• $9,2627
  • €10,7931
  • 531.1
  • 1433.18
16 Nisan 2013 Salı

Mısır ekonomisi zor durumda!

2 011 yılındaki devrim sonrası ekonomik açıdan oldukça zorlanmaya başladı. Uzun süre iş başında kalan Hüsnü Mübarek sonrası gerçekleşen dramatik değişim, günlük yaşamı da oldukça zor hale getirdi. Siyaset de bir türlü durulmadı. Tabii ekonomik faturayı da vatandaşlar ödeyecek! 
    Mısır'ın nüfusu 85 milyon, reel büyümesi düşük, sadece yüzde 2.5 civarında, işsizlik oranı yüzde 13, enflasyon ise yüzde 8 kadar.  Mısır kişi başına geliri 2012 yılında satın alma gücü paritesi ile tahmini 6600 dolar olan, satın alma gücü paritesi ile 538 milyar dolar GSYİH büyüklüğünde ve nominal olarak ise 255 milyar dolar GSYİH sahibi bir ülke. Nüfusu daha fazla ama toplam üretimi Türkiye'nin yarısı kadar.    
    Ülkenin cari denge açığı GSYİH oranı olarak yüzde 2 civarında idi. Ama döviz rezervleri ise devrim öncesi 36 milyar dolar iken, şimdi 13 milyar dolar seviyesine düşmüş  bulunuyor. Yani ülke hem döviz ve hem de kamu finansmanı açısından sıkışıyor. Ülke hem döviz, hem de bütçe açığı açısından devrimden sonra iyice kötüleşti. GSYİH oranı olarak yüzde 12 düzeyine çıkan bütçe açığının yanında ülkenin kamu borcu GSYİH oranı da yüzde 85 düzeyine geldi. Ülkenin kredi ratingi de düşüyor. 
    Bu arada da Başkan Muhammed Mursi'nin yönetimindeki hükümet vatandaşın en büyük gıdası olan buğday konusunda da büyük sorun yaşıyor. Mısır dünyanın en büyük buğday ithalatçısı. Ancak kamu bütçe açığı ve döviz sorunları ülkenin buğday ithal edebilme şansını iyice zora soktu. Mısır her zaman buğday ekmeği fiyatını önemli ölçüde sübvanse etmiş olduğu için şimdi buğday ithalatının pek yapılamaması da fakir vatandaşlar için ciddi sorun yaratıyor. 
    Ancak buğday sorununda ikinci bir zorluk daha ortaya çıktı. Ülkenin doğal olarak yetersiz miktarda da olsa kendi buğday üretimi de var. Ancak Kahire'deki yabancı uzmanlar hükümeti ülke içindeki buğday üretimi konusunda ciddi şekilde uyarmış. Mısır ülkenin buğday üretiminin kabaca 9.5 milyar ton olacağı tahminine göre plan yapmakta iken, tarım uzmanları  üretimin tahmin edilenden daha az olabileceğini gündeme getirmiş. Üretimin yüzde 10 kadar daha az, sadece 8.7 milyar ton kadar olacağı belirtilmiş. 
    Tabii bu durumda Mısır hem daha fazla buğday ithalatı yapacak, hem de ülke içinden daha az buğday alınacağı için geliri düşecek olan zaten fakir tarım nüfusu da, sosyal sorun şikayeti ile ortalığa dökülecek. Hükümet de bu durumda zaten kıt olan dolarları buğday ithalatı için harcamaya mecbur kalacak. Ayrıca ülkede yakıt  sorunu da çıkacak gibi. Bu durumda yakıtın da ithal edilmesi gerekecek. 
    Mursi Hükümeti bu şartlarda önce IMF'den 4.8 milyar dolarlık kredi bulmak için faaliyete girişmiş. Diğer taraftan da Arap ülkelerinin kapısını borç için çalmaya başlamış.        
    Mısır daha evvel Katar'dan yardım isteyip 5 milyar dolar kadar borç aldığı için şimdi yeni destek almakta zorlanıyordu. Ama sonunda Katar Maliye Bakanı ikna olmuş ve Mısır 5 milyar dolar daha borç alabilecek. 
    Katar'ın finansman sağlamış olması Mısır'ın IMF'den kaynak bulmasını da kolaylaştıracak. Mısır vatandaşları en azından, borç para ile olsa da, sübvansiyonlu buğday ekmeği yiyebilir hale gelecekler!

<p>Önümüzdeki yıl dünya genelinde  iflaslar yüzde 15 artacak. Öngörü dünyanın önde gelen alacak sigo

Küresel iflaslar artacak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (21 Ekim 2021)

''Her an her yerde yeni bir salgın patlak verebilir'' Korkutan uyarı

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor