• $17,9331
  • €18,4099
  • 1039.38
  • 2864.25
27 Haziran 2014 Cuma

Dünya Bankası makro tahmini

Dünya Bankası ve IMF sık sık üye ülkeleri için olağan makroekonomik tahminler yaparlar. Ancak Türkiye tahminleri genelde düşük büyüme içerir. Örneğin IMF nisanda açıkladığı tahminler çerçevesinde Türkiye’nin 2014'te yüzde 2.3 büyümesinin beklendiğini belirtmişti. Dünya Bankası da kötümserdi, yüzde 2.4 büyüme tahmin ediyordu.
Ancak Haziran 2014 ayının son günlerinde Dünya Bankası yıl ortası olağan ekonomik değerlendirmesini yayınladı. Bu sefer ise, tersine oldukça iyimserdi.
Dünya Bankası Türkiye tahminlerinin temelinin özetini aşağıdaki üç cümle ile vermişti.
“ 1. Güçlenen ihracat ve devam eden kamu talebiyle ekonomi dayanıklılığını korumuştur dolayısıyla 2014'e ilişkin büyüme tahminimizi yüzde 3,5’e yükseltiyoruz.
2. Ekonomi ilk çeyrekte yeniden dengelenmeye başlamış olmakla birlikte, dış finansman risklerinin azaltılabilmesi için daha fazla düzeltmeye ihtiyaç duyulmaktadır ve bu da ihtiyatlı para ve kontrollü maliye politikaları gerektirmektedir.
3. Yatırımcı güvenini artırmak ve orta vadede Türkiye’nin büyüme potansiyelini güçlendirmek için şeffaflığı arttırmaya ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik reformlara ihtiyaç duyulmaktadır.”

Görüşün detaylarına inildiğinde aşağıdaki gözlemleri ön plana çıkıyordu.

Büyümede artan ihracat etkili oldu

“İç talepte bir ivme kaybı olmasına rağmen, ilk çeyrekte GSYH büyüme oranı direncini korumuştur. Ekonomi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,3 büyüdü. Ekonomik büyümeye katkıda bulunan temel etken, AB’deki ekonomik canlanma ve kurdaki değer kaybı sayesinde artan ihracat olmuştur. Net ihracat 2013'ün tamamında büyümeyi 2,3 yüzde puan aşağı çekerken, 2014’ün ilk çeyreğinde büyümeye 2,7 yüzde puan katkıda bulunmuştur.
Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi tekrar yeniden dengeleme sürecine girmiştir. AB'deki toparlanma ve kurdaki değer kaybı sayesinde Türkiye’nin cari açığı bir nebze azalmıştır, ancak dengesizlikler halen yüksektir. 2013'te cari açığa GSYH’nin yüzde 1,4’ü oranında katkıda bulunan net altın satışları için düzeltme yapıldığında, 12 aylık cari açık bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 6,7 iken Mart 2014 itibarıyla GSYH’ınn yüzde 6,2’sine düşmüştür. Martta altın hariç ihracattaki yıllık yüzde 7,2’lik artışın altında yatan temel faktörler AB’deki toparlanma ve reel efektif kurda yıllık bazda yaşanan yüzde 6,6’lık değer kaybı olmuştur. Finansal piyasadaki çalkantılar portföy çıkışlarına sebep olmuş ve net hata ve noksan kalemi cari açık finansmanının büyük bir kısmını oluşturmuştur. Bu gelişmelere rağmen, bankacılık sektörü ve şirketler kesiminin borç çevirme oranları rahat bir şekilde yüzde 100’ün üzerinde kalmıştır. Daha yakın dönemde, belirsizliklerin azalması ve iyileşen küresel beklentiler ile birlikte sermaye girişleri tekrar başlamıştır. Nisan ayında, yabancı doğrudan yatırım girişleri toparlanarak 3,2 milyar $’a ulaşmış, portföy girişleri 4,2 milyar $ olarak gerçekleşmiş ve döviz rezervleri 2,7 milyar $ artmıştır.”
Sonunda Dünya Bankası da, geç de olsa, bize daha iyimser bakmaya başladı.

<p> </p>

Suriye'ye harekatı kimler neden istemiyor?

İbrahim Kendirci panikledi: Annemden saklıyordum!

Sanki o değil bir başkası! Feride Hilal Akın'ın yaptırdığı estetik yok artık dedirtiyor

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown sitem etti: Benim neyimden nefret ediyorlar?