• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
20 Aralık 2011 Salı

Arap Baharı'nda üçüncü seçim

2011 yılı Ocak ayında Tunus'ta başlayan başkaldırı hareketiyle ortaya çıkan Arap Baharı, önce Tunus sonra Mısır ve Libya'da despotların devrilmesiyle ilk aşamasını yaşamıştı. 23 Ekim 2011 Pazar günü Tunus'ta, sonra da 27 Kasım 2011 tarihinde Fas'ta yapılan seçimlerle Arap ülkelerine yönetimlerin seçilerek gelmesi için ilk adımlar atılmış oldu.
80 milyon nüfusuyla Arap ülkelerinin en büyüğü olan Mısır'da da karmaşık bir seçim sisteminin ilk kademesi 28 ve 29 Kasım günleri gerçekleşti. Her ne kadar bu aşamada 508 (10 üye Yüksek Askeri Konsey tarafından atanacak) üyelik parlamentonun ancak %11'i seçilmiş olsa da, genel eğilim belirginleşti. Seçim sistemine göre Halk Meclisi'nin üçte biri bağımsız adaylara ayrılan kotayla doluyor. İlk alınan sonuçlara göre, Müslüman Kardeşler'in Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) aldığı %36,6 oyla birinci parti olarak öne çıktı. Katı İslamcı Selefilerin partisi El Nur %24,4, Hıristiyan işadamı Necip Saviris'in Liberal Partisi'nin liderliğindeki Mısır İttifakı, %13,4 oranıyla üçüncü, Liberal eğilimli Vefd ise %7,1 oy oranıyla dördüncü parti oldular.
Tahrir Meydanı isyanına önayak olan genç Mısırlıların seçimi boykot çağrısına rağmen, seçimlere katılım %62'yle oldukça yüksek. Seçimlerin ilk ayağı 27 vilayetten Kahire ve İskenderiye gibi Mısır'ın elit tabakasının da yaşadığı kentlerin yanı sıra, Kafr el Şeyh, Asyut, Feyyum, Kızıldeniz, Luksor, Port Said ve Damyetta vilayetlerinde yapıldı. İkinci ayak ise 14 ve 15 Aralık'ta, Giza, Beni Süveyf, Munufiye, Şarkiye, Buheyra, Süveyş, İsmailiye, Sohag ve Asvan vilayetlerinde gerçekleşti. İlk alınan sonuçlar İslami partilerin önde gittiğini göstermekte. Son üç gündür Tahrir Meydanı yeniden hareketlendi. Göstericiler yönetimin bir an önce sivillere devredilmesi dileğinde. Ancak üçüncü ve son ayak ise 3 Ocak'ta yapılacak.
Tunus'tan sonra Fas ve şimdi de Mısır'da yapılan seçimlerde Müslüman Kardeşler'in başı çektiği partilerin birinci parti olarak çıkmaları beklenen, fakat özellikle ABD ve Avrupa tarafından fazla hoşnutlukla karşılanmayan sonuçlar. 2006 yılında yapılan Filistin seçimlerinde alınan sonuçlarda bilindiği gibi Hamas birinci parti olarak çıkmıştı. Seçimlerin düzenli ve hile karışmadan yapıldığı uluslararası gözlemciler tarafından belirtilmiş olsa dahi, Batı ülkeleri Hamas çoğunluğunu hoşnutsuzlukla karşılayıp dışlamışlardı. Aynı tutum bugün için olanak dahilinde görünmemekte. Gerek ABD gerekse Avrupa ülkelerinin, tüm gözlemcilerin dürüst olarak yapıldığını teyit ettikleri seçim sonuçlarını kabullenmekten başka çareleri yok. Böylece İslami partiler bu bölgede yeni bir yönetim tarzını getirecekler.
Son 40 yıldır Arap ülkelerini yönetmesi tercih edilen Batı taraftarı otokratik rejimler sırayla yıkılmakta. Özellikle Mısır'da 30 yıldır süregelen Mübarek rejimi ile yerleşen yolsuzluk büyük toplulukları İslami partileri seçmeye sevk etti. Ayrıca Müslüman Kardeşler tarafından yıllardan beri yürütülen yoksullukla mücadele ve yoksullara yardım hareketinin ilk serbest seçimlerde bu parti lehine işleyeceği de bilinen bir gerçekti. Unutmayalım ki bugün Mısır halkının %25'inin günlük geliri iki doların altında.
Şimdi İslami partiler, yeni Meclis tarafından yapılacak anayasada sert İslami ilkelerin yer almayacağı konusunda dünyayı ikna etmeye çalışmakta. Mısır'ın 2011 yılı turizm gelirinin 12,5 milyar dolar olacağı tahmin edilmekte. Mısır ekonomisi için çok önemli bir kaynak oluşturan bu tutarın azalmaması gerekiyor. Müslüman Kardeşler uzun süredir bu konudaki endişeleri dağıtmaya çalışmakta. Hürriyet ve Adalet Partisi ileri gelenlerinden Ali Khafagi son verdiği beyanatta  'Alkollü içkileri yasaklamayı ve kadınları peçe takmaya zorlamayı ancak çılgınlar düşünebilir.' demekte.

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak