• $8,5492
  • €10,0853
  • 495.469
  • 1351.59
12 Aralık 2015 Cumartesi

Büyüme yine sürpriz yaptı!

Üçüncü çeyrekte GSYH büyüme rakamları yine sürpriz yaptı ve beklentilerin üstüne çıktı. Ekonomistler büyüme oranını yüzde 3 civarında beklerken büyüme oranı yüzde 4 oldu. Benzer bir durum ikinci çeyrekte de yaşanmış, beklentiler yüzde 3 civarındayken büyüme oranı yüzde 3.8 olarak açıklanmıştı. İlk çeyrekteki yüzde 2.5’luk büyüme oranı da göze alındığında, büyüme temposunda ciddi ve istikrarlı bir toparlanmadan söz edebiliriz. Bu toparlanma ile ilk dokuz aylık büyüme oranı da yüzde 3.4’e yükseldi. İlk altı ayda bu oran yüzde 2.9 idi. Ekim ayında güçlü gelen sanayi üretimi verileri sonrası büyüme oranının daha da yükselmeye devam etmesi sürpriz olmayacak. Dolayısıyla 2015 yılını yüzde 3.5’un üzerinde hatta yüzde 4 düzeyine yakın bir büyüme oranı ile tamamlayabiliriz.

Büyüme verilerinin sektörel detaylarına baktığımızda, en hızlı büyüyen sektörlerin yüzde 11.1’le tarım ve yüzde 13.8’le finansal hizmetler olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki tabloda Ocak-Eylül dönemindeki üç çeyrekte gerçekleşen büyüme oranları ve bu sektörlerin toplam GSYH büyümesine yaptığı katkıyı özetledik:

Tabloda da görüldüğü üzere, GSYH büyümesine en fazla katkı tarım ve hizmet sektörlerinden gelmiş. Yüzde 1.4 oranında büyüyen sanayi sektörünün toplam büyümeye katkısı 0.4 puanda kalırken yüzde 1.9 büyüyen inşaatın katkısı da sadece 0.1 puan olmuş. Diğer yandan tarımda görülen yüzde 11.1'lik üretim artışının GSYH büyümesine 1.6 puan, hizmet sektörlerindeki ortalama yüzde 3.3 oranındaki büyümenin de 1.9 puan katkı yaptığını görüyoruz.

Özel tüketim talebinde ikinci çeyrekte başlayan canlanmanın yavaşladığını görüyoruz. İkinci çeyrekte yüzde 5.5 artan özel tüketim harcamaları üçüncü çeyrekte yüzde 3.4 artmış. İkinci çeyrekte yüzde 11.7 artan özel sektör yatırım harcamaları üçüncü çeyrekte iyice yavaşlamış ve yüzde 0.7 azalmış. Kamu tüketim harcamaları yüzde 7.8 artarak ikinci çeyreği korumuş. Buna karşılık kamu yatırım harcamalarındaki artış ikinci çeyrekte yüzde 1.4 oranında artarken üçüncü çeyrekte bu oran yüzde 0.5 olmuş.

Gerek tüketimde gerekse yatırımda ikinci çeyreğe göre bir miktar yavaşlama söz konusu. Diğer yandan stoklarda görülen artış 2013 üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış. Bu da üretim tarafında görülen canlanmanın talep tarafında o kadar kuvvetli olmadığını gösteriyor. Nitekim iç talepteki kısmi yavaşlamaya ek olarak ihracat talebinde de yüzde 0.6’lık düşüş gerçekleşmiş. Ancak stoklarda görülen artış sayesinde (stoklar da yatırım sayıldığı için)yatırımların GSYH’ya katkısı üçüncü çeyrekte 0.9 puana ulaşmış. Ancak bununun önemli bir kısmı stok artışından kaynaklanıyor.

Son olarak GSYH verileri mevsimsel dalgalanmalara ve tatil günlerine göre düzeltildiğinde ise üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.3 oranında büyüme gerçekleştiğini görüyoruz. Bu oranı ABD verilerinde olduğu gibi yıllıklandırdığımızdabüyüme temposunu yüzde 5.2 olarak hesaplıyoruz.

Aşağıdaki tabloda harcamalar açısından GSYH’daki gelişmeleri özetledik:

<p>Canlı yayında giderek hararetlenen tartışma, tokat ve yumruklarla son buldu.</p><p>Tofilat'a masa

Moldova'da canlı yayında eski diplomatlar yumruklaştı

2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli törenle açıldı

Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak

Metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir?