• $9,4962
  • €11,0485
  • 548.568
  • 1519.25
19 Nisan 2013 Cuma

Bütçede ilk çeyrek tablosu olumlu!

Maliye Bakanlığı mart ayına ilişkin bütçe gerçekleşme rakamlarını açıkladı. İlk bakışta, mart ayında geçen yıla benzer bir bütçe performansı gerçekleştiğini görüyoruz. Ancak ilk iki aydaki olumlu gelişmelerin etkisi ile ilk çeyrek toplamında daha olumlu bir bütçe tablosundan bahsedebiliriz.
Geçen yılın mart ayında 5.5 milyar TL açık veren Merkezi Yönetim Bütçesi bu yılın aynı ayında da benzer bir seviyede (5.4 milyar TL) açık vermiş. Aylık faiz dışı açık ise 2.2 milyar TL'den 0.5 milyara düşmüş. İlk çeyrek toplamı itibarıyla geçen yıl 6.4 milyar TL olan açık, ocak ayındaki yüksek bütçe fazlasının etkisiyle bu yıl 1 milyar TL'nin altında kalmış. 
Toplam gelirler yüzde 22'lik artışla 94.1 milyar TL'ye, vergi gelirleri de yüzde 20'lik artışla 77.4 milyar TL'ye yükselmiş. Rakamları enflasyona göre düzelttiğimizde reel artış oranını toplam gelirlerde yüzde 13.5, vergi gelirlerinde yüzde 11.9 olarak hesaplıyoruz. Özellikle vergi gelirlerindeki reel artış ekonomideki toparlanma beklentilerini desteklemesi açısından önemli. 
Toplam harcamalardaki artış ise gelirlerdeki artışın oldukça altında. Harcamalardaki azalmanın gerisinde büyük oranda son bir kaç yılda gerçekleşen düşük faiz oranlı borçlanma sayesinde azalmaya devam eden faiz giderleri rol oynuyor. İlk çeyrekte toplam faiz ödemelerinde 2 milyar TL'lik bir tasarruf sağlanmış. 
AKILLI DAVRANILMALI
Uzun vadeli etkileri açısından, faiz dışı harcamalarda ana kalemlerdeki artış vergi gelirlerindeki artıştan daha yavaş. Bu da uzun vadede Maliye'nin elini rahatlatıyor. Zaten faiz dışı dengede ilk üç ayda 14.3 milyar TL'ye ulaşıldığını görüyoruz. Bu da yıl sonu hedefinin neredeyse yarısı demek. Faiz harcamalarındaki düşüşün devam etmesi bütçede tabloyu yıl sonuna doğru daha da iyileştirebilir.  
Tabi burada, bu yıl seçim olmayacağını da göz önüne alırsak, akıllı davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugunün en Keynezyen iktisatçısı Paul Krugman bile ders kitabında der ki, doğru maliye politikası ekonomik büyüme zamanında fazla, ekonomi küçülürken açık vermeli! Hem büyüme sinyalleri güçlenirken, hem vergi gelirleri artarken, hem de faiz giderleri azalırken bütçede disiplinin elden bırakılmaması bu açıdan önemli. Aynı zamanda bütçe açığının sıfırlanması toplam tasarruf oranını da yükselteceğinden cari açıktaki artışı kısmen engelleyecektir.

 

<p> </p>

CHP-HDP ortaklığı... Çatlak kapıda mı?

Türkiye'ye has uçak! Motoru dursa bile uçuyor

Çorum'da anne ile kızı aynı üniversitede eğitim görüyor

Kayseri'de Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapı bulundu