• $8,4396
  • €10,0747
  • 492.239
  • 1392.91
18 Ekim 2014 Cumartesi

Gerçekleşmeler ve hedefler!

Eylülde bütçe açığı 9.2 milyar TL oldu. Böylece 9 aydaki açık 11.9 milyar TL’ye yükseldi. Yıl sonu hedefi 33.3 milyar TL olarak belirlenmişti, bu hedefe göre karşılaştırma yapıldığında bütçe açığında bir problem yok. Ancak geçen yılın 9 ayında açığın 4.5 milyar TL olduğu düşünülürse bütçede bir miktar gevşeme olduğunu iddia etmek mümkün. Geçen yıl sonunda 18.4 milyara yükselmişti. Son on iki aylık gerçekleşmelere baktığımızda, yıllık açığın 25.9 milyar TL’ye ulaştığını görüyoruz. Bu rakam da yıl sonu hedefin altında olduğundan, yılın son üç ayında bütçe harcamaları geçen yıla benzer gerçekleşirse bütçe hedefinin tutacağını söyleyebiliriz. Tabloda gerçekleşme rakamlarının geçen yılla karşılaştırması özetleniyor:

Gelirler tarafına baktığımızda toplam gelirlerin nominal olarak yüzde 8.1 arttığını ancak reel bazda yüzde 0.7 azaldığını görüyoruz. Vergi gelirlerinde reel azalma daha fazla. Bu da ekonomik aktivitede görülen yavaşlama sonrası sürpriz değil. Tabloda özellikle faiz dışı harcamalarda görülen artışa dikkat çekmek istiyoruz. Faiz harcamaları geçmişteki borçlanmanın endirekt maliyetini yansıttığı için kontrol dışı bir gider kalemi. Diğer yandan, özellikle uzun vadeli borçlanma ve faiz oranlarındaki düşüş sonrası faiz giderlerinin hem nominal hem de reel bazda azaldığını görüyoruz. Faiz dışı harcamalar hem gelirlerden hem de enflasyondan hızlı artmış. Önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimler de göz önüne alındığında bu önemli bir durum. Çünkü uzun vadede faiz dışı harcamaların gelirlerden hızlı artması bütçede bozulmaya yol açacaktır. Aşağıdaki tabloda son on iki aylık gelişmeleri, tahmini GSYH verileriyle birlikte hesaplayarak eylül sonu itibarıyla bütçe tablosunu Orta Vadeli program hedefleriyle karşılaştırdık:

Tabloda da görüldüğü üzere önümüzdeki üç yıllık dönemde faiz dışı harcamaların GSYH’nın yüzde biri oranında azaltılması, bu sayede de faiz dışı fazlanın GSYH’nın yüzde 2’sine çıkartılması hedeflenmekte. Bu hedeflerin gerçekçi olabilmesi ve tutturulabilmesi için önümüzdeki seçim döneminin hasarsız atlatılması gerekiyor.

<p>Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf alevlerin arasında kaldı. Ölümden son anda kurtulan 4 arkadaşı

Manavgat'ta 4 esnaf alevlerin ortasında kaldı

Fransa'da 400 evsiz Vosges Meydanı'nda çadır kurdu

Nizip sabunu yurt içi ve dışından yoğun ilgi görüyor

Milas'taki yangında zarar gören 80 hektarlık ormanlık alan havadan görüntülendi