzde 5'e geriledi. Kuzey Afrika'ya yapılan ihracatı  Libya'da uzun süren iç savaş  olumsuz etkiledi. Libya'ya ihracat 2010 yılında 1,9 milyar dolarken 2011 yılında 748 milyon dolara geriledi. Buna karşılık yine devlet başkanları devrilen Mısır ve Tunus'ta ihracat sırasıyla yüzde 22,6 ve 12,5 arttı. Bu iki ülkeye 2010'da yapılan ihracat sırasıyla 2.251 ve 714 milyon dolarken 2011'de 2.759 ve 803 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin Yakın ve Ortadoğu bölgesine yaptığı ihracat 2010 yılında 23,4 milyar dolarken, 2011 yılında 28 milyar dolara çıktı. Toplam ihracat içindeki payı da çok küçük bir artışla yüzde 20.5'ten yüzde 20.7'ye çıktı. Bu bölgede Suriye, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Yemen'e ihracat azaldı. Suriye, Yemen ve Bahreyn'de 2011'de  halk ayaklanmaları görülmüştü. Ortadoğu'da halk ayaklanmarı görülen ülkeler içerisinde en büyük ihracat hacmine sahip olan ülke ise Suriye'ydi. Suriye'ye 2010 yılında 1,8 milyar dolar ihracat yapılırken, 2011 yılında ihracat 1,6 milyar dolara geriledi.  Türkiye'nin Irak'a yaptığı ihracat 2010 yılından 2011 yılına yüzde 37,8'lik artışla 6 milyar dolardan 8,3 milyar dolara yükseldi. İhracat hacminin yüksek oranda arttığı diğer ülkeler ise Suudi Arabistan, İran, Azerbaycan, B.A.E, Gürcistan ve İsrail oldu.
Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat 2010 yılında 52,7 milyar dolarken 2011 yılında 62,4 milyar dolara çıktı. AB'ye yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı ise değişmedi ve yüzde 46.2'de kaldı. AB içindeki miktarsal olarak en büyük ihracat artışı  Almanya'ya yapılan ihracatta göründü. Almanya'ya yapılan ihracat 2010 yılından 2011 yılına yüzde 21,6'lık artışla 11,5 milyar dolardan 14 milyar dolara yükseldi. Diğer önemli ihracat artışları ise İtalya, İngiltere, Hollanda ve Fransa'ya yapılan ihracatta yaşandı. 2011 yılında genel olarak AB'ye yapılan ihracatta herhangi bir yapısal veya kriz nedeniyle oluşan bir değişiklik gözlenmedi.
PIIGS (Portekiz, İspanya, İrlanda, Yunanistan ve İspanya) ülkeleri 2008'den beri hem düşük büyüme oranları hem de yüksek kamu borç yükü nedeniyle diğer AB ülkelerinden ayrışmaktaydılar. Buna karşılık sadece Portekiz'e yapılan ihracat azaldı. İtalya'ya yapılan ihracat ise 2010 yılında yüzde 1.5 ve 2011 yılında yüzde 20.8 oranında arttı.

<p> </p>

Hisar O+ neden önemli?

Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü

En sağlıklı 50 yiyecek belli oldu! İşte o liste

Efsane geri döndü! Hurda aracın hayran bırakan değişimi!