• $7,4116
  • €9,0241
  • 440.185
  • 1532.28
16 Eylül 2011 Cuma

Dünya için gelecek tahminleri !

Dünya ekonomisinin büyüme temposunun yavaşladığı artık giderek görülür hale gelmekte. Temmuzda ABD ve Avrupa'da bazı veriler biraz yukarıya dönmüş de olsa, ağustos ve eylülde  Atlantiğin her iki yanında da ekonomik gidişata güven zayıfladı. Hem hane halkı hem de şirketler güvensizlik sergiledikçe, finansal piyasalardaki dalgalanma reel ekonomiyi artan dozda etkilemekte. Ağustos ayında ABD'de siyasilerin son ana kadar gerekenleri yapamaması ve ülke ratinginin  düşmesi önemli negatif etki yaratırken, Avrupa'da  ise siyasilerin bir türlü çözüm üretememeleri temel sorun haline geldi. Türkiye gözlüğü ile bakıldığı zaman Avrupa ABD'den daha büyük bir risk oluşturuyor.
2011 yılının yarısının da geçilmiş olması ile 2011 ve 2012 için reel büyüme tahminleri ortalığa dökülmekte. Aşağıda reel büyüme, tüketici enflasyonu ve  cari denge konusunda dünyanın en büyük ekonomileri için bir tahmin seti bulacaksınız.
DZ Bank iktisatçıları dünya genelinin  2010 yılında yüzde 4.9 büyüdükten sonra 2011 yılında 3.7 ve 2012 yılında da yüzde 3.8 kadar büyüyeceğini, yani yavaşlayacağını düşünüyorlar. 
2011'de Japonya, İtalya , İspanya gibi ülkelerin yüzde 1 bile büyüyemeyeceği tahmin ediliyor. Bu da borç sürdürebilme sorununu daha da büyütüyor.
Tüketici fiyatlarına dönüldüğünde  Çin ve İngiltere'de enflasyonda yükselme beklendiği tablodan görülebiliyor. Çin büyümesi yavaşlarken, ABD'de de büyümede yavaşlama gerçekleşecek olması Çin'in dış talebini ve ihracatını önemli ölçüde kötü etkileyecek. Çin iç taleple büyümeye döndüğünden ve parasını da biraz değerlendirğinden  büyük ekonomiler arasında Çin'in enflasyon rekortmeni olacağı tahmin edilmekte. Japonya ise uzun zamandır negatif enflasyon yaşıyor.

Tüketici Fiyatları Enflasyonu
 2010 2011 2012
ABD 1.6 3.0 2.4
Japonya -0.7 -0.3 0.4
Çin 3.3  5.6 3.4
Euro Bölgesi 1.6  2.6 2.0
Almanya 1.2  2.4 2.1
Fransa 1.7  2.2 2.0
İtalya 1.6  2.5 2.0
İspanya 2.0  2.9 1.6
İngiltere 3.3  4.2 2.2
Cari denge tahminlerinde ise ABD cari denge açığı aynı düzeyde devam edecek gibi duruyor. Euro bölgesi geneli de cari açık vermeye devam ediyor. Fransa , İtalya, İspanya ve İngiltere cari açıkla da uğraşırken, Almanya başta olmak üzere  Çin, Japonya cari denge fazlası vermeye devam edecekler.

Cari Denge (GSYİH Oranı ,%)
 2010 2011 2012
ABD -3.2 -3.1 -3.2
Japonya 3.6 2.0 2.9
Çin 5.2  4.5 4.3
Euro Bölgesi -0.4  -0.7 -0.6
Almanya 5.7  5.1 4.7
Fransa -2.2  -2.4 -2.6
İtalya -3.3  -2.9 -2.5
İspanya -4.7  -4.6 -4.0
İngiltere -2.5  -2.0 -1.8
Daha detaylı tahminler yakında IMF tarafından açıklanacak.
GSYİH  Büyümesi  (Reel Yıllık %)
 2010 2011 2012
ABD 3.0 1.5 1.7
Japonya 4.0 0.7 2.1
Çin 10. 3 9.0 8.2
Euro Bölgesi 1.7 1.7 1.4
Almanya 3.7 3.0 1.8
Fransa 1.4 1.8 1.5
İtalya 1.2 0.8 0.7
İspanya - 0.1 0.6 0.6
İngiltere 1.4 1.1 1.6

<p>Amerika Birleşik Devletlerinde 46. Başkan Demokrat Lider Joe Biden oldu. </p><p>ABD'de yeni

ABD'de yeni dönem başladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Gaziantep'te tır kazası! Yol trafiğe kapandı

İHA fabrikası Ankara'da üretime başladı