• $7,3948
  • €9,0104
  • 440.831
  • 1542.45
13 Eylül 2011 Salı

Büyümede yavaşlama beklentiden küçük!

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi 'Betam' araştırmacıları Dr. Seyfettin Gürsel, Dr Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen TÜİK verilerine dayanarak 2011 yılı ikinci çeyreğini büyüme verilerini analiz ettiler. Özet değerlendirmelerini aşağıya alıyoruz.
'TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2011 birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 büyüdü. 2011'in ilk çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 11 olmuştu.
Bu rakamlar büyümenin yavaşladığını ve bir önceki büyüme notumuzda belirttiğimiz gibi artık tek haneli rakamlara indiğini gösteriyor. Ancak yavaşlama beklenildiği kadar hızlı olmadı. Yatırımlardaki artışın beklenenden daha yüksek çıkması bunda rol oynamaktadır. İkinci çeyrekte sanayi üretim endeksinin düşmesine rağmen yatırımlar artmaya devam etti. 
Büyümenin mevcut temposu hakkında bir fikir edinmek için büyüme oranlarına çeyrekten çeyreğe bakmak daha doğru. TÜİK 2011'in 1. çeyreğinden 2011'in 2. çeyreğine GSYH'nın yüzde 1,3 arttığını saptadı. Bir önceki çeyrekte büyüme yüzde 1,7 olarak gerçekleşmişti ve Betam ekonominin daha hızlı yavaşlayacağını tahmin etmişti.  Beklediğimiz gibi tüketim ve net ihracat kalemlerinin büyümeye katkısı oldukça düşük oldu. Genel olarak büyüme yatırımlar ve kamu harcamalarındaki artıştan kaynaklandı.
İkinci çeyrek GSYH rakamlarına göre 12 aylık cari açığın GSYH'a oranı yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. Betam bu oranın 9,3 olacağını tahmin etmişti.
BÜYÜMEYİ ÖZEL YATIRIM SIRTLADI
Betam, GSYH'nın alt kalemlerinin büyümeye katkılarını çeyrekten çeyreğe hesaplayabilmek için alt kalemleri ayrı ayrı mevsim ve takvim etkisinden arındırıyor. Buna göre her bir kalemin 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre değişimi ve büyümeye katkısı şekillerde gösterilmekte. Katkı demek her kalemin payı ile büyümesinin çarpımı demek.
2011 ikinci çeyrekte büyümenin en önemli kaynağı özel yatırımlardaki artış oldu. Yatırımlar birinci çeyreğe oranla yüzde 6,7 artış gösterdi ve büyümeye katkısı bu çeyrekte 1,5 yüzde puan oldu. Böylece büyümenin çok büyük bölümü özel yatırımlardaki artıştan kaynaklanmış oldu.

TÜKETİM HIZ KESTİ
ÖZEL tüketim 2011 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 gibi oldukça küçük bir artış gösterdi ve büyümeye ancak 0,06 yüzde puan katkı yaptı. Tüketimin bu ölçüde yavaşlaması, hatta neredeyse hiç artmamış olması ikinci çeyrekte büyümenin yavaşlamasının en büyük nedeni. Tüketimin yavaşlaması stokların da artmasına neden oldu. Stok değişiminin 0,3 yüzde puan ile 2. çeyrekte büyümeye önemli bir katkı yaptığını ayrıca belirtelim.

KAMU HARCAMALARI ARTTI
2011 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre kamu harcamaları yüzde -1,9 azalırken, büyümeye katkısı  -0,3 yüzde puan olmuştu. İkinci çeyrekte ise kamu harcamaları yüzde 2,0 oranında artarak büyümeye 0,3 yüzde puan katkı yaptı. Bu rakamlar hükümetin seçim döneminde kemeri biraz gevşettiğini gösteriyor.

"deniz.20110912231257.jpg"

<h3>Siyasetin gündemi reform ve ittifak çalışmaları oldu. Peki muhalefet neden reform ve ittifak çal

Siyasetin gündeminde ne var?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Amasya'da mamutlara ait olduğu değerlendirilen fosiller bulundu

Hastane kapısında 5 gün sahibini bekleyen vefalı köpek Boncuk, dünya basınında