• $9,4552
  • €10,9823
  • 547.853
  • 1507.08
12 Nisan 2013 Cuma

Bankalar ve kredi her yerde sorun!

Biz aslında şanslı bir ülkeyiz. Ülkemiz en büyük bankacılık sorununu 2001 krizinde yaşadı. Sonrasında ise Hazine, Merkez Bankası, BDDK ve TMSF sıkı kontrol ve denetim uygulaması ile bankacılık sisteminin sermaye yapısını yerine oturttu. Bu da 2008 global krizinde ve sonrasında bankacılık sorunu yaşamamızı engelledi. Krizi erken yaşamamız büyük bir şans olmuş, yoksa 2008 krizini atlatmamız çok zor olabilirdi. Bugün gelinen noktada başta Avrupa olmak üzere tüm dünya bankacılık sorunlarıyla boğuşuyor. Bu hafta tam G.Kıbrıs'ın bankacılık sorunları kontrol altına alınmakta diye düşünülürken, birden Yunanistan'ın bankalarının sermaye artırımı planına uyamayacakları ilan edildi. 
Arkasından Slovenya'da bankacılık krizi gündeme geldi.
Aynı günde de Fitch, banka sisteminin aşırı kredi balonu yaşaması ve balonun riskli hale gelmesi nedeniyle 1999 yılından bu yana ilk Çin'in bankaların  sorunlarının kamu borcuna dönüşmesi riski nedeni ile, ülke ratingini 'AA eksi' düzeyinden 'A artı' düzeyine indirdi.
Slovenya'ya dönersek, kabaca 2 milyon nüfuslu bu ülkenin bankacılık sorunlarının ülkeyi bir sonraki kurtarılması gereken ülke statüsüne getirdiği OECD tarafından bu hafta yayınlanan bir rapor ile medyaya döküldü. OECD raporu Slovenya'nın sağlam bankalarını satmak ve çürük yapıda olanlarını devletleştirmek zorunda olduğunu gündeme getiriyordu. Rapor Slovenya yöneticilerinin bankaların batık kredilerinin boyutunu önemli ölçüde düşük değerlendirdiklerini söylüyor ve bunun sonucu olarak bugün bankaların borçlarını taşıyan tarafların yüksek oranda kayba uğrayabilecekleri konusuna dikkat çekiyordu. OECD raporu açıklandıktan sonra Slovenya'nın yeni göreve gelen Başbakanı Alenka Bratusek Brüksel'de bir konuşma yaptı. Ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı J.M.Barrroso ile yaptığı görüşmede de kendi bankacılık sorunlarını kendilerinin çözmeye çalışacaklarını, kurtama operasyonu gerkemediğini belirtti. Başbakan ülkesinin bankalarının değeri düşmüş ve batık varlıklarını "yeni kurulacak" bir bankaya aktararak haziran ayında soruna çözümü getirmiş olacaklarını açıkladı. Başbakan'ın ülkesinin bankacılık sorunları için G.Kıbrıs analojisi yapılmasına karşı çıktı. Ayrıca Slovenya'nın bankacılık sektörünün ülkenin GSYİH rakamından küçük olduğunu halbuki G.Kıbrıs'ın bankacılık sorunlarının GSYİH sayısının birkaç mislini geçtiğini belirtti. Ancak Slovenya'nın, OECD raporu çıktıktan sonra yükselen faiz ortamında kamu borçlanma ihalelerini küçülttüğü de dikkat çekti. 

ÇİN'DE DE KREDİ SORUNU
Diğer taraftan da Fitch de Çin'de Çin bankalarının vermiş olduğu kredilerin toplamının 2008 yılında GSYİH sayısının yüzde 125 kadarından yüzde 198 oranına geldiği ve büyük ve riskli bir balon oluşturduğu gerekçesiyle hükümetin ratingini düşürdü. Fitch Çin'de ülkemizde finanasal serbestleşmenin başladığı 1981 sonrasındaki dönemde ortaya çıkan banker olayları benzeri 'paralel bankacılık' olgusunun ortaya çıktığını ve triyon dolarlık iş hacmi yaptığını da vurguladı. Çin 2009 yılından bu yana yani global kriz ortamında ülkeyi ihracattan çok krediyle beslenen iç taleple ayakta tutmuş ama büyüme hızı da yavaşlamıştı. Bugün Çin konut sektörünü frenlemeye ve bu bağlamda ailelerin ikinci bir konut almalarını da yasaklamaya ve engellemeye girişmiş bulunuyor. Ayrıca Çin'de yerel yönetimlerin de büyük kredi borçları oluşmuş bulunuyor. Geçen yıl Çin  kredi artış hızı da yüzde 23 olmuştu. 
Bizde de yüzde 20 oranının üstünde!

<p>Yere yatırıp yumrukladılar. Polis  şiddetinin görüntüleri çevredekiler tarafından kaydedildi. Sos

Polis şiddeti tepki çekti

Mersin Uluslararası Limanı'nda 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi

Hayvancılıktan sağladıkları gelirle 35 ülke gezdiler

Japonya'da Prenses Mako ile Komuro Kei evlendi