• $8,402
  • €9,9771
  • 489.082
  • 1408.81
5 Eylül 2015 Cumartesi

Enflasyon yeniden yükselişte!

Ağustos ayında tüketici fiyatları ortalama yüzde 0,4 (yani binde 4) oranında arttı. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 0,1 (yani binde 1) düzeyinde gerçekleşmişti. Böylece enflasyonda Haziran ve Temmuz aylarında gözlemlenen yaz düşüşü sona erdi ve yıllık enflasyon yüzde 6,8’den 7,1’e yükseldi. Enflasyon geçen yıl sonunda yüzde 8,2, Haziran ve Temmuz aylarındaki düşüşlerden önce, yani Mayıs ayı sonunda yüzde 8,1 seviyesindeydi.

Ana harcama grupları üzerinden verilerin detayına baktığımızda Ağustos ayında en önemli artışın gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyatlardan kaynaklandığını görüyoruz. Bu harcama grubunda fiyatlar aylık ortalama yüzde 1,3 oranında yükselmiş ve yıllık bazda yüzde 9,7’lik seviyeye ulaşmış. Haziran ve Temmuz aylarında bu harcama grubunda yıllık artış oranı yüzde 9,3 olmuştu. Gıda grubundaki fiyat artışlarının enflasyona katkısı da Ağustos’ta 2,2 puandan 2,4’e yükselmiş. Aşağıdaki tabloda ana harcama gruplarının yıllık enflasyona katkılarını özetleniyor. (NOT:Enflasyona katkı rakamlarını sektörün endeks içindeki ağırlığıyla fiyat artış oranını çarparak hesaplıyoruz. Küsuratlardaki küçük oynamalar ve yuvarlamalar nedeniyle toplamlar ufak sapmalar gösterebiliyor.)

Yıllık enflasyona katkılar (yüzde artış çarpı endeks içindeki ağırlık)

Enflasyonda ana eğilimi belirleyen gıda ve alkolsüz içecekler grubu ile konut grubunun (tabloda birinci grup) toplam enflasyona katkısı Ağustos ayı itibarıyla 3,6 olmuş. Göreceli olarak enflasyona etkisi az olan İkinci grup ve genelde enflasyonun düşük gözlemlendiği Üçüncü grubun enflasyona katkısı da toplam 3,5 puan. Tüketici fiyat endeksinin yüzde 41’ini oluşturan Birinci grupta görülen fiyat yükselişleri enflasyonuu artıran en önemli etken olarak göze çarpıyor.
Ağustos ayında tüketici fiyatlarına ek olarak hem çekirdek enflasyon göstertgelerinde, hem de üretici fiyatlarında görülen artışlar enflasyondaki yükselişin geçici olmadığını, bir süre daha devam edeceğini haber veriyor. Zaten Eylül ayından itibaren sezonluk olarak fiyat artışlarının yoğun olduğu bir döneme giriliyor. Geçen yıl tüketici fiyatları Eylül’de yüzde 0,1, Ekim’de yüzde 1,9 ve Kasım’da da yüzde 0,1 oranlarında artmıştı. Bu yıl gerçekleşecek artışlar bu oranların üzerinde olduğunda enflasyon yükselmeye devam edecektir. Hem TL’nin değer kaybediyor olması, hem de çekirdek enflasyon göstergelerindeki artışlar enflasyonun yıl sonuna doğru yeniden yüzde 8’in üzerine çıkacağına işaret ediyor.
Çekirdek enflasyon göstergelerinde, özellikle Merkez Bankası’nın para politikasındaki duruşu belirlerken esas aldığı H ve I endeksleri sırasıyla yüzde 7,8 ve 7,7’ye yükselmiş. Her iki oran da genel enflasyon oranının üzerinde. Aynı zamanda, Temmuz ayında yüzde 5,6’ya düşen üretici fiyatları enflasyonu da yeniden yüzde 6,2’ye yükselmiş. Bu yükselişler enflasyondaki 0,3 puanlık yükselişten daha önemli ve olası faiz indirimlerine karşı da Merkez Bankası'nın elini bağlıyor.

<p>CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi saran orman yangınlarına ilişkin bir basın topl

Kılıçdaroğlu yangınları çalıştayla söndürecek

Orman yangınlarında yaralanan hayvanlar tedavi ediliyor

Uluabat Gölü, yeşile büründü

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da incelemelerini sürdürüyor