• $16,0994
  • €17,364
  • 965.983
  • 2375
4 Ekim 2011 Salı

Bir dolarlık ihracata 82 cent ithalat!

Cumhurbaşkanı A.Gül aslında bir iktisatçıdır. TBMM Genel Kurulu'nun açılışında ekonomi ve kurlar konusunda bazı önemli şeyler söylemiş.   Aşağıya özet olarak alıyoruz.
'Ülkemiz bir dolarlık ihracat için 82 cent ithalat yapmakta. Dolayısı ile yüksek cari açık vermeden büyümenin yolunu bulmalıyız. 
Hammadde ve ara malların üretilmesinin yolunu bulmalıyız. Bunun yolu da teknolojik gelişme ve toplam faktör verimlili ğin arttırılmasından geçer.
Teşvik sistemimizi gözden geçirerek enerji (yılda 50 milyar $ enerji ithalatına harcanıyor), hammadde, ara malı ve ileri teknoloji ürünleri bakımından dışarı bağımlılığımızı azaltmalıyız.
Bugün kamu maliyesi ve bankalarımız çok daha sağlam, borç sürdürülebilirliği çok daha kolay, döviz rezervlerimiz yüksek düzeyde ve hane halkı borçluluğu oranları da diğer ülkelere göre daha düşük bir durumdayız. Ülkenin toplam tasarruf oranının düşük olması ise bizim için bir zafiyet.
Ama şu andaki global kriz geçmişte olduğu gibi bizim değil büyük ekonomilerin yarattığı bir krizdir.  Rahatlayıp gevşemeden dışa açık bir ekonomide her zaman gerektiği gibi global trendleri ve trend değişikliklerini yakından izlemeliyiz.
Bugüne kadar cari açık ile ilgili sorunlarımıza  hep döviz kuru ile çare aradık. Döviz kuru önemli bir makro değişkendir. Rekabet gücünü etkiler. Ama kur her şey değildir. Ve döviz kuru ile ilgili tartışmalar  yapılması gereken reform ve yapısal değişim önlemlerini geciktirmemelidir. Cari açık sorunumuzu önemli bir kısmı yapısaldır ve bu yapı değişmelidir.'
Şimdi gelelelim benim düşündüğüme! Cumhurbaşkanının bu söylediklerini tümünün altına derhal imzamı atabilirim. Zaten çıkar çatışması olmayan ve ekonomi mantığı olan ve toplumun tümünü düşünen her kişi  de benim gibi derhal altına imza atardı.
Peki Merkez Bankası Başkanı aynıgün neler demiş ?
M.B. Başkanı Erdem Başçı TÜSİAD'da yaptığı konuşmada 'Türk Lirası'nda şimdiye kadar gerçekleşen değer kaybının  yeterli olduğunu belirtmiş ve TL diğer ülkelere oranla nisbeten daha az oynaklık yaşadı ve daha az değer kaybetti. TL'de bundan sonra değer kaybı olursa bu geçici olacak ve önümüzdeki bir yıllık çerçevede, TL yeniden değer kazanmaya başlayacak. Bunu gönül rahatlığıyla söylemekteyim!' demiş!
Merkez Bankası Başkanı'nın söylediklerinin hepsinin altına da aynen imza atabilirim! Tabii de bir de TİM Başkanı'nın söyledikleri var. 
TİM Başkanı  Mehmet Büyükekşi de  1.70-1.80 aralığında  oluşacak bir dolar kuru dış ticaret dengesine pozitif bir katkı yapar' dedi ve döviz kurlarındaki artışın da şu anda enflasyon tehlikesi barındırmadığını vurguladı.
Peki bunda üç vakit evvel kurlar 1.70-1.75 aralığında  dalgalanırken TİM Başkan Yardımcısı 'Kurların yüzde 20-25 yükselmesi gerekir!' dememiş  miydi? Şimdi biz TİM Başkanı'na mı inanacağız, Başkan Yardımcısı'na mı?

<p>Seksenler, Doksanlar, Ertuğrul 1890, Papatyam ve Yeditepe İstanbul birçok unutulmaz projede rol a

Deniz Oral Turgut Özal rolünü anlattı! Meğer ilk düşünülen isim bambaşka biriymiş

Vahşi doğanın en acımasız canlıları! İşte korkutucu özellikleri

NASA tarih verdi! Dünya'ya doğru hızla yaklaşıyor

Sadece ormandaki malzemeleri kullanarak yaptı! Her anını kaydetti