• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
2 Haziran 2011 Perşembe

Ekonomide neredeyiz?

Türkiye 2010 yılında yüzde 8.9 reel büyüme oranıyla tüm Avrupa'da en hızlı büyüyen ekonomi oldu. 2011 yılı için konsensüs tahmini büyümenin yüzde 5-5.5 arasındaki ortalama büyüme haddine geri döneceğiydi. Şimdi görülmekte ki büyüme yavaşlamakla beraber, düşünüldüğü kadar yavaşlamıyor ve cari denge açığı tahminlerin ötesinde büyük. OECD tarafından yapılan en son büyüme tahminleri de 2011 yılı reel büyümesi için yüzde 6.5 civarında bir gerçekleşme beklentisi içeriyor.
Merkez Bankası 2010 yılı sonunda Başkan Durmuş Yılmaz döneminde sıcak para girişini yavaşlatmak ve kredi balonu ile desteklenen dış denge sorununu da frenlemek için bazı yeni tedbirler almıştı. Merkez Bankası mayıs ayı sonunda yapılan son Para Politikası Kurulu'nda da politika değişikliği yapmama kararı verdi.
Diğer taraftan Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu da gene mayıs ayının son günlerinde yayınlandı. Raporun temel içeriği de aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

'Önlemler neticesinde kredi artış hızındaki ivmelenme durmuş, mevduatın ortalama vadesi uzamaya başlamıştır. Yeni politika bileşiminin krediler üzerinde sıkılaştırıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde daha belirgin hale gelmesi beklenmektedir. Bankacılık sektörünün karlılığının yapılan fiyat ayarlamaları sayesinde yılın kalan bölümünde piyasanın öngördüğü kadar düşük olmayacağı düşünülmektedir. Gerek enerji ve diğer emtia fiyatlarının bulunduğu yüksek seviyeler gerekse dış talebi zayıflatan gelişmeler cari dengedeki iyileşmeyi yılın son çeyreğine ertelemiştir. Merkez Bankası mevcut politika bileşiminin finansal istikrar üzerindeki etkilerini yakından izlemeye devam edecek ve gerekli gördüğü takdirde ilave tedbirler alacaktır. Bazı Euro Bölgesi ülkelerine ilişkin artan kamu borcunun sürdürebilirliği endişeleri gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarında nispi bir zayıflamaya yol açmıştır. Bu doğrultuda günlük döviz alım ihalelerindeki tutar 50 milyon $'dan 40 milyon $'a indirilmiştir. Söz konusu zayıflamanın devam etmesi halinde günlük döviz ihalelerinde alımı yapılacak tutar kademeli olarak azaltılmaya devam edilecektir. Böyle bir durumda piyasaya bu kanaldan arz edilecek TL likidite tutarı da azalacağından kredi büyümesi açısından 2011 yılının ikinci yarısında zorunlu karşılık oranlarında ilave artışlara duyulabilecek ihtiyaç azalmış olacaktır. Önümüzdeki dönemde TCMB ile eş güdüm içerisinde diğer kamu otoritelerince alınabilecek ek önlemler de benzer şekilde zorunlu karşılık oranlarında ilave artışlara duyulabilecek ihtiyaç azalmış olacaktır.'
Bu arada TİM nisan dış ticaret verilerini yayınladı.
Verilere göre Nisan 2011 tarihinde bir evvelki yılın ayni ayından bu yana ihracat yüzde 26.5 civarında arttı. Bu artış beklentilere paralel boyutta oldu. Buna karşılık ayni dönemde yani nisan ayında son bir yıllık ithalat da yüzde 40.2 arttı, ancak bu artış da beklentilerden daha az oldu. Yani hafif bir düzelme başlamış gibi duruyor. Dış ticaret açığının son yıllık artışı yüzde 63 civarında ve yavaşlamış bulunuyor.12 aylık kümülatif dış ticaret açığı 87,2 milyar dolar. Mevsimlik düzeltilmiş ve işgünü sayısına göre yeniden hesaplanmış veriler de bir düzelme göstermekte. Verilerde yıllık artışlarda petrol ve türevleri ithalatı yüzde 33, makine ithalatı yüzde 58 ve otomotiv ithalatı 70 artış sergilemiş gözüküyor.
Nisan 2011 verileri beklenenden iyi olmakla beraber dış ticaret açığı artışı hala yüksek!
Bu durumda kura müdahale talepleri gelmekte. Ama bu talepler dalgalı kur rejiminde olduğumuzu ve kuvvetli döviz rezervi durumumuzu unutan talepler. Şu anda ülkemizdeki Merkez Bankası döviz rezervleri 2010 Eylül ayındaki 80 milyar dolar seviyesinden 20 Mayıs itibarıyla 95 milyar dolar civarına çıkmış bulunuyor. Seçimden sonra maliye politikasında harcama kısıcı sıkılaştırma önlemleri gelmesi ve karşılık oranlarının da gene yükseltilmesi beklentisi en mantıklı değerlendirme!

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak