• $13,3452
  • €15,1526
  • 788.57
  • 2058.64
11 Şubat 2012 Cumartesi

Hausman'a göre Yunanistan ne yapmalı?

Dr. Ricardo Hausman Harvard Üniversitesi'nde ekonomi profesörü ve üniversitenin uluslararası kalkınma merkezinin de direktörü. Çeşitli ülkelere danışmanlık hizmeti veren Dr. Hausman Türkiye'ye de danışmanlık yapmıştı. En son çalışması 'İrlanda Yunanistan'a krizden nasıl çıkılabileceğini gösterebilir!' konulu ve 9 Şubat 2012 tarihinde medyada yayınlandı.
Dr. Hausman'a göre bugün Yunanistan için bir kere daha kurtarma operasyonu yapılırken, Yunanistan'ın krizinin nedeni konusundaki analizler yanlış. Ona göre Yunanistan bugüne kadar 'maliye' gözlüğüyle veya 'Keynes' gözlüğüyle analiz edildi. Maliye gözlüğü sadece borcu yeniden yapılandır, vergi arttır ve harcama kıs mantığı ile hareket ediyor. Keynes mantığına göre ise, maliye önlemleri büyümeyi ve vergi hasılatını düşürdüklerinden ülkeyi hedefe götüremezler.
Ancak her iki yaklaşım da Yunanistan'ın tek çıkış yolunun ihracattan geçtiğini ve ihracatı beceremediği takdirde felaketle karşı karşıya olduğunu görmüyor. Yunanistan'ın çok büyük bir dış açığı var. 2011 yılında GSYİH oranı olarak yüzde 8.6'ydı. Daha da büyüyor.  Bu açık sürdürülemez bir dış borçlanmayla sürdürülmeye çalışılıyor. Piyasa da bu açığı fonlamama çabasında. Bu nedenle şu anda da salt resmi transferler ile finanse edilen bu dış açık, ileride resmi taraflarca da finanse edilmeyecek. Yunanistan ileride bir zamanda cari denge açığını sıfırlamak zorunda.
İhracatı arttırmak harcamayı kısmaktan daha az acılı ve insani bir çözüm. Ama bunun da iki zor engeli var.
Birincisi Yunanistan'ın Euro Bölgesi içinde olduğu sürece parasını devalüe etmesi ve böylece ihracatını arttırması mümkün değil.
İkincisi de Yunanistan, bugünkü 'zenginliğini' hak ettiren bir bir yapıya da sahip değil. Yunanistan, meslektaşlarımla beraber yaptığımız araştırmalar sonucu çıkarttığımız 'The Atlas of Economic Comlexity' adlı kitapta sergilendiği gibi 'üretken bilgi dozu' düşük olan bir ülke. Yüksek bilgi dozu olan ülkeler ihracatı çok sayıda farklı ürüne dayanan ve yapımı zor ürünler üreten ülkeler. Üretken bilgi dozu, ülkelerin ne kadar zengin olacaklarını ve hangi hızla büyüyeceklerini de belirleyen faktör.
Yunanistan araştırmamızda incelenen 128 ülke arasında cari gelir düzeyi ile ihracatının bilgi düzeyi arasında en büyük uçurum olan ülkeydi. Yunanistan gelir ve harcama düzeyini dışarıdan alınan borca dayandırmış bir ülke ve geri ödemesi de mümkün değil. Yunanistan ne makine üretiyor, ne elektronik ne de kimyevi madde. Dünyadaki 10 dolarlık enformasyon teknolojisi ticaretinde Yunanistan'ın payı sadece bir cent!
Yunanistan'ın benzeri başka bir ülke de tüm Avrupa'da yok. Örneğin sorunlu İrlanda bir konut sektörü problemi ile boğuşuyordu ama cari denge açığını çabuk tarafından sıfıra indirdi. Çünkü rekabetçi ve bilgili bir ihracat sektörü var. Yunanistan'ın da çözüm için ihracatını arttırmaya gereksinmesi var. Yunanistan bunu sağlamak için İrlanda gibi davranıp, potansiyel yeni ihracatçı yabancıları, altyapı hazırlayarak, işgücünü eğiterek, yatırımcılara teşvik vererek, araştırma ve geliştirmeye yatırım yaparak ve bu politikalar için gerekli fonları da Avrupa Birliğinden alarak, davet çıkarması gerek.
Aslında Yunanistan bizim hesaplarımıza göre İrlanda modelini taklit etmek için iyi bir ülke. Hesaplarımız ülkelerin ne kadar kolaylıkla kompleks ürünleri ihraç etmek hamlesini becerebileceklerini araştırıyor. Bu hesaplar gösteriyor ki Yunanistan bu tür atılım hamlesi için Hindistan'dan sonra ikinci en iyi ülke. Sadece eksik olan bilgilerin neler olduğunu tespit etmesi, yeni endüstrilerin ne tür altyapı gerektirdiğini araştırması gerekiyor. İrlanda Sanayi Geliştirme Ajansı aynen bunları yapmış bulunuyor.
Kaynakları üretken bir temel oluşturmak için kullanmak, geçmiş ve sürdürülemez bir yaşamı desteklemekten daha az acılı bir yaklaşım. Üzücü olan bugün Yunanistan bu dersi öğrenme yolunda değil ve giderek de uçuruma yaklaşıyor!

<p>Haber: Ayşe Gültekin</p><p>Şehirlerarası ulaşım ağı  olan Bayrampaşa, dünyanın tekstil mer

Atila Aydıner ile 'yerli yerinde' Bayrampaşa Belediyesi'nden anlamlı eser

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Başlarını derde sokan hayvanlar! Bu hale nasıl geldiklerini kimse anlayamıyor

Savaş sonrası yaralanan karıncalar bakın ne yapıyor! Bilim inanlarını şaşırtan görüntü