• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
18 Ocak 2014 Cumartesi

2013 bütçe açığı 18 milyar TL oldu

Maliye Bakanlığı aralık ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşme verilerini açıkladı. Böylece merkezi yönetime ilişkin bütçe rakamlarında yıllık tablo ortaya çıkmış oldu. Buna göre 2012 yılında 28.8 milyar TL olan bütçe açığı geçen yıl 18.4 milyara geriledi. Bütçe hedefinde bu rakam 34 milyar TL olarak belirlenmişti. Yani bütçe açığının kabaca hedefin yarısında kaldığını söyleyebiliriz. Benzer şekilde 19 milyar TL olarak hedeflenen faiz dışı bütçe fazlası da yıl sonunda 31.5 milyara ulaştı. Aşağıdaki tablo merkezi yönetim bütçesindeki ana kalemleri baz alarak özet ve karşılaştırmalı bir tablo sunuyor.

Tablonun ilk bölümünde yer alan gelir verilerine bakarsak toplam bütçe gelirlerinin hedefi yüzde 5 aştığını, bunun da büyük oranda vergi dışı gelirlerden kaynaklandığını görüyoruz.
Vergi gelirleri nominal yüzde 17 oranında, enflasyona göre düzeltildikten sonra reel yüzde 9 oranında artmış. Vergi gelirlerindeki bu artış, hem ekonomideki canlanmadan, hem tahsilat performansında yapılan iyileştirmelerden hem de ithalatta görülen artıştan kaynaklanıyor. Sadece ekonomik toparlanmadan kaynaklı vergi artışı yüzde 3-4 civarında kalması gerekirdi.

2013'te 50 milyar TL faiz ödemesi
Bütçenin harcamalar tarafına baktığımızda, faiz giderlerinin reel bazda azalmaya devam ettiğini görüyoruz.
2012'de 48.4 milyar TL olan toplam faiz ödemeleri 2013'te 50 milyar TL olmuş, yani yüzde 3.2 oranında artış var. Ancak enflasyon etkisi ayıklandığında yüzde 4 oranında reel düşüş hesaplıyoruz. Tahmini verilerle, faiz harcamalarının GSYH oranını kabaca yüzde 3 civarında hesaplıyoruz.
Bu oran, 2011 öncesinde yüzde 4'ün, 2005 öncesinde ise yüzde 10'un üzerinde idi. Yani milli gelirin kabaca onda biri büyüklüğünde bir tutar faiz ödemelerine gidiyordu. Son dönemdeki en ciddi bütçe kazanımı borçlanma maliyeti olan bu giderlerin GSYH'nın yüzde 3'üne kadar çekilmiş olmasıdır.

Bütçe açığının oranı yüzde 1.1 oldu
Faiz dışı harcamalara bakılacak olursa, seçim yılı olmaması nedeniyle çoğu kalemde hedeflere bağlı kalındığını görüyoruz. Sadece mal ve hizmet alımlarında bir miktar hedef açılmış.

Ancak genel olarak faiz dışı harcamalar yıllık bazda nominal yüzde 15, reel olarak da yüzde 7 oranında artmış. Her iki oran da vergi gelirlerindeki artış oranının altında kaldığından, uzun vadede bütçe disiplinini bozucu etki söz konusu değil. Ancak 2014 yılının seçim yılı olması nedeniyle harcama kalemlerindeki artışların önemi giderek daha fazla artmaya başlayacaktır.
Son olarak, tahmini verilerle bütçe açığının GSYH'ya oranının 2013 yılında yüzde 1.1 olduğunu görüyoruz. Geçen yıl bu oran yüzde 2 olmuştu.

<p>Duygu Gecü Yüzseven'in sunduğu Sağlık Raporu programında Prof. Dr. Gürkan Arıkan sağlıklı doğumda

Kök hücre tedavisi hangi hastalıklara çare oluyor?

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!