• $15,8898
  • €16,7782
  • 927.016
  • 2394.83
25 Şubat 2011 Cuma

Gıda bizde de sorun mu?

Dünya nüfusunun yaklaşık %15'i olan bir milyar kişi bugün açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Özellikle gıda ithalatçısı durumunda olan yoksul ülkeler, gıda fiyatlarının son artış eğilimi karşısında sosyal hareketlerin, başkaldırının merkezi durumundalar.
Yaklaşık bir aydır Ortadoğu ülkelerinde karşılaştığımız durumun önemli nedenlerinden bir tanesi, gelirlerinin en büyük bölümünü gıda harcamalarına ödeyen çoğunluğun, asgari gıdayı sağlamakta karşılaştığı güçlük.

Örnek vermek gerekirse Ortadoğu ülkelerinin ana gıda maddesi olan buğday fiyatları 1 Haziran 2010 tarihinden bugüne %96,7 oranında bir artış göstermiş bulunuyor.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 31.12.2010 itibarıyla Türkiye nüfusu 73 milyon 720 bin kişi. Bu nüfusun 23,7'si köylerde yaşıyor. Dikkat çekici olan nokta, 31.12 2007 itibarıyla nüfus 70 milyon 585 bin ve köy nüfusu %29,5'ti. Görüyoruz ki köyden kente göç hızla devam etmekte: çünkü göç üç yılda %5,8 gibi yüksek bir boyutta artarak gerçekleşmiş.  

2007 yılında İstanbul'da ülke nüfusunun %17,8 kadarı ikamet ederken, 2010 yılı sonunda göçle bu oran %18'e çıkmış. Aynı şekilde Ankara ve İzmir nüfuslarında da oransal artışlar görülmekte.

Kente göç edenlerin ülkesi Türkiye, tarım ve gıdada ne durumda?
Tarım Bakanı Mehdi Eker'in son Bab-ı Ali toplantılarında yaptığı konuşmasında bu konuya değindi ve 'Tarım eskiden sadece kırsal alanda yaşayan köylülerin iştigal ettiği bir sosyal alan olarak görülürken, bugün hükümetin bakış açısı tümüyle değişmiştir. Tarım, biyolojik, ekonomik ve ekolojik disiplinlerin ortak kesişim alanı olarak görülmektedir.' dedi.

Eker, dünya gıda fiyatlarının artışından sonra, Türkiye'nin özel durumundan söz ederek, buğdayın anavatanı olan Türkiye'nin, kısa sürede spekülatif girişimlerle de yükselen global fiyatlardan etkilenmemesi için önlemler alındığını, Türkiye'nin buğday ihtiyacının 18 milyon ton civarında olduğunu ve 2010-2011 dönemi üretiminin ise 19,5 milyon ton olduğuna değinerek, fiyat artışının %30 seviyelerinde tutulabildiğini belirtiyor.

Eker'in verilerine ve açıklamalarına göre, tarım istihdamı 5 milyon 700 bin kişi dolaylarında. Hükümet tarım sektörünü sosyal olmaktan çok stratejik ve ama rekabete dayalı iktisadi bir sektör olarak ele almakta. 2011 yılında hayvancılıkta kullanılan kredi faizlerinin yanında, damla sulama ve basınçlı sulama sistemlerinde de faiz oranları sıfırlanmış, diğer tarımsal faaliyetlerle ilgili faiz oranları da % 50 oranında indirilmiş. 2010 yılında kullandırılan 16 milyar TL kredinin geri dönüş oranı %98 civarındaymış.

Son aylarda güncel bir konu olarak ortaya çıkan kırmızı et fiyatları da Bakan Mehdi Eker'in konuşmasında ele aldığı konulardan bir tanesi. Yaptığı açıklamalarda, kırmızı et üretici fiyatının son on ay içerisinde 16-16,5 liradan 13,20 liraya düştüğünü belirterek; yaklaşık 130-135 ton kırmızı et ithal edildiğini, bunun da 1 milyon ton civarında olan üretimin  %15 kadarı olduğuna değiniyor.

Et üretiminin desteklenmesi amacıyla sağlanan faizsiz krediden 3 milyar 600 milyon lira kullanılmış. Besicilik yapan yaklaşık 50.000 kişi bu krediden faydalanmış.
Türkiye'nin dünya tarımındaki yerine de değinen bakan, ülkemizin net tarım ürünü ihracatçısı olduğunu ve net gıda ihracat fazlasının 6 milyar dolara yaklaştığını söyledikten sonra, 2002 yılında dünyanın en büyük 26'ncı ekonomisi ve 11'inci en büyük tarım ekonomisi durumundayken, 2010 yılında dünyada 17'nci büyük ekonomisi ve 8'inci büyük tarım ekonomisi durumuna geldiğini, Avrupa'da ise en büyük tarım ekonomisi olduğumuzu belirtiyor.

Bakana göre tarım ve gıda konusunda özel teşebbüs de oldukça aktif. Aynı toplantıda bulunan ve UNO markası ile tanınan, Doruk Tarımsal Yatırımlar Yönetim Kurulu Başkanı Hasip Gencer'in belirttiğine göre, dünya un ticaretinin %1,5'i ve Türkiye un ihracatının %40 kadarı da kendi şirketlerince yapılmaktaymış.

<p>Earle Dickson, 1920'li yılların başında genç ve oldukça sakar bir kadınla evli olan bir şirket ça

Yara bandı nasıl icat edildi? | İcat Çıkarma #7

Perlit'e talep yağıyor! Dünyadaki rezervinin yüzde 75'i Türkiye'de

Çinliler sonunda bunu da yaptı! Kendi kendine giden yemek arabasıyla yemek hizmeti başladı

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama