• $15,9362
  • €16,7936
  • 928.299
  • 2394.83
10 Aralık 2011 Cumartesi

Federalistler ile ulusalcılar kavgası: 14 kısım tekmili birden!

Bu yazı cuma sabahı yazıldı. Avrupa Birliği'nin liderleri ve teknisyenleri cuma sabahı Brüksel'de, hem Avrupa'nın hem de Batı dünyasının geleceği açısından en önemli karar günlerinden birinde... Avrupa'da artık pansuman önlemleriyle atılabilecek adımlar kalmamıştı. Ne yapılacağı, ne karar verileceği Türkiye'ye olası ekonomik etkileri açısından da büyük önem taşımaktaydı. 
Cuma sabahı toplantıya girerken hem Sarkozy, hem Merkel, hem de İngiliz Cameron kapı ağzında açıklamalar yapmışlardı.  Cameron İngiltere'nin 27 ülkenin tümünün rızası olmadan alınacak kararlara katılmayacağını açıkça bir kere daha söyledi ve anlaşmaya imza koymayacağını açıkladı. Merkel ve Sarkozy ise değişiklik kararlarının kabul edileceğine güvenlerini ortaya atıyorlar, çözümün detaylarının görüşüleceğini belirtiyorlardı.Diğer taraftan cuma günü sonunda veya ertesi gün açıklanacak kararların hangi pazarlıklar çerçevesinde sürdüğü de medyaya iyice aksetmiş bulunuyor.

DİSİPLİN TARTIŞMASI
Biz bu yazıyı derlerken henüz kesin kararlar bilinmiyordu. Ancak bilinen bazı önemli şeyler de vardı.
Karar sürecinde birinci tartışma, 'dayanışma' (solidarity) ile 'disiplin' kavramı arasındaydı. Almanya bütçe disiplini ve borçluluğun kontrol altına alınması konusunda atılacak adımın yere sağlam basması için Avrupa Birliği'nin dayandığı anayasal anlaşmalarının değiştirilmesi gereğinde ısrar ederken, Fransa ve sorunlu güney ülkeleri ise finansal sorunlara karşı acilen ve peşinen, daha büyük parasal ve ortak önlem ve dayanışma kararı alınmasının öncelikle  gerektiğini, kurtarma fonlarının arttırılması kararının çabuk alınabileceğini,  anayasal değişikliklerin ise zaman alacağını ve tüm ülkeler tarafından desteklenmeyebileceğini vurgulamaktalardı.

İNGİLTERE'NİN KORKUSU
İkinci üzerinde uzlaşılması gereken tartışma konusu ise, yeni anayasal önlemlere imza atan ve 17 euro ülkesinden oluşan yeni bir maliye politikası bloğu oluştuğu takdirde ve İngiltere gibi başka ülkeler de bloğa girmediğinde, blok dışında kalanların alınacak kararlara katkısı olmayacağı nedeniyle muhalefet etmelerinin, Avrupa Birliğini temellerinin zedelenmesi ile sonuçlanmasından korkulmaktaydı. Burada özellikle İngiltere, finansal işlemlere Tobin vergisi türü bir vergi önlemi alındığı takdirde, bunun İngiltere'nin temel geçim kaynağı, ekmek parası aktivitelerinden biri olan finansal hizmetlerdeki üstünlüğünün kaybolacağı endişesini taşımakta. 

MERKEZİ FEDERAL YAPIYA KARŞI
Üçüncüsü, 17 euro ülkesinden oluşan blok kurulduğu ve anlaştığı takdirde, dışarıda kalan 10 ülke ile olan gerilim aslında eski bir uzlaşamama alanı olan ve Avrupa Federal Hükümeti kurulması taraftarı olan 'federalistler' ile 'ulusalcılar' arasında önemli bir farklılığı bir kere daha ön plana getirecek ve gerilim yaratacaktı. Örneğin Almanya federal yapıyı desteklediğinden, 27 Birlik üyesinin tümünün Birlik anayasasının değişikliklerine imza atmasını ve Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun kuvvetlendirilerek ön plana çıkmasını kabul ettirmeye çalışırken, bütçe açıkları konusunda da Avrupa Adalet Divanı'nın sıkı bütçe ve borç uygulamasından sapanlar konusunda direkt karar verebilecek güçlerle donatılmasını talep etmekte. Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere, ulusalcılar ise, ulusların parlamentolarının hükümranlığının devam etmesini arzu etmekte, merkeziyetçi federal yapıya karşı çıkmaktaydılar.

Piyasalarda 'kısmi' gerilim var
TARTIŞMA, ulusal maliye konusunda, yani bütçe ve borç konularında hükümranlıktan biraz fedakarlık edilip mi ilerleneceği, yoksa bir fiskal birlik kavramı çerçevesinde ulusal parlamentoların bütçe gibi konulardaki söz hakkının sınırlanacağı mı noktasında, kilitlenmekte. Brüksel'deki cuma toplantısının uzun süre sürecek tartışmalara konu olacağı ve kararların çabuk ve oybirliği ile derhal alınmasının oldukça zor olduğunu düşünüyorum. İngiltere'nin kararlara katılmayacağı da zaten peşinen kesindi! Piyasalar da bu nedenle henüz kısmen gerilim içinde, cuma akşamı veya cumartesi neler ortaya çıkacak bilemiyoruz!

<p> </p>

İsveç terör örgütü PKK'ya neden destek veriyor?

Perlit'e talep yağıyor! Dünyadaki rezervinin yüzde 75'i Türkiye'de

Çinliler sonunda bunu da yaptı! Kendi kendine giden yemek arabasıyla yemek hizmeti başladı

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama